H SAS διακρίνεται για τα συστήματα διαχείρησης λειτουργικού κινδύνου

Συγκεκριμένα, από το 2005, η Chartis έχει τοποθετήσει τη λύση SAS OpRisk Management στο κορυφαίο σημείο τόσο για την πληρότητά της όσο και για την προοπτική μεριδίου αγοράς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Chartis, η αξία της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου θα φτάσει τα 1,68 δισ. ευρώ το 2013.

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιελάμβαναν τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα του προμηθευτή, τη δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων, τα χαρακτηριστικά του προμηθευτή, τη διαδικασία υλοποίησης, την ευχρηστία, την πολυπλοκότητα, τη δυνατότητα προσαρμογής/ευελιξίας και φυσικά το κόστος.

H Microsoft παρουσίασε την πλατφόρμα Windows Azure

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα περιλαμβάνει ουσιαστικά ένα Λειτουργικό Σύστημα για Υπηρεσίες “Cloud”, μια Διαδικτυακή Σχεσιακή Βάση Δεδομένων – το Microsoft SQL Azure – καθώς και τα .ΝΕΤ Services, που εξασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα με το οικοσύστημα. Η πλατφόρμα Windows Azure διατίθεται μέσα από μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία διαχείρισης και τιμολογείται ανάλογα με τη χρήση της (pay-as-you-go).

Η πλατφόρμα Windows Azure, το SQL Azure και τα .NET Services, θα είναι διαθέσιμα με την έναρξη του Professional Developers
Conference 2009. Η Microsoft ενθαρρύνει τους συνεργάτες και τους πελάτες της να ξεκινήσουν να δημιουργούν από σήμερα τις εφαρμογές τους στη “δοκιμαστική έκδοση” που διατίθεται στην κοινότητα (Community Technology Preview – CTP), χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα Windows Azure και τις software-plus-services (S+S) προσφορές είναι διαθέσιμες στο http://www.windowsazure.com.

CPI: Αποκλειστική διάθεση των προϊόντων eDocXL & eDocCapture

Τα προϊόντα αυτά, που ήδη κατέχουν μια σημαντική θέση στην Ελληνική αγορά Διαχείρισης Εγγράφων (Document Capture & Management) αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια που καταβάλει τα τελευταία 3 χρόνια η CPI να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα διαχείρισης και εκτύπωσης εγγράφων.

Η Λοταρία της Ν. Αφρικής επενδύει στην πλατφόρμα Β-Οn της Intralot

Ο νέος τρόπος συμμετοχής στα παιχνίδια θα ξεκινήσει αρχικά μέσω της First National Bank (FNB) της Νοτίου Αφρικής. Οι πελάτες της τράπεζας θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν Λόττο μέσω των νέων καναλιών πώλησης άμεσα. Η Gidani σύντομα θα συνεργαστεί και με άλλους τραπεζικούς οργανισμούς για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών.

Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot, δήλωσε πως: “Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η Νότιος Αφρική θα επωφεληθεί από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της πρωτοποριακής μας πλατφόρμας B-On. Μέσω των νέων καναλιών πώλησης η Εθνική Λοταρία της Νοτίου Αφρικής θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη συνεισφορά της σε κοινωφελείς σκοπούς ενώ οι παίκτες θα απολαμβάνουν ακόμα πιο συναρπαστικές εμπειρίες.”

H Hypertech ανέλαβε έργο portal εξυπηρέτησης πολιτών της Ν. Γρεβενών

Πρακτικά, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα ενημερώνονται άμεσα και έγκυρα για μια σειρά θεμάτων πολιτικού και διοικητικού ενδιαφέροντος, όπως αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου, διατάξεις εφαρμογής κανόνων σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης, πολεοδομικών αποφάσεων, θεμάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθιστώντας έτσι τον πολίτη των Γρεβενών ενεργό και ενημερωμένο.  Παράλληλα, μέσω της ίδιας ολοκληρωμένης Τεχνολογικής εφαρμογής θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και αλληλεπίδρασης ομάδων πληθυσμού σε θέματα αγροτικών και αγροτουριστικών ενισχύσεων, προγραμμάτων ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και η συμμετοχή ιδιωτών και επιχειρήσεων σε προμήθειες και έργα της Νομαρχίας Γρεβενών. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 213.000 ευρώ.

Tρείς προσφορές κατατέθηκαν στο διαγωνισμό της Ν. Καστοριάς

Πιο συγκεκριμένα, ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “προώθηση της ευρυζωνικότητας με ανάπτυξη δημοσίων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης για παροχή υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου στον τομέα του τουρισμού και πολιτισμού για το Νομό Καστοριάς”. Ο στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εγκατάσταση ενός συνόλου υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες της ΝΑΚ να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιοχή. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 360.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.