Νέο πρόγραμμα ανάλυσης απειλών διαδικτύου από τη Symantec

Το CTAP παρέχει πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες πηγές πληροφόρησης σε εμπορικό επίπεδο που αφορούν στο πόσο ευάλωτη είναι η ασφάλεια δεδομένων που διακινούνται στο διαδίκτυο και οι αντίστοιχες πληροφορίες διαδικτυακών κινδύνων σε συνδυασμό με την ευρεία γκάμα λύσεων ασφαλείας της Symantec. H Symantec επιτρέπει την πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες μέσω εξειδικευμένων αναλυτών, οι οποίοι από τις εγκαταστάσεις του πελάτη ισχυροποιούν την αμυντική θέση της εταιρείας ενώ παράλληλα αυξάνουν τις δυνατότητες πρόληψης κινδύνων.

Αίτηση της Vidavo στην εναλλακτική αγορά του ΧΑ

H Vidavo Α.Ε. είναι εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών στο χώρο της υγείας, εστιάζοντας στην πρόληψη, έναν τομέα στον οποίο στο εξωτερικό πραγματοποιούνται ήδη πολύ μεγάλες επενδύσεις. Για τη χρήση του 2008 παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες καθαρών κερδών / κύκλου εργασιών.

Η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης, από την ανεξάρτητη κυπριακή εταιρία συμβούλων Emerging Markets Experts Ltd. η αξία κεφαλαιοποίησης της ανέρχεται στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ. H Vidavo αποτελεί ένα απτό παράδειγμα νέας επιχείρησης υψηλής τεχνολογίας η οποία ιδρύθηκε, αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε μέσα σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων (Θερμοκοιτίδα THERMI).

Δύο προσφορές κατατέθηκαν στο διαγωνισμό WiFi του Δ. Αρτέμιδας

Το εν λόγω έργο διακρίνεται σε δύο μέρη: Το πρώτο σκέλος του έργου αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση αμιγώς ασυρμάτων ζεύξεων στο Δήμο Αρτέμιδας με βασικό στόχο τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα να συνδέουν τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου με το κεντρικό κτίριο του Δήμου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ), καθώς και το ΚΕΠ, δηλαδή τα σημεία στα οποία θα καταλήγει το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Το δεύτερο σκέλος του έργου είναι η προβολή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου μέσω της αξιοποίησης και της χρήσης των Ευρυζωνικών δικτύων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας στο Δήμο Αρτέμιδας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνική Συμμετοχή. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίστηκε στις 311.780 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

H Lexis υλοποίησε το WiFi του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης

Το έργο, το οποίο αφορούσε στη μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ασύρματης πρόσβασης στο Internet, υλοποιήθηκε, μετά από τοπικούς διαγωνισμούς, με συσκευές υψηλής τεχνολογίας Wi-Fi, του αμερικανικού οίκου Xirrus. Το έργο ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία πρόσφατα στις 03/09/2009. Η εγκατάσταση του Wi-Fi δικτύου με εξοπλισμό Xirrus, το καθιστά πρώτο στην Ευρώπη με δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης έως και 500 χρηστών με ταχύτητες έως 300Mbps (802.11n) ανά χρήστη.

H Toshiba ενδιαφέρεται να εξαγοράσει τμήμα της γαλλικής Areva

Η προσφορά εμφανίζεται να ανέρχεται σε 4,3 δις. ευρώ και αφορά το τμήμα μετάδοσης και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Το τμήμα αυτό της γαλλικής κρατικής εταιρείας Areva τέθηκε προς πώληση από τη γαλλική κυβέρνηση για να χρηματοδοτήσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες πυρηνικής ενέργειας. Το τμήμα αυτό σημείωσε έσοδα 5,06 δισ. Ευρώ και λειτουργικά κέρδη 560 εκατ. Ευρώ το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2009.

CPI: Στρατηγική συμφωνία διανομής Kodak Document Scanners στην Ελλάδα

Η Kodak  είναι εκ των μεγαλυτέρων κατασκευαστών high volume production scanner στον κόσμο και εισέρχεται πλέον δυναμικά στον χώρο των office document scanners, ενσωματωνοντας τεχνολογίες που μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο σε μεγάλα production scanners. Η νέα  σειρά των Kodak document scanner αποτελείται απο μοντέλα Α4 & Α3 με ταχύτητες από 25 έως 400 σελ/λεπτό καλύπτοντας και τις πιο απαιτητικές λύσεις ψηφιοποίησης εγγράφων. Τα KODAK Scanners υποστηρίζονται από την μονάδα Document Capture & document Management (DCM) της CPI, η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στον χώρο της Ψηφιοποίησης και Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εγγράφων.

H OTS ανέλαβε έργο για την ΤΕΔΚ Ν.Τρικάλων

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και εγκατάσταση στην ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων ενός πληροφοριακού συστήματος, που θα αποτελέσει τον πυρήνα της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη (local e-government) τόσο από το Διαδίκτυο (WEB), όσο και από το Τηλέφωνο (IVR). Το πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πέντε Δήμων του Νομού Τρικάλων ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου και Τηλεφώνου.

Οι Δήμοι αυτοί είναι οι παρακάτω: Δήμος Τρικκαίων, Δήμος Καλαμπάκας, Δήμος Πύλης, Δήμος Οιχαλίας και Δήμος Αιθήκων. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσα από το ΣΗΔΕΠ στους πολίτες είναι: Α) Ηλεκτρονικές αιτήσεις μεταδημότευσης πολιτών εγγεγραμμένων στους εμπλεκόμενους Δήμους, Β) Ηλεκτρονικές αιτήσεις έκδοσης αδειών γάμου, και Γ) Ηλεκτρονικές αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυνηγιού σε κυνηγετικές περιόδους, στις ζώνες κυνηγιού (με διασύνδεση με το Δασαρχείο Τρικάλων). Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 193.564 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συνεργασία της Scicom με την KXEN

Η εταιρεία λογισμικού KXEN, εξειδικεύεται από το 1998 στην παροχή λύσεων εξόρυξης δεδομένων για επιχειρήσεις. Έχοντας αυτοματοποιήσει και διευκολύνει τις διαδικασίες μοντελοποίησης, κάνει εφικτή τη χρήση ενός εργαλείου data mining και από μη ειδικούς με αποτέλεσμα το πελατολόγιό της να αποτελείται από περισσότερες από 500 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους.

Έξι προσφορές κατατέθηκαν στο διαγωνισμό WiFi της Ν. Κέρκυρας

Το έργο αφορά στην Αναλυτική Μελέτη δημιουργίας σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης της Νομαρχίας, στην προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της υπηρεσίας, στην προμήθεια όλου του απαραίτητου λογισμικού για την λειτουργία, επιτήρηση (monitoring) και παροχή στατιστικών χρήσης της υπηρεσίας, στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, στην υλοποίηση απαραίτητων διασυνδέσεων με σημεία Δημόσιου ενδιαφέροντος, στην υλοποίηση υπηρεσίας Help Desk, καθώς και στη συντήρηση εξοπλισμού και αντικατάσταση του εάν κριθεί απαραίτητο.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 351.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.