Pricewater- houseCoopers: Έσοδα 26,2 δισ. δολ. κατά το οικονομικό έτος 2009

Τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται για τις βασικές ελεγκτικές υπηρεσίες (Assurance Services), όπου ανήλθαν στα 13,1 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, παρά τον αντίκτυπο της ύφεσης. Τα έσοδα από τις φορολογικές υπηρεσίες παρέμειναν σταθερά στα 6,9 δισ. δολάρια. Η αύξηση τους επηρεάστηκε από τη μείωση τόσο των εταιρικών συμφωνιών όσο και των έργων αναδιάρθρωσης παγκοσμίως.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της PwC ήταν εκείνες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την ύφεση, δεδομένης και της κυκλικής φύσης των δραστηριοτήτων τους. Όμως, ακόμη και κάτω από τις παρούσες συνθήκες, τα έσοδα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες συνέχισαν να διατηρούνται σε καλά επίπεδα, φθάνοντας τα 6,1 δισ. δολάρια και σημειώνοντας μείωση 3%.

Η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα της απότομης πτώσης των συναλλαγών και των δημόσιων προσφορών, καθώς και στο γεγονός ότι οι πελάτες μείωσαν τις δαπάνες τους. Η μείωση μερικώς αντισταθμίστηκε από την αύξηση των έργων αναδιάρθρωσης.

Iteam: Νέα έκδοση για το Toad από την Quest Software

Το Toad for Oracle v10 ήρθε ως αποτέλεσμα του ανοιχτού διαλόγου της Quest Software με τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν καθημερινά ώστε η νέα έκδοση να προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα development, administration και εκπαιδευτικό υλικό.

Η καινούργια έκδοση, εκτός από τις βελτιώσεις στα Database Health Check (διατίθεται σαν add-on στο DBA Admin Module ή Toad DBA Suite), Data Generator (διατίθεται σε Professional, Xpert Editions, και Toad Suites) και Toad Database Monitor/Spotlight on Oracle Standard Integration (Toad DBA Suite) προσφέρει και νέα Data Grids, νέο ER Diagram, νέο Search Bar, Multi-task Execution ενώ παρέχει υποστήριξη Unicode.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των χρηστών του Toad για τα νέα χαρακτηριστικά, η Quest Software διοργανώνει στις 28 Οκτωβρίου, στις 18:30 ένα δωρεάν online virtual event αφιερωμένο αποκλειστικά στο Toad for Oracle v10.

Στο ρυθμό του e-Learning το skoool.gr της Intel

Οι κρατικές δωρεάν λύσεις αφήνουν πολλά περιθώρια για βελτίωση, τα οποία συνήθως έρχεται να καλύψει η ιδιωτική πρωτοβουλία με κάποια επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού ή δωρεάν με απώτερους στόχους. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει η προσπάθεια της Intel, η οποία σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιά, ανέπτυξαν την υπηρεσία skoool.gr. Το skoool.gr περιέχει μέρος της σχολικής ύλης του Γυμνασίου και του Λυκείου μέσα από μια περισσότερο αλληλεπιδραστική “ματιά” σε σχέση με αυτή που προσφέρει το έντυπο σχολικό βιβλίο ή PDF σχολικό βιβλίο.

Προσωρινά, το περιεχόμενο του Skoool.gr, το οποίο είναι δωρεάν προσβάσιμο, χωρίς απαίτηση εγγραφής, καλύπτει περίπου το 20% της ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος. Ωστόσο, τόσο η Intel Hellas δια στόματος του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Δημήτρη Κυριακού, όσο και ο Συμεών Ρετάλης, Αν. καθηγητής του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά , Καθηγητής του ΟΠΑ, διαβεβαίωσαν ότι θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κονδύλια ώστε το skoool.gr να εμπλουτιστεί και να προωθηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Συμεών Ρετάλη, ο εμπλουτισμός του skoool.gr, το οποίο είναι ανοιχτό σύστημα, μπορεί να γίνει με τη συνδρομή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το skoool.gr είναι η ελληνική πτυχή ενός διεθνούς προγράμματος της Intel, με το οποίο έχει ως στόχο την αναβάθμιση της μαθησιακής εμπειρίας και σύμφωνα με το Δημήτρη Κυριακού χρησιμοποιείται ήδη από εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο.

H Space Hellas ανέλαβε έργο για την ΕΜΥ

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση, εκτέλεση του συνόλου των εργασιών και τη παράδοση σε πλήρη λειτουργία των τεσσάρων, πλήρως, ψηφιοποιημένων radar (Ανδραβίδα, Υμηττός, Λάρισα και Θεσσαλονίκη) στους χώρους της ΕΜΥ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20 % από Εθνικούς Πόρους. Υπενθυμίζεται πως η Space Hellas ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στο 1.578.090 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

H Relational ολοκλήρωσε το Service Desk της ΕΤΕ

Το νέο σύστημα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της επίλυσης των προβλημάτων με ταυτόχρονη καταγραφή και ελαχιστοποίηση της επανεμφάνισής τους, στη βελτίωση της ικανοποίησης των χρηστών, στη μείωση των κλήσεων προς το Service Desk και στην ταχύτατη επαναφορά των κρίσιμων services. Στην επέκτασή του το έργο θα καλύψει τις ανάγκες και των υπολοίπων χωρών της Βαλκανικής στις οποίες δραστηριοποιείται η Τράπεζα, αλλά και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου.

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το BMC Remedy Service Desk το πρώτο που φέρει την επίσημη πιστοποίηση “ITIL Process Compliant”. Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν πλήρως οι διαδικασίες Incident & Problem Management κατά ITIL με γνώμονα τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς. Η πλατφόρμα ανάπτυξης (BMC Remedy Action Request System) είναι πατενταρισμένη από τη BMC και αποτελεί τη βάση όλων των workflows της σουΐτας BMC Remedy IT Service Management.