Nέα προϊόντα από τη CA για την ολοκληρωμένη διαχείρηση του Identity Lifecycle

Τα προϊόντα ασφάλειας και διακυβέρνησης της CA λειτουργούν προληπτικά και απλουστεύουν τις διαδικασίες συμμόρφωσης, βοηθούν στη διασφάλιση πρόσβασης προνομιούχων χρηστών και  παρέχουν προηγμένη διαχείριση της ταυτότητας των χρηστών σε όλο το Identity Lifecycle. Τα προϊόντα και οι ενοποιήσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

– CA Access Control 12.5 με νέες δυνατότητες για την παροχή ολοκληρωμένης διαχείρισης χρηστών και βελτιωμένου ελέγχου πρόσβασης συστημάτων. 
– Βελτιωμένη ενοποίηση των CA Identity Manager 12.5 και CA Role & Compliance
Manager 12.5 για απλούστερο identity Lifecycle Management , συμπεριλαμβάνοντας πρωτοποριακές δυνατότητες Smart Provisioning. 
– CA DLP 12.0 με εκτεταμένες δυνατότητες ανακάλυψης, προστασίας και ελέγχου ευαίσθητων δεδομένων και νέες ενοποιήσεις με συμπληρωματικές λύσεις.

Regate: Νέες δυνατότητες προστίθενται στο BizGate

Μεταξύ των σημαντικότερων νέων δυνατοτήτων του BizeGate αξίζουν να σημειωθούν οι εξής: υποστήριξη GPS, διαχείριση δρομολογίων και ατζέντας επισκέψεων πωλητών σε συνδυασμό με γεωδεδομένα, προβολή χαρτών με απεικόνιση επισκέψεων πωλητών σε συνδυασμό με γεωδεδομένα, προβολή χαρτών με απεικόνιση δρομολογίων πωλητών και στιγμάτων πελατολογίου, καθώς και μια σημαντικά εμπλουτισμένη λίστα αναφορών στο υποσύστημα BizeGate Reporting & Statistics. Επιπλέον, το διαχειριστικό interface της εφαρμογής έχει τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε το δίκτυο των συνεργατών μας να μπορεί να παραμετροποιεί και να προσαρμόζει το σύστημα στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, με τρόπο ταχύτατο και αποτελεσματικό.

Η Ιntralot διακρίνεται για την επιχειρηματική αριστεία της

Η βράβευση της Intralot πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στις 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Η Intralot επιβραβεύθηκε από τo EFQM για τις επιτυχείς ενέργειες και τις άριστες πρακτικές προς την επιχειρηματική αριστεία που εφήρμοσε σε συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε, όταν πέρασε το 1ο επίπεδο του μοντέλου το 2007.

Όλα τα επίπεδα του προγράμματος “Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας” του EFQM βασίζονται σε 8 βασικές αρχές αρίστευσης: Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα, Εστίαση στον πελάτη, Ηγεσία και Αφοσίωση στους Στόχους, Διοίκηση βάσει Διαδικασιών και Δεδομένων, Συμμετοχή και Ανάπτυξη των Ανθρώπων, Συνεχής Γνώση, Βελτίωση και Καινοτομία, Ανάπτυξη Συνεργασιών και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Η διάκριση αυτή ήταν αποτέλεσμα διαδικασίας αξιολόγησης από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), τον εθνικό εταίρο του EFQM στην Ελλάδα, η οποία επιβράβευσε τη συνέπεια της Intralot με τις ανωτέρω αρχές και τα 9 κριτήρια του μοντέλου της EFQM, τα οποία καλύπτουν τομείς, όπως η ηγεσία, η στρατηγική, οι άνθρωποι, οι συνεργασίες και οι πόροι, οι διαδικασίες, τα αποτελέσματα των ανθρώπων, των πελατών καθώς και τα σημαντικότερα αποτελέσματα απόδοσης.

Ο Κωνσταντίνος Φαρρής, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της Intralot, δήλωσε: “Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί ένα θεμελιώδη και συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενο στόχο της Intralot, ο οποίος υιοθετείται από τη διοίκησή της, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM επισφραγίζει τη δέσμευση αυτή και την τοποθετεί σε απτά πλαίσια για την καθημερινή εφαρμογή της”.

Τέσσερα σύγχρονα έργα στο δημόσιο τομέα παρέδωσε η SingularLogic

Τα έργα αυτά, που ανέλαβε ο Όμιλος μετά από σχετικούς διαγωνισμούς, αφορούσαν στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και υπηρεσιών, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών, της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των οργανισμών, της  μείωσης του κόστους διεκπεραίωσης των συναλλαγών και της πλήρους διαφάνειας της λειτουργίας και των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα τα έργα αυτά είναι:
α) Ηλεκτρονική πολεοδομία Ι: To έργο αφορούσε στην αντικατάσταση των χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές, στην αυτοματοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών με μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους, στη διαφάνεια των διαδικασιών και  στην αύξηση της παραγωγικότητας των πολεοδομικών υπηρεσιών καθώς και στον  περιορισμό της αναγκαιότητας της φυσικής παρουσίας του πολίτη στους χώρους των Πολεοδομικών Υπηρεσιών

β)
Κτηματολόγιο ΑΕ: το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την εξυπηρέτηση και την  υποστήριξη όλων των  εσωτερικών  λειτουργιών  της εταιρίας. Με την ολοκλήρωση του έργου αναβαθμίστηκε  ο τρόπος λειτουργίας της Κτηματολόγιο Α.Ε. και βελτιώθηκε η  αποτελεσματικότητά της στην παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται.

γ)
Οίκος Ναύτου. To έργο αφορούσε στην ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού. Με την υλοποίηση του έργου ωφελήθηκαν οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και βέβαια ο Οίκος Ναύτου, ο οποίος παρακολουθώντας τα έξοδά του προς τους ασφαλισμένους και  τους προμηθευτές με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων, πέτυχε σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

δ)
ΕΜΥ:  το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την αυτοματοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκμετάλλευσης των μετεωρολογικών δεδομένων της ΕΜΥ. Με την ολοκλήρωση του έργου η ΕΜΥ απέκτησε μεγαλύτερη ευελιξία και βελτίωσε τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς το κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα ωφελήθηκαν οι χρήστες του συστήματος, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, Δημόσιοι και Διεθνείς οργανισμοί, ο ιδιωτικός τομέας, τα πανεπιστήμια, οι ερευνητές κ.λπ.

Αποσύρθηκαν από τη διαδικασία της Wind οι Blackstone και TPG

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, οι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι που απέμειναν είναι οι Weather Investments του Αιγυπτίου επενδυτή Naguib Sawiris και το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο που συστήθηκε από την μερίδα των ομολογιούχων χαμηλής εξασφάλισης υπό την επωνυμία Alladin Capital. Μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένονται ανακοινώσεις από την Hellas II ενώ στη συνέχεια οι δύο υποψήφιοι θα ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και τη διοίκηση της εταιρείας.

H Telecompare ανέλαβε έργο για λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το έργο αφορά στην προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού δικτύωσης με σκοπό τη δημιουργία δικτύου που θα προσφέρει σταθερή ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το ασύρματο δίκτυο θα βασιστεί σε ασύρματους σταθμούς βάσης/δρομολογητές, οι οποίοι υα εξυπηρετούν παράλληλα δύο τύπους χρηστών: Α. Χρήστες σταθερής ασύρματης οικιακής πρόσβασης. Πρόκειται για φοιτητές και ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι θα εξοπλιστούν με τον ασύρματο τερματικό εξοπλισμό (Wireless Customer Premise Equipment W-CPE) και οι οποίοι θα χρησιμοποιούν την ISM μπάντα των 5 GHz προκειμένου να αποκτούν σταθερή ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στην οικία τους.

Β. Χρήστες ασύρματης περιστασιακής πρόσβασης, οι οποίοι θα συνδέονται στο δίκτυο με φορητό υπολογιστή ή υπολογιστή παλάμης ή άλλο μέσο και οι οποίοι θα χρησιμοποιούν και τις δύο ISM μπάντες συχνοτήτων. Εκτός από τον εξοπλισμό των ασύρματων σταθμών πρόσβασης, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα IEEE 802.11a/b/g, το έργο αφορά ακόμα στην προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS), servers, λογισμικό διαχείρισης του συστήματος καθώς και στις εγγυήσεις καλής λειτουργίας και υποστήριξης.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσης. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 181.832 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.