Συνεργασία Audiovisual & Centric στο χώρο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας

Ο κλάδος της διαδικτυακής ψυχαγωγίας εξελίσσεται ταχύτατα και πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι δύο εταίροι θα συνεισφέρουν σημαντική τεχνογνωσία, υφιστάμενες συνεργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, που συνδυαζόμενα θα εξασφαλίσουν στο Joint Venture δυναμική παρουσία στην αγορά και την ανάπτυξη ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών με την ανάπτυξη πρωτότυπων λογισμικών (software) μέσω διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν τις συνέργειες που προκύπτουν στα παραδοσιακά δίκτυα διανομής και στον τομέα των video games στα οποία δραστηριοποιείται παραδοσιακά η Centric. Έτσι η επικείμενη συνεργασία των δύο εταιρειών αφορά τη διανομή από την Audiovisual των προϊόντων που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η Centric στην Ελλάδα, μέσω δικτύου διανομής της πρώτης που περιλαμβάνει τα video clubs και λοιπά καταστήματα

Interworks: Παρουσίαση του web site Spark και των πρώτων εφαρμογών SAAS

Με την είσοδο στο Web Site Spark δίνεται η δυνατότητα χρήσης  δωρεάν εργαλείων της Microsoft  όπως Visual Studio 2008,  Expression Studio 2008, Expression Web, Windows Web Server 2008 ή SQL Server 2008 Web και DotNetPannel Control Panel. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές των εταιρειών Microsoft, SoftOne, Syscom και Θήρατρον που συνεργάζονται με το Interworks Microsoft Incubation Center.

Παρέχουν τις πρώτες on line εφαρμογές και υπηρεσίες που διατίθενται με μορφή υπηρεσίας στην Ελλάδα. Το Interworks Microsoft Incubation Center είναι πιστοποιημένο Data Center που παρέχει υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε ανεξάρτητους φορείς ανάπτυξης λογισμικού για τη μετάβασή τους από το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού στο μοντέλο Software as a  Service, καθώς και υπηρεσίες φιλοξενίας, δημιουργώντας έτσι μία νέα online αγορά εφαρμογών και υπηρεσιών, που διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από δίκτυο συνεργατών.

H Globitel ανέλαβε το Wi-Fi του Δ. Νέας Μάκρης

Η Globitel ανέλαβε το έργο που αφορά στην υλοποίηση της εγκατάστασης Δημόσιου Ασύρματου Δικτύου δωρεάν πρόσβασης στο Internet στην πόλη της Νέας Μάκρης. Το έργο προβλέπεται να έχει παραδοθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2009. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 284.999 ευρώ.

Η Ακτωρ Facility Management επέλεξε τις λύσεις της Siveco Hellas

Η Ακτωρ FΜ, θυγατρική της εταιρείας Τομή του ομίλου Ελλάκτωρ έχει ως κύριο αντικείμενο την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων. Η Ακτωρ FM επέλεξε την μεθοδολογία σταδιακής υλοποίησης της Siveco. Σε λιγότερο από ένα μήνα ολοκληρώθηκε η Φάση Γρήγορης Αρχής κατά την οποία υλοποιήθηκε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα εφαρμόζοντας τις έτοιμες (out-of-the-box) λειτουργίες του Coswin 7i.

Για το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών οι διαδικασίες Προγραμματισμού Εργασιών, Οργάνωσης Προσωπικού και Help-Desk σχεδιάστηκαν να εκτελούνται κεντρικά ενώ τα πλάνα της Προγραμματισμένης συντήρησης αποστέλλονται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο τοπικά στις εγκαταστάσεις. Οι πελάτες της εταιρείας μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του internet (site με χρήση SSL) σε συγκεκριμένο υποσύστημα του Coswin 7i το οποίο καταγράφει τα αιτήματα των πελατών. Το Coswin 7i τέθηκε σε πλήρη λειτουργία 2 μήνες μετά την αρχή του έργου, το 3ο Τρίμηνο του 2009.

Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου μέσης η χαμηλής τάσης από τη Μαράκ

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτατα σε περιπτώσεις δημιουργίας δικτύου  δεδομένων χωρίς να απαιτείται πλέον η κατασκευή δομημένης καλωδίωσης. Σε  τοπικό δίκτυο LAN η κεντρική μονάδα μπορεί να υποστηρίξει έως και 96 θέσεις εργασίας τόσο μέσω μονοφασικής όσο και τριφασικής παροχής ρεύματος. Τα συστήματα αυτά είναι ιδανικά για ευρυζωνικές εφαρμογές σε περιβάλλον οικίας ή γραφείου (αποφεύγοντας έτσι τόσο την πρόσθετη ειδική καλωδίωση όσο και την εσωτερική ασύρματη επικοινωνία), όπως η διανομή σήματος DSL σε διάφορα σημεία, IPTV, κλπ. Η Μαράκ έχει μέχρι σήμερα διαθέσει μεγάλο αριθμό τέτοιων συστημάτων της Corinex  σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπως ο ΟΤΕ, η Romtelecom κ.ά., καθώς και στην ευρύτερη αγορά ιδιωτών, επιχειρήσεων και διαφόρων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο Ανδρέας Μωραΐτης Country Manager στη Motorola

Ο Α. Μωραΐτης θα διατηρήσει και τη θέση του Country Services Manager για τη μονάδα Motorola Enterprise Mobility Solutions.
Στο νέο του ρόλο, πρόκειται να αναλάβει αρμοδιότητες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη στην Ελλάδα των τριών επιχειρηματικών μονάδων της Motorola: Mobile Devices, Enterprise Mobility Solutions και Home & Networks Mobility. Ο Ανδρέας Μωραΐτης εντάχθηκε το 2003 στη θέση Project Manager, στο τμήμα Government & Public Safety. Πριν από τη Motorola, ο Α. Μωραΐτης εργάστηκε ως Project Manager στη Nokia, υπεύθυνος για το project της Cosmote στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Δύο προσφορές κατατέθηκαν για την προστασία του Υμηττού

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη προηγμένου τηλεπικοινωνιακού συστήματος ενημέρωσης πολιτών για την έγκαιρη προειδοποίηση έναντι φυσικών ή τεχνολογικών κινδύνων για τον Υμηττό. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα παρέχει υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης έναντι πυρκαγιών. Με τη λειτουργία του μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών αλλά και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής, καθώς η παρεχόμενη τεχνολογία θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την δημιουργία ενιαίου και υψηλής ακρίβειας υποβάθρου με αξιοποίηση υφιστάμενων δεδομένων και εκτέλεση μετρητικών εργασιών, καθώς και για την διαχείριση πόρων (ανθρώπινων ή υλικών) με σκοπό τον αρτιότερο συντονισμό τους σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των κινδύνων. Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4.2 “Ανάπτυξη Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης” του Ε.Π. “ΚτΠ”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 400.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.