Σε τροχιά κερδοφορίας η Intracom Holdings

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 62,4 εκατ. ευρώ από 16,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 30 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα φετινά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται λογιστικό κέρδος 33,6 εκατ. ευρώ, που πρόεκυψε από τη μεταβολή του ποσοστού της Intracom Holdings στη θυγατρική εταιρεία hellas online, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, που ολοκληρώθηκε την 9/3/2009.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellastat

Τα κεφάλαια διατέθηκαν για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού και τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.Αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 01/07/2008-30/06/2009, σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9,1%. Παράλληλα η εταιρεία πέτυχε και αύξηση της κερδοφορίας προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA) κατά 48% η οποία ανήλθε στο ποσό των 420χιλ ευρώ έναντι 280χιλ ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας προ φόρων κατά 18% φθάνοντας στο επίπεδο των 102χιλ ευρώ.

Πρόγραμμα εθελουσίας στη Wind

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος  του πλάνου αναδιάρθρωσης της  Wind Ελλάς, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του έτους και διατρέχει ολόκληρο το 2009, είναι η βελτίωση της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας, η μείωση των λειτουργικών εξόδων της και η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ευημερία της στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Το πρόγραμμα  θα ολοκληρωθεί στις 4/12/09 και αφορά  συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων  στα τμήματα Οικονομικό, Τεχνικό, Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης Πελατών, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 8 συναπτά έτη εργασίας στην εταιρεία.

Πλέον της  νόμιμης αποζημίωσης, το πρόγραμμα  προβλέπει, ανάλογα με τα έτη εργασίας, εφάπαξ καταβολή από 8 έως και 16 επιπλέον μισθούς, κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και  νοσοκομειακής περίθαλψης, τόσο για  τον εργαζόμενο όσο και για  όλα τα μέλη της οικογένειας του για περίοδο 6 μηνών, ενώ σε όσους εργαζόμενους συμμετέχουν στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας θα αποδοθεί το 100% των συσσωρευμένων εργοδοτικών εισφορών (δικαίωμα που κανονικά θεμελιώνεται μετά από 15 χρόνια συνεχούς συμμετοχής στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα).  Επίσης, οι εργαζόμενοι θα έχουν για ένα χρόνο δωρεάν υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας από τη WIND.

Διαβαλκανικό έργο της ATC

Το έργο αυτό ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Μάρτιο του 2009 και στο οποίο συμμετείχαν τα Εθνικά Πρακτορεία ειδήσεων Αλβανίας(ΑΤΑ), ΠΓΔΜ(ΜΙΑ) και Σερβίας(TANJUG) καθώς και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ).

Βασικός μοχλός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής συμμετοχής που αναπτύχθηκε από την εταιρία ATC (www.atc.gr) και η οποία επιτρέπει στους πολίτες των χωρών αυτών την πρόσβαση και τον σχολιασμό ειδήσεων στους τομείς του ενδιαφέροντος τους, τόσο στην μητρική τους γλώσσα (καθώς η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη τοπικά από τα εθνικά πρακτορεία ειδήσεων) όσο και στα αγγλικά (μέσω κοινού forum επικοινωνίας).

Θέμα ημερών η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Altec

Επίσης, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, και προς ολοκλήρωση του πλάνου της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσής της, η εταιρεία ολοκλήρωσε τις αποσχίσεις των κλάδων δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων, εισφέροντάς τους στις νεοσυσταθείσες 100% θυγατρικές της εταιρείες, Altec Integration και Altec Software.

Πιέστηκαν τα μεγέθη της Profile στο 9μηνο

Εν τούτοις ο όμιλος παρουσίασε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα και ενίσχυσε τη ρευστότητα του, μέσα από συγκροτημένες πολιτικές είσπραξης απαιτήσεων, λειτουργικής αναδιοργάνωσης και περιορισμού των εξόδων.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο, το εννιάμηνο του 2009 έφτασε τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ εν συγκρίσει με τα 11,6 εκατομμύρια ευρώ το εννιάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση 21,14%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν στα 1,06 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,79 ευρώ εκατομμυρίων το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008 ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 29 χιλιάδες ευρώ από 1,61 εκατ. ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση των φόρων, υπήρξαν ζημιές της τάξεως των 120 χιλιάδων ευρώ. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 7,7 εκατ. ευρώ, με προ φόρων ζημιές της τάξεως των 169 χιλιάδων ευρώ.

Επιπλέον οι τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου αλλά και της μητρικής ανέρχονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Στο εννεάμηνο του 2009 ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων/Τραπεζικές Υποχρεώσεις Ομίλου διαμορφώνεται σε 3,26, με το κύριο μέρος των υποχρεώσεων αυτών να αφορά σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Η εταιρεία κάνει ειδική αναφορά στην ευθύνη του Δημοσίου όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της.

Συγκεκριμένα κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στις τιμολογήσεις ολοκληρωμένων/ παραδοτέων έργων στο ευρύτερο Δημόσιο, λόγω και της αδράνειας που δημιουργήθηκε από τις πρόσφατες εκλογές και την προεκλογική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων επί κατακυρωμένων έργων από το Δημόσιο και σχετιζόμενων φορέων με το Δημόσιο τομέα, διατάραξαν σημαντικά τον προγραμματισμό και την ροή εργασιών του ομίλου.

Τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου της Infosystem

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκος Μπόλαρης, άσκησε δριμεία κριτική στο “συγκεντρωτικό σύστημα του ΕΣΠΑ στην πλατεία Συντάγματος” τονίζοντας την ανάγκη αλλά και την πρόθεση της Κυβέρνησης για απλοποίησή του, με το επιχείρημα ότι “για να εκταμιευθεί το 3% του ΕΣΠΑ, χρειάστηκαν 140 υπουργικές αποφάσεις. Εάν δεν “σπάσει” αυτή η τακτική, τότε ούτε το 2020 δεν θα μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε τα υπόλοιπα χρήματα”, σημείωσε σχετικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος επεσήμανε ότι στο υπουργείο υπάρχουν “σε ακινησία” 2.100 φάκελοι μεγάλων επενδυτικών σχεδίων προς ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, “διότι δεν υπάρχει ένα απλό πληροφοριακό σύστημα που να ελέγχει τη ροή”, όπως επίσης δεν υπάρχουν συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συνταγογράφησης φαρμάκων στη χώρα. Σε ό,τι αφορά το Παρατηρητήριο Τιμών εξέφρασε την άποψη ότι θα λειτουργήσει μέσα στον Δεκέμβριο.

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα. Θεοδώρα Τζάκρη, τόνισε ότι στην ευρεία διοικητική μεταρρύθμιση που προωθεί η νέα Κυβέρνηση το Διαδίκτυο και η Ψηφιακή Τεχνολογία αποτελούν αναντικατάστατα εργαλεία Διαφάνειας και ενίσχυσης της προστασίας του δημοσίου τομέα αλλά και των ψηφιακών συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και ότι η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση θα βασιστεί σε δύο πυλώνες: διοικητική μεταρρύθμιση και υποδομές, που θα περιλαμβάνουν υιοθέτηση πολιτικών για αποφυγή ψηφιακών αποκλεισμών, οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και υποδομών, αναδιανομή του ψηφιακού πλούτου κ.ο.κ.

Ο νέος Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που όπως ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση προ ολίγων ημερών θα μετονομασθεί σύντομα σε Γενικό Γραμματέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Στέφανος Γκρίτζαλης παρουσίασε το Όραμα της Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης (οσονούπω Γενικής Γραμματείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Έκανε λόγο για τέσσερις αναγκαίες οριζόντιες παρεμβάσεις, τη διεύρυνση του δικαιώματος πρόσβασης όλων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας, ελεύθερη διάθεση των δημόσιων πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο, σε μία ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα, αξιοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιοποίηση δεδομένων στο δημόσιο τομέα και εισαγωγή ανοικτού λογισμικού στη δημόσια διοίκηση και κυρίως στην εκπαίδευση, μετάβαση από την κλασική προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., κ. Κωνσταντίνος Δούκας τόνισε ότι:

Όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ η ΚτΠ Α.Ε. από το τέλος του 2008 μέχρι και σήμερα έχει προχωρήσει στην υπογραφή Προγραμματικών Συμφωνιών, συνολικού προϋπολογισμού 854,72 εκατ.ευρώ και έχει υποβάλει Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων (ΤΔΠΠ), συνολικού προϋπολογισμού 411,93 εκατ.ευρώ, εκ των οποίων έχουν ενταχθεί ΤΔΠΠ συνολικού προϋπολογισμού 108,26 εκατ.ευρώ.

Όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση” του ΕΣΠΑ, η ΚτΠ Α.Ε. από το τέλος του 2008 μέχρι και σήμερα έχει προχωρήσει στην υπογραφή Προγραμματικών Συμφωνιών, συνολικού προϋπολογισμού 382,85 εκατ.ευρώ και έχει υποβάλει ΤΔΠΠ, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί, συνολικού προϋπολογισμού 7,38 εκατ.ευρώ, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί ΤΔΠΠ συνολικού προϋπολογισμού 764.100 ευρώ.

Reding και Kroes μοιράζουν την τράπουλα

Η Kroes θα είναι η υπεύθυνη επίτροπος για θέματα “digital agenda”, με επίβλεψη του European Network and Information Security Agency (Enisa) και του Information Society Directorate General, το οποίο υποστηρίζει ενέργειες σχετικές με το IT.

Με αυτό το ρόλο είναι αρμόδια για την αύξηση της πρόσβασης σε online περιεχόμενο και τη ψηφιακή οικονομία.

Επίσης, η Kroes έχει το ρόλο της αντιπροέδρου του European College. Στο ξεκίνημα της θητείας της ως επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού, η Kroes είχε αναλάβει την έρευνα σχετικά με τη μονοπωλιακή πολιτική της Microsoft, η οποία είχε καταλήξει με ένα πρόστιμο 497 εκατ.ευρώ κατά της Microsoft.