Συμμετοχή της ΕΕΤΤ στην EMERG

Στο Δίκτυο EMERG συμμετέχουν οι Αρχές των κρατών μελών της Μεσογειακής λεκάνης, τόσο από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία…) όσο και από τα εκτός ΕΕ μεσογειακά κράτη της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας (MEDA) (Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Μαρόκο, Συρία, Τουρκία, Τυνησία και Παλαιστινιακή Αρχή).Στη Σύνοδο εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εργασιών για το 2010, το οποίο περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αποσκοπούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις Ευρωπαϊκές χώρες προς τις χώρες της MEDA, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η θεματολογία περιλαμβάνει ζητήματα υψηλού ενδιαφέροντος για τις τοπικές αγορές, όπως η  εξέλιξη των σταθερών δικτύων, τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών, η τεχνολογική σύγκλιση, η ρύθμιση μέσω της διαδικασίας ανάλυσης αγορών και η καθολική υπηρεσία.

2ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Οι φοιτητές έπρεπε να δημιουργήσουν και να καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο της ιδέας τους καθώς και ένα πρωτότυπο σύστημα που να λειτουργεί στο διαδίκτυο, με την επιστημονική υποστήριξη της Επ. Καθ. Κατερίνα Πραματάρη (Οικον. Πανεπ. Αθηνών) και του Επ. Καθ. Γιώργου Λεκάκου (Παν. Αιγαίου).Στην τελική φάση προκρίθηκαν 9 ομάδες και η επιλογή των βραβείων έγινε με βάση τα κριτήρια της πρωτοτυπίας, της βιωσιμότητας και της πληρότητας του επιχειρηματικού πλάνου και της πρωτότυπης εφαρμογής. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους βραβευθέντες σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β2C στην Ελλάδα».

Στο 1ο βραβείο δόθηκε χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ από τον όμιλο Forthnet/NOVA.Τα βραβεία είναι:1ο βραβείο στο e-bet-shop.gr. με ομάδα τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: Β. Λακαφώση, Χ. Αντζελέτο, Χ. Κούλη, Κ. Δελή του MBA in Telecoms του Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βραβείο απένειμε ο Γεν. Διευθυντής της NOVA κ. Λάμπης Ταγματάρχης. 2ο βραβείο στο allakseto.gr. με ομάδα τους προπτυχιακούς φοιτητές: Π. Ιακώβου, Κ. Κυπριωτάκη, Μ. Ζαχείλα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βραβείο απένειμε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. Γρηγόρης Πραστάκος. 3ο βραβείο από κοινού στο woto.gr και στο mymu.gr.

Η πρώτη με ομάδα τους Ν. Μπίστη, Α. Μαδίκα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφ. & Επικοιν. Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και η δεύτερη με ομάδα τους προπτυχιακούς φοιτητές: Γ. Γιάκα, Ε. Βακιρτζή, Κ. Πλατανίτη, Α. Γιαμαλάκη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βραβείο απένειμε αντίστοιχα οι Πρόεδροι των Τμημάτων Καθ. Σ. Γκρίτζαλης και Καθ. Κ. Ζωγράφος.Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft το οποίο θα παρέχει στις ομάδες που θέλουν να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες πρόσβαση στο πρόγραμμα BizSpark.

Regate: Αισιόδοξες εκτιμήσεις για το BizeGate On Demnad το 2010

Το BizeGate On Demand παρέχεται έναντι ενός σταθερού μηνιαίου παγίου (από 24 ευρώ/μήνα ανά χρήστη) και σε 4 διαφορετικές εκδόσεις, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Έτσι, κάθε εταιρεία μπορεί να είναι πλέον εντελώς απαλλαγμένη από ρίσκο, οικονομικούς ενδοιασμούς ή άλλο εμπόδιο και να εκμεταλλεύεται τα οφέλη της αυτοματοποίησης πωλήσεων, με μεγάλη ευκολία, ενεργοποιώντας μόνη της ανά πάσα στιγμή και για όσο διάστημα επιθυμεί τον αριθμό των ενεργών χρηστών (π.χ. πωλητές, merchandisers). Επισημαίνεται ότι το BizeGate On Demand αποτελεί τη μοναδική λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων που παρέχεται κατά αποκλειστικότητα μέσω του Microsoft Incubation Center (MIC) της Ελλάδας και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Η Uni Systems αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με τις πιστοποιήσεις της Cisco

Οι πιστοποιήσεις αυτές αφορούν  σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου λύσεων Cisco Data Center (DC), που καλύπτει τις περιοχές DC Security με τα προϊόντα Cisco Firewall/Intrusion Detection Services Modules, DC Ethernet Switching με την οικογένεια προϊόντων Nexus switches, DC Application Services με την οικογένεια Application Control Engines και Storage Switching Systems με την οικογένεια MDS. Η προστιθέμενη αξία των πιστοποιήσεων είναι η ανάδειξη σημαντικών πλεονεκτημάτων των λύσεων Cisco Data Center, που διασφαλίζουν την προστασία της υπάρχουσας επένδυσης,  παρέχουν εικονικοποίηση (Virtualization) και ασφάλεια δεδομένων  και επιτρέπουν την ενοποίηση με ευέλικτες και έξυπνες πλατφόρμες SAN.

H Entersoft ανέλαβε έργο για την Μπενρουμπή

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίξει τη συνολική οργάνωση και κεντρική παρακολούθηση της εμπορικής και οικονομικής της διαχείρισης, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις διεθνείς της δραστηριότητες. Βασισμένη στο λογισμικό της Entersoft, η Μπενρουμπή Α.Ε., στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της αλλά και τη βελτιστοποίηση στα κόστη διαχείρισης των λειτουργιών της. Στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας είναι η αναβάθμιση των διαδικασιών κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, προγραμματισμού και ελέγχου των οικονομικών δεδομένων ανά κέντρο κόστους, με απώτερο στόχο την καλύτερη κερδοφορία της εταιρείας και την αναβαθμισμένη  φροντίδα προς τους πελάτες και συνεργάτες της.

10 προσφορές κατατέθηκαν για το έργο eDemocracy

Ειδικότερα, αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου αποτελεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου σύγχρονων διαδραστικών υπηρεσιών η-Δημοκρατίας, πλούσιων σε λειτουργικότητα και περιεχόμενο με άμεσα ωφελούμενους τους πολίτες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας μέσα από: α) την παροχή διαδραστικών συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολίτες (online consulting), β) τη δυνατότητα έκφρασης του κοινού αισθήματος των πολιτών, όπως αποτυπώνεται μέσα από τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις (eVoting/ ePolling) και ερωτηματολόγια (surveys) στα οποία θα περιλαμβάνονται θέματα της επικαιρότητας, γ) την υπηρεσία διατύπωσης αιτημάτων (ePetitions) προς τη Νομαρχιακή Αρχή ή/ και τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες και τη λήψη απαντήσεων και αντίστοιχων ειδοποιήσεων με χρήση σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών (SMS, e-mail, web), δ) την υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής μετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, τη δημοσιοποίηση όλων των δημόσιων συσκέψεων/ συναντήσεων και των σχετικών δεδομένων πρακτικών αυτών, ε) τις υπηρεσίες προδραστικής και προσωποποιημένης ενημέρωσης για γεγονότα, δραστηριότητες, νέα-ειδήσεις, αποφάσεις και έγγραφα που σχετίζονται με τις προσωπικές προτιμήσεις κάθε πολίτη και στ) τις υπηρεσίες «ψηφιακής γειτονιάς» που θα συνδυάζουν τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά των social networks (δημιουργία και συντήρηση ατομικής σελίδας, δημιουργία και συντήρηση προσωπικών ή δημόσιων ιστολογίων, δημοσίευση και ανταλλαγή ψηφιακού περιεχόμενου κ.ά.), τις οποίες οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επίπεδο κοινότητας.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 300.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.