Mellon Technologies & Easy Systems εξοπλίζουν τα ΑΤΜ με συσκευές GPS

Η προτεινόμενη λύση είναι απόλυτα συμβατή με όλα τα μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης και αποσκοπεί αφενός στην αποτροπή της κλοπής των μηχανημάτων, αλλά κυρίως στον εντοπισμό αυτών εφόσον πραγματοποιηθεί η κλοπή. Πιο συγκεκριμένα, εγκαθίστανται στα ATMs συσκευές τηλεμετρίας GPS καταγράφοντας και μεταδίδοντας σε πραγματικό χρόνο την γεωγραφική τους θέση. Επιπλέον της γεωγραφικής παρακολούθησης των ΑΤΜ, οι συσκευές διαθέτουν αισθητήρες κραδασμών και θερμοκρασίας.

Αν παρατηρηθεί μεταβολή στην κατάσταση του ΑΤΜ (αλλαγή συντεταγμένων, θερμοκρασίας ή εντοπισμός κραδασμών), η συσκευή GPS αποστέλλει πολλαπλούς συναγερμούς σε προεπιλεγμένους αποδέκτες. Οι συσκευές λειτουργούν ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή ή το μοντέλο του ΑΤΜ και επιτρέπουν μεγάλο βαθμό παραμετροποίησης για να εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν από τα διαφορετικά σημεία και συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας. Κάποιες από τις εγκαταστάσεις μάλιστα που έχει προγραμματίσει η Mellon Technologies αφορούν σε ΑΤΜ που έχουν τοποθετηθεί σε πλοία.

H Zetes Industries αποκτά πλειοψηφικό πακέτο NETwave

Με την επιλογή αυτή, δημιουργείται η ZetesNwave η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κύριο πάροχο λύσεων στην Ελλάδα. Ο Alain Wirtz, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Zetes, σχολιάζει: «Με τη NETWave, η Zetes αποκτά μία εταιρεία η δραστηριότητα της οποίας συμβαδίζει με τη δική της και η οποία χαίρει εξαιρετικής φήμης στην Ελλάδα. Επιπλέον, η NETWave διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο πελατών στον τομέα μεγάλης διανομής, μεταξύ των οποίων επισημαίνουμε τον όμιλο Carrefour.»

Η άμεση επένδυση της Zetes καλύπτει το 51% της εταιρείας ενώ η απόκτηση του υπολοίπου 49% των μετοχών της  προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε περίοδο 3 ετών, με βάση την απόδοση μέχρι το 2013. Η ZetesNetwave θα έχει την ευκαιρία να προσφέρει στους συνεργάτες της, στα πλαίσια της διαρκούς υποστήριξης που απολαμβάνουν, νέες εξειδικευμένες τεχνολογίες. Θα ενσωματώσει, θα προσαρμόσει και θα διαθέσει στην Ελλάδα όλο το φάσμα των λύσεων της Zetes Group στον τομέα ταυτοποίησης αγαθών. H επιχειρηματική αυτή επιλογή δημιουργεί την ιδιαίτερα επαγγελματική εταιρία του κλάδου στην Ελλάδα, διευρύνοντας σημαντικά τις τεχνολογικές της εφαρμογές, με προφανή και άμεσα οφέλη για τους συνεργάτες της.

H ATC χορηγός του 4th Print Media Conference

Καθώς το μέλλον της έντυπης δημοσιογραφίας χαρακτηρίζεται αβέβαιο και μερικές φορές απαισιόδοξο, οι εφημερίδες και τα περιοδικά ανεξάρτητα μεγέθους, θα χρειαστεί πέρα από την έντυπη έκδοση να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα κάνοντας χρήση και άλλων μέσων τεχνολογίας για διανομή των ειδήσεών τους, προσφέροντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι πιο πολύτιμο έχουν, το περιεχόμενο, το όνομα και την εγκυρότητά τους. H ATC, καλός γνώστης του αντικειμένου, παρακολουθεί – συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο – τις τάσεις καθώς και τις στρατηγικές ανάπτυξης των εκδοτικών οργανισμών και με την πολυετή εμπειρία της και την συνεχή ανάπτυξη των λύσεων που προσφέρει, υπολογίζεται σήμερα στρατηγικός συνεργάτης για μεγάλους και μικρούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

H Real Consulting ολοκλήρωσε έργο SAP ERP

Στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, παραμετροποιήθηκε και εγκαταστάθηκε από την Real Consulting σύστημα SAP ERP το οποίο καλύπτει τις διαχειριστικές / διοικητικό-οικονομικές ανάγκες και διαδικασίες του νοσοκομείου. Το Διοικητικό – Οικονομικό σύστημα περιλαμβάνει το σύνολο της Οικονομικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική, Εισπρακτέους και Πληρωτέους Λογαριασμούς, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Διαθεσίμων καθώς και ειδική λύση για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του Δημόσιου Λογιστικού όπως προδιαγράφονται από την τρέχουσα νομοθεσία. Επίσης περιλαμβάνονται η Διαχείριση Προσωπικού και η Μισθοδοσία, το Πρωτόκολλο, η Διαχείριση Αποθηκών, οι Προμήθειες και η Διαχείριση Συμβάσεων.

Παράλληλα, παραμετροποιήθηκε και εγκαταστάθηκε Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence), χρησιμοποιώντας το SAP BW, το οποίο διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων που τηρούνται στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου, το οποίο εκτός από το Διοικητικό- Οικονομικό Υποσύστημα περιλαμβάνεται το Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών, το Ιατρικό Υποσύστημα και το Υποσύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργεί ήδη παραγωγικά για περισσότερο από ένα χρόνο.

Ο Γ. Χριστοφίδης, Γενικός Διευθυντής της Real Consulting, τόνισε , «Η εταιρεία μας αντιμετωπίζει στρατηγικά τον κλάδο της Δημόσιας Υγείας, όπου η πληροφορική αποτελεί αφενός καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και αφετέρου απαραίτητο εργαλείο για έγκαιρη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και αποτελεσματικότερη διοίκηση. Νιώθουμε χαρούμενοι που καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα τόσο δύσκολο έργο ενώ παράλληλα αποδείξαμε ότι στο Δημόσιο Τομέα, όταν υπάρχει βούληση, συντονισμένη προσπάθεια και αξιόπιστος συνεργάτης, μπορούν να υλοποιηθούν σύνθετα έργα και να αξιοποιηθούν τα πλέον προηγμένα και διαδεδομένα σε διεθνές επίπεδο προϊόντα και συστήματα πληροφορικής».

Ο Θ. Παπαδημητρίου IT Manager στην Marks & Spencer – Μαρινόπουλος

O Θ. Παπαδημητρίου διαθέτει 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του IT Director στον Όμιλο Creta Farm. Είναι κάτοχος πτυχίου (ΒSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Deree College καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Hull, με εξειδίκευση στη Διοίκηση Πληροφοριών. Είναι πιστοποιημένος από το Βρετανικό Επιμελητήριο Πληροφορικής και διετέλεσε πρώτος πρόεδρος του ελληνικού τμήματος (2004-2008). Από το 2006 είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Επαγγελματιών Πληροφορικής (Hepis).

Ο ΟΤΕ ανέλαβε το έργο δικτυακών υποδομών για την Κτηματολόγιο

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και μετάπτωσης των υφισταμένων δικτυακών υποδομών της Κτηματολόγιο Α.Ε., στην παροχή δικτυακών υπηρεσιών στα σημεία του Εθνικού Κτηματολογίου, στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικού πληροφορικής (hardware), στην συντήρησης του υλικού πληροφορικής (hardware), στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και βελτιστοποίησης δικτυακών υποδομών και τέλος, στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε σχεδιασμό και υλοποίηση δικτυακών υπηρεσιών. Η χρονική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. Υπενθυμίζεται πως εκτός του ΟΤΕ, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές η 1) Forthnet και η ένωση εταιρειών 2) Hellas Online – Intracom. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στο 1.202.060 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.