H Kestrel ανέλαβε νέο έργο για το ΕΔΕΤ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της παραγόμενης κίνησης με τη χρήση του πρωτοκόλλου netflow ver 9.0 καθώς και συνοδευτικών υπηρεσιών εγγύησης – υποστήριξης. Υπενθυμίζεται πως η Kestrel ήταν η μοναδική εταιρεία που είχε αρχικά καταθέσει προσφορά. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 105.881 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Επίσκεψη Υπουργού του Αζερμπαϊτζαν στην Intracom Holdings

Ο ΑΕ Kamaladdin Heydarov συναντήθηκε με μέλη της Διοίκησης του Ομίλου Intracom Holdings. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκπρόσωποι των Intracom Telecom, Intracom Defense Electronics και Intracom IT Services παρουσίασαν τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα και διεθνώς, με έμφαση στις ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες τεχνολογίας για τη Δημόσια Διοίκηση και συγκεκριμένα για την προστασία του πολίτη και τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Ο Νικόλαος Λαμπρούκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου Intracom Holdings, καλωσορίζοντας τον Υπουργό, αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου και τη διευρυμένη διεθνή παρουσία του, μέσω θυγατρικών σε 21 χώρες και εξαγωγικής δραστηριότητας σε 60 χώρες αντίστοιχα.

Παράλληλα, τόνισε την ισχυρή δέσμευση και εκτενή εμπειρία του Ομίλου στην παροχή ολοκληρωμένων πρωτοποριακών λύσεων και υπηρεσιών τεχνολογίας που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης διεθνώς, σε τομείς όπως τηλεπικοινωνίες, άμυνα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τελωνεία, δημόσια οικονομικά, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, προστασία του πολίτη, περιβάλλον και μεταφορές.

H Interworks υλοποιεί την Cloud Computing πλατφόρμα της Microsoft

Επιπρόσθετα, διαθέτει Cloud Services (Platform as a Service) με τα οποία οι εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα των εφαρμογών της Microsoft (Exchange, SharePoint, OCS, IIS κ.ά.) ώστε να εμπλουτίσουν την εφαρμογή τους  με τα παραπάνω APIs γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο και λαμβάνοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία.
Τέλος, η Interworks μαζί με τους ISVs που συνεργάζεται διαθέτει Cloud Apps (Software as a Service), οι οποίες είναι εφαρμογές που παρέχονται μέσω του Internet όπως CRM, ERP και Εμπορική Διαχείριση, Φορητή Παραγγελιοληψία, Unified Messaging, CMS κ.ά.,  με την μορφή υπηρεσίας ανάλογα με τη ζήτηση του πελάτη, με μικρή αρχική επένδυση, χωρίς κόστος αγοράς και συντήρησης λογισμικού, με ευέλικτο μοντέλο πληρωμής pay as you go και πρόσβαση από παντού και οποιαδήποτε συσκευή.

H SiEBEN υλοποίησε έργο PocketBiz Sales στη Nestle

Η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση του συστήματος PocketBiz Sales, ώστε να ενισχύσει το τμήμα πωλήσεων και να καλύψει τις ανάγκες της στη διαδικασία της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, καθώς το σύστημα που χρησιμοποιούσε είχε υλοποιηθεί πριν αρκετά χρόνια και εμφάνιζε αρκετές αδυναμίες.

Επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει τα modules X-VAN, Καρτέλες Πελατών, Ταμείο, Ερωτηματολόγια και Στατιστική Πωλήσεων, πλέον, οι αντιπρόσωποι της εταιρείας έχουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση στα χέρια τους, ώστε να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους εργασίες στο χώρο του πελάτη (έκδοση παραστατικών, διαχείριση παροχών, στατιστικά στοιχεία).

Επιπλέον, γίνεται εκτεταμένη χρήση από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας και του διαχειριστικού εργαλείου (PocketBiz Administration), το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πελατών, τη διαχείριση των παροχών προς αυτούς, την αντιστοίχιση των εισπράξεων και τον πιστωτικό έλεγχο των πελατών και την εξαγωγή πλούσιων στατιστικών στοιχείων. Έγινε διασύνδεση του PocketBiz Sales με το SAP, ώστε να αντλείται το αρχείο ειδών και να επιστρέφονται σε αυτό οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται.

H Nigico υλοποίησε κρίσιμες εγκαταστάσεις σε νοσοκομεία

Το νέο διαγνωστικό, χειρουργικό και νοσηλευτικό κέντρο Mediterraneo hospital προμηθεύτηκε ένα UPS 80ΝΕΤ 60KVA του οίκου Chloride, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχει. Επίσης το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αττικόν, με συνέπεια στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που διαθέτει προμηθεύτηκε ένα UPS 80ΝΕΤ 100KVA για την προστασία του αξονικού τομογράφου. Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας Nigico, που διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και είναι σε θέση να φέρει άρτια εις πέρας ακόμα και την πιο απαιτητική εγκατάσταση πανελλαδικά, υλοποίησε και τις δύο εγκαταστάσεις. Την αξιοπιστία των UPS συνοδεύει η υπηρεσία Life.net, η οποία παρέχει συνεχή απομακρυσμένη παρακολούθηση και συντήρηση των μονάδων.