Δύο νέες συνεργασίες για την Octane Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συγκεκριμένα, στην ομάδα της Octane εντάχθηκαν:
Α) Ο Πέτρος Γιαννουλόπουλος ως μέλος του Advisory board της εταιρείας και Εξειδικευμένος Συνεργάτης σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, εσωτερικής κουλτούρας και αναδιοργάνωσης. Ο Π. Γιαννουλόπουλος είναι ένα από τα εμπειρότερα στελέχη της αγοράς στο γνωστικό του πεδίο, έχοντας διατελέσει επί εικοσαετία Γενικός Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού / Group HR Director σε εταιρείες όπως η Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως (3Ε), η Frigoglass και ο Όμιλος εταιρειών SingularLogic. 
Β) Ο Άγγελος Χριστοδουλάτος ως Εξειδικευμένος Συνεργάτης σε θέματα αναδιάρθρωσης εταιρειών, προστασίας πιστωτών και οικονομικής διεύθυνσης. Ο Α. Χριστοδουλάτος έχει ευρύτατη εμπειρία σε θέματα οικονομικής διεύθυνσης και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης εταιρειών, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Οικονομικός Διευθυντής / Chief Financial Officer της Βιοϊατρική Α.Ε., της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων, της Ολυμπιακής Αεροπορίας, της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της ΤΝΤ Μεταφορές. Στο παρελθόν έχει επίσης διατελέσει Ανώτερο στέλεχος της PricewaterhouseCoopers στον τομέα Auditing.

Η Νέσσος πιστοποιείται ως Microsoft Silverlight Expert

Η διάκριση αυτή προέκυψε έπειτα από την απόφαση της Νέσσος, ήδη από το 2008, να υιοθετήσει την τεχνολογία Silverlight τόσο στην υλοποίηση προϊόντων και λύσεων πληροφορικής για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα όσο και τις ερευνητικές της δραστηριότητες.

Με τη χρήση του Silverlight, ένα πλήθος επιχειρησιακών εφαρμογών όπως Γεωγραφικά Συστήματα, Χαρτογραφικές και Πολεοδομικές Εφαρμογές και Συστήματα Ροής Εργασιών, προσφέρουν ένα μοναδικό user experience και αλλάζουν τα δεδομένα στις διαδικτυακές εφαρμογές για το web 2.0.

Η Νέσσος Πληροφορική είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία μεταξύ 46 ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού (ISV – Independent Software Vendors) από την Ευρώπη, που έχει πιστοποιηθεί ως Silverlight Expert, όπως αυτοί έχουν καταχωρηθεί στον επίσημο δικτυακό τόπο των Microsoft Silverlight Experts.

H Best Practice Consulting υποστηρικτής του 15ου Banking Forum

Στις εργασίες του συνεδρίου θα διερευνηθούν νέες προσεγγίσεις και στρατηγικές προκλήσεις της πληροφορικής στον τραπεζικό χώρο. Η συμμετοχή της Best Practice Consulting στο συνέδριο “15o Banking Forum” πιστοποιεί την προσήλωση της εταιρίας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Η Best Practice Consulting προωθεί την πιστοποιημένη λύση OneClick Desktop για επιτάχυνση των εργασιών Customer Service και έχει αναλάβει σημαντικά έργα σε Τραπεζικούς & Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.

H Novell ενισχύει το κανάλι των πωλήσεων και υποστήριξης στην Ελλάδα

Η Novell έχει επίσης διορίσει την Itway Hellas ως κεντρικό διανομέα για την Ελλάδα και την Κύπρο, τερματίζοντας τη συμβατική δέσμευσή της με προηγούμενο τοπικό διανομέα. Δυνάμει της συμφωνίας, η Itway Hellas θα λειτουργεί αποκλειστικά τηρώντας ένα μοντέλο δύο επιπέδων, όπου ο διανομέας ΤΠ (Τεχνολογιών Πληροφορικής) θα πωλεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές και συνεργάτες της Novell.

Ενεργώντας ως το δεξί χέρι της Novell στην Ελλάδα, η Itway Hellas θα συνεργαστεί με επίλεκτους συνεργάτες και μεταπωλητές για να παρέχει στους τοπικούς πελάτες τεχνολογικές λύσεις υψηλού επιπέδου από τη Novell. Ο Όμιλος Itway διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον τομέα Διανομής Προστιθέμενης Αξίας, διαθέτοντας αξιόπιστες επιδόσεις στην παροχή τεχνολογιών Ασφάλειας, Συμμόρφωσης και Εικονικοποίησης και παρέχοντας ανεκτίμητες πληροφορίες στη Novell με σκοπό την κατανόηση της αγοράς της Νότιας Ευρώπης.

Η ΕΧΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την αναβάθμιση software

Πρόκειται για το σύστημα εποπτείας που εφαρμόζουν ήδη όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια διεθνώς , αν και τους τελευταίους μήνες ανάλογα προγράμματα έχουν υιοθετήσει και μικρότερες αγορές όπως για παράδειγμα αυτές της Αιγύπτου και της Ιορδανίας. Το νέο σύστημα εποπτείας θα είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη πολλών δικτύων ασφαλείας, προκειμένου οι εν δυνάμει ύποπτες συναλλαγές να γίνονται αντιληπτές σε πραγματικό χρόνο εκτέλεσης. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει σε δεύτερο χρόνο τη διερεύνησή τους.

Σήμερα, ο εν λόγω έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, με αποτέλεσμα να σημειώνεται αφενός χρονική καθυστέρηση και αφετέρου να υπάρχουν περιπτώσεις πλημμελούς εξακρίβωσης στοιχείων. Η ύπαρξη alerts κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τη στιγμή εκτέλεσης της πράξης, θα ενισχύσει τους τρόπους άμυνας της χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ θα διευκολύνει παράλληλα την άμεση αντίδραση των αρχών της. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος επαφών με επτά διεθνείς εταιρείες software και σύντομα πρόκειται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την απόκτηση του σχετικού λογισμικού.

Στρατηγική συνεργασία μεταξύ Geniki Bank & Cisco

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουν το πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης Cisco Capital EasyLease, το οποίο -σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- προσφέρει: α) Εξαιρετικά χαμηλό μίσθωμα βασισμένο σε κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το Euribor 3μήνου, σήμερα 0,6%, β) Ποσό χρηματοδότησης από 6.000 έως 250.000 ευρώ, γ) Διάρκεια σύμβασης από 3 έως 5 χρόνια και δ) Μηδενικά διαχειριστικά έξοδα.

Το Cisco Capital EasyLease, σχεδιάστηκε από τη GENIKI Leasing, θυγατρική της GENIKI Bank και τη Cisco, και προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να αποκτήσει εύκολα και με εξαιρετικά χαμηλό μίσθωμα την υποδομή που χρειάζεται προκειμένου να γίνει πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική, να βελτιώσει κρίσιμους επιχειρησιακούς δείκτες, όπως η παραγωγικότητα και η ανταποκρισιμότητα, να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη, χωρίς επενδύσεις κεφαλαίου, να διευρύνει το πελατολόγιό της, εντός και εκτός συνόρων και να αυξήσει σημαντικά την ικανοποίηση των πελατών της.

Η Geniki Bank και η Cisco, μέσα από το ευρύ δίκτυο Συνεργατών τους σε όλη την Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, που συνδυάζει συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση για το σχεδιασμό της κατάλληλης λύσης, καθώς και πλήρη υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.

H Kestrel I.S. ανέλαβε μεγάλο έργο για την ΕΔΕΤ

Η κατασκευάστρια εταιρεία, με τη λύση της οποίας συμμετείχε η εταιρεία στο διαγωνισμό, είναι η Juniper Networks. Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, χρησιμοποιήθηκαν οι οικογένειες ΕΧ και ΜΧ της Juniper Networks. Η Kestrel I.S. ως System Integrator ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων, αποτελεί Elite Partner της Juniper Networks στην Ελλάδα και έχει τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού της Juniper Networks που απευθύνονται σε μεγάλης κλίμακας τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Η τεχνογνωσία και εξειδίκευση απορρέουν από τη συμμετοχή του προσωπικού της Kestrel I.S. στην υλοποίηση και υποστήριξη σχετικών έργων στους περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας.