H Exodus χρυσός χορηγός στο 15ο Banking Forum της ΕΕΔΕ

Η ανταγωνιστικότητα οδηγεί την τεχνολογία: Διαπιστώσεις, Κατευθύνσεις, Προοπτικές”. Στο Forum, ο Μάνος Μαργαρίτης, Διευθυντής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Exodus, θα κάνει παρουσίαση με θέμα: “Ο ρόλος του ΙΤ στο σύγχρονο Τραπεζικό περιβάλλον: smart implementation & right adaptation”. Τις δυο ημέρες του forum θα υπάρχει περίπτερο της Exodus όπου θα παρουσιάζεται για πρώτη φορά η πλατφόρμα τραπεζικών προϊόντων Exodus Financial Suite.

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση πιστοποίησης σε Checkpoint από την Adacom

Η Adacom Α.Ε., επίσημος διανομέας των γνωστών τεχνολογιών ασφάλειας δικτύων και διαχειριστής του επίσημου εκπαιδευτικού κέντρου εκπαίδευσης και πιστοποίησης στις τεχνολογίες της Checkpoint, TippingPoint & SafeNet για τα Βαλκάνια, διοργάνωσε στις 1-4 Μαρτίου την εκπαίδευση Checkpoint που αφορά στους systems administrators, security managers, και network engineers οι οποίοι διαχειρίζονται το εταιρικό FireWall ή τους security professionals που στοχεύουν στην πιστοποίηση στην πλέον σημαντική τεχνολογία ασφάλειας δικτύων της Checkpoint.

H SiEBEN “απαντά” στην κρίση με τεχνολογία

Θα παρουσιαστούν νέες καινοτόμες λύσεις πληροφορικής, οι οποίες θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αλλά και την παραγωγικότητά τους. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως χορηγοί οι HP, Microsoft, Softone & Vodafone και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση δώρων στο τέλος της εκδήλωσης από τους χορηγούς. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και θα ακολουθήσει cocktail party για τον εορτασμό των 10 χρόνωναπό την ίδρυση της εταιρείας.

Ο Βασίλης Κυριακόπουλος στη Fujitsu Technology Solutions

Με μια μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι των Πωλήσεων και των Υπηρεσιών ο Β. Κυριακόπουλος, έρχεται να ενδυναμώσει το στρατηγικό κομμάτι των services της Fujitsu, για Managed Infrastructures για το Γραφείο και το Datacenter καθώς και για “Infrastructure-as-a-Service” και Cloud Computing. Ο Β. Κυριακόπουλος εντάχθηκε στην ομάδα της Fujitsu, προερχόμενος από τη Sun Microsystems, όπου είχε διατελέσει επί 10ετια σε διάφορες επιτελικές θέσεις, με σημαντικές επιτυχίες στρατηγικής σημασίας.

Ανέπτυξε το μερίδιο αγοράς για τη Sun Microsystems στον Κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, ως υπεύθυνος του τομέα και στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Services Sales Manager για την περιοχή της Ελλάδας, Βαλκανίων, Τουρκιάς και Ισραήλ. Προηγούμενα είχε εργαστεί στην ΙΒΜ ως Sales Executive στο Τμήμα Ιδιωτικού Τομέα. Είναι δε κάτοχος πτυχίου στην Πληροφορική από το ΕΛΚΕΠΑ, και Bsc επίσης σε Πληροφορική από το Deree College.

Info-Quest: Αύξηση κερδοφορίας παρά τη μείωση πωλήσεων για το 2009

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 402 εκατ. ευρώ έναντι 459 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 12%. Οι πωλήσεις μειώθηκαν τόσο στη μητρική εταιρεία όσο και στη θυγατρική της Uni Systems, εξαιτίας της γενικότερης μείωσης των πωλήσεων του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικού EBITDA 11,8 εκατ. ευρώ κατά το 2008. Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 32,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας είναι κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 26,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανήλθε σε 32,6 εκατ. ευρώ έναντι 73,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2008 σημειώνοντας μείωση κατά 56%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 21,2 εκατ. ευρώ έναντι14,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του 2009 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης χρήσης αφενός λόγω της μη ενσωμάτωσης κατά το 2009 των οικονομικών στοιχείων εταιρειών που επωλήθησαν ή εκκαθαρίσθηκαν στα τέλη του 2008 και αφετέρου εξαιτίας της ενοποίησης των αποτελεσμάτων της θυγατρικής εταιρείας Rainbow ΑΕ από την 31η Ιουλίου 2009, μετά την εξαγορά της τελευταίας. Επιπλέον, σε επίπεδο κερδοφορίας δεν υπάρχει συγκρισιμότητα με την προηγούμενη χρήση, καθώς στα τέλη του 2008 ο Όμιλος προέβη σε απομείωση της υπεραξίας της θυγατρικής Uni Systems με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του 2008.

H Cosmoline επιλέγει τη λύση Billing & Revenue της Oracle

Η Cosmoline θα αξιοποιήσει την ευέλικτη μηχανή τιμολόγησης της λύσης Oracle Communications Billing and Revenue Management για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτικών τιμολόγησης των πελατών της, καθώς και για τη γρήγορη παρουσίαση ανταγωνιστικών προγραμμάτων στην αγορά. Ο Τζώρτζης Χάλαρης, Chief Information Officer της Cosmoline, δήλωσε: «Η λύση Oracle Communications Billing and Revenue Management παρέχει την ευελιξία και την επεκτασιμότητα που χρειαζόμαστε για τη γρήγορη διάθεση νέων υπηρεσιών και για την παροχή δυνατοτήτων ευέλικτης τιμολόγησης στους πελάτες μας».