Διαδικτυακή τηλεόραση από Google, Intel & Sony

Η προσπάθεια αυτή, γνωστή και ως Google TV, πραγματοποιείται εδώ και αρκετούς μήνες και στηρίζεται στο λογισμικό της Google, Android. Στο project, συμμετέχει και η Logitech International, η οποία αναπτύσσει περιφερειακές συσκευές όπως μικρά πληκτρολόγια.

OME-OTE: Η ΕΕΤΤ δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά

Αφορμή στάθηκε η απόφαση της ΕΕΤΤ να διεξαγάγει, για πρώτη φορά, δημόσια διαβούλευση για την πρόθεση του ΟΤΕ να αναβαθμίσει τις ταχύτητες ADSL, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Πρόκειται για μια απόφαση, που κατά την ΟΜΕ-ΟΤΕ, δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες σκοπιμότητας σε βάρος του Οργανισμού. Στη διάρκεια της συνάντησης η ΟΜΕ-ΟΤΕ κατέθεσε με συγκεκριμένα στοιχεία τις απόψεις τηςγια τον τρόπο και τις μεθόδους που η αρμόδια Αρχή μεταχειρίζεται τον ΟΤΕαλλά και το σύνολο της αγοράς, δημιουργώντας στρεβλώσεις.

Κατά την ΟΜΕ-ΟΤΕ, οι στρεβλώσεις αυτές επιτρέπουν σε ανταγωνιστέςνα πωλούν κάτω του κόστους με ό,τι αυτό σημαίνει (μηδενικές επενδύσεις, χαμηλούς μισθούς του εργατικού δυναμικού τους, χρέη προς τον ΟΤΕ,κακής ποιότητας υπηρεσίες προς τον καταναλωτή) και να αγοράζουνκάτω του κόστους από τον ΟΤΕ οδηγώντας τον σε σοβαρές απώλειες εσόδωντις οποίες η Διοίκησή του ΟΤΕ επιχειρεί να ισοσταθμίσει με απώλειαχιλιάδων θέσεων εργασίας, απαίτηση μείωσης των αποδοχώντων εργαζομένων της.

Σε διευκρινίσεις για Hellas Online προέβη η Forthnet

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, οι μέχρι σήμερα συζητήσεις με την εταιρεία εντάσσονται στο πλαίσιο ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του ομίλου, «βρίσκονται σε απόλυτα προκαταρκτικό στάδιο και δεν υπάρχει ούτε χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της όποιας τυχόν συνεργασίας ούτε πλαίσιο/μορφή συνεργασίας διότι δεν υφίσταται καν επιβεβαίωση της δυνατότητας ύπαρξης συνεργασίας».

Το Ελληνοαμερικάνικο ίδρυμα τιμά τον Π. Καρμάνο

«Τιμούμε τον Π. Kαρμάνο για τα σημαντικά επιχειρησιακά του επιτεύγματα και για την αφοσίωση του στην φιλανθρωπία και την γενική του υποστήριξη στην Ελληνοαμερικάνικη κοινότητα», είπε ο Διευθυντής, του Ελληνοαμερικάνικου ιδρύματος Ν. Λαρηγάκης. «Είναι τιμή μου να αναγνωριστώ από το Ελληνοαμερικάνικο Ίδρυμα», είπε ο Π. Καρμάνος. «Η ελληνική κληρονομιά μου είναι μια σπουδαία πηγή περηφάνιας & έμπνευσης, – θα συνεχίσω να είμαι ενεργό μέλος στο Ελληνοαμερικάνικο Ίδρυμα, προωθώντας τα ενδιαφέροντα των Ελλήνων& των Ελληνοαμερικάνων».

Συνεργασία IT Open Solution με Netapp

Η συνεργασία με την Netapp, διευρύνει τις ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης που προσφέρει η IT Open Solutions σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και δίνει την δυνατότητα στην εταιρία να αντιμετωπίσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες αποθήκευσης και διαχείρισης που υπαγορεύουν η τεράστια αύξηση τουόγκου των δεδομένων και του πλήθους των εφαρμογών.

Intracom IT Services & Uni Systems ανέλαβαν έργο για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε ανθρωπινό δυναμικό και μέσα για τη διαχείριση της πανελλαδικής εφαρμογής των Α.Π.Δ, xρονικής διάρκειας ενός έτους, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης – παράτασης ολόκληρου ή μέρους των υπηρεσιών για ένα έτος ακόμη.Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 4.335.932 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.