Padgets: Ερευνητικό έργο στον τομέα της ηλ. διακυβέρνησης

Το έργο εισάγει την έννοια των Policy Gadgets (Padgets), δικτυακών εφαρμογών που δημιουργούνται από τους φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να αλληλεπιδράσουν με τους πολίτες σε δημοφιλείς ηλεκτρονικούς χώρους (όπως κοινωνικά δίκτυα, blogs, forums, ιστοχώρους ειδήσεων, κλπ.) έτσι ώστε να ενισχύσουν την συμμετοχή του ευρύτερου κοινού στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το Padgets αποσκοπεί να προσεγγίσει δύο καλά παγιωμένους τομείς, την mashup αρχιτεκτονική προσέγγιση του Web 2.0 για τη δημιουργία εφαρμογών δικτύου (gadgets) καθώς και μεθόδους προσομοίωσης. Επιπλέον μέθοδοι απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη δυνατή παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων.

Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία την οποία συντονίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων) και στην οποία συμμετέχουν τo  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων), η εταιρία Athens Technology Center ΑΒΕΤΕ (ATC), και το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας από την Ελλάδα, οι εταιρίες Google και Tech4i2 από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πανεπιστήμιο του Regensburg και το Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V από τη Γερμανία, το Πολυτεχνείο του Τορίνο, η Whitehall Reply srl και το Piedmont Region από την Ιταλία, καθώς και το Centre for eGovernance Development από την Σλοβενία. Η διάρκεια του έργου είναι 3 χρόνια με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2010.

MLS Πληροφορική: 32% αύξηση κερδών, 19% αύξηση τζίρου για το 2009

Συγκεκριμένα, το 2009 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 32% και ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ το 2008. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε άνοδο 19% και διαμορφώθηκε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19% και διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το 2008.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,19 ευρώ.  Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώνεται σε 14,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και δείκτη άμεσης ρευστότητας 1,49. Εξάλλου, ιδιαίτερα ενισχυμένα παρουσιάζονται τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της MLS στις 31.12.2009, καθώς ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 86% σε σχέση με τις 31.12.2008, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώθηκε το έργο IT Compliance της Secure για την Αχαϊκή συνεταιριστική τράπεζα

Η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1993, αποτελεί μέλος του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών και παρέχει το σύνολο των τραπεζικών της υπηρεσιών μέσα από εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου και όχι μόνο αποτελώντας κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Διακοδημητρίου, Διευθυντή Οργάνωσης και Δικτύου της Τράπεζας “…η ασφάλεια των στοιχείων των πελατών και της συνεταίρων μας καθώς και η επιχειρησιακή μας συνέχεια αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα διότι πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε χρηματοοικονομική δραστηριότητα”.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα ανέθεσε στη SeCure την εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας τον Σεπτέμβριο του 2009. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2010 οπότε το σύστημα πιστοποιήθηκε από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 27001:2005 και BS 25999-2:2007.

Η Intracom Telecom βραβεύτηκε από την HP

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση της HP, στο Αμβούργο της Γερμανίας. Η Intracom Telecom απέσπασε αυτή τη διάκριση για τα επιτεύγματα της στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αξιοποίησης των λύσεων HP Next Generation Intelligent Networks (HP NGIN). Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της Intracom Telecom στους τομείς των πωλήσεων και της υποστήριξης πελατών, αλλά και της δέσμευσής της εταιρείας στη συνεργασία και την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων για ευφυή δίκτυα νέας γενιάς.

Ο Αναστάσιος Δημόπουλος, επικεφαλής του επιχειρηματικού τομέα τηλεπικοινωνιακού λογισμικού της Intracom Telecom, δήλωσε: «Από το 2001 επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη εφαρμογών Ευφυών Δικτύων πάνω στην πλατφόρμα Opencall της HP. Η διάκριση αυτή έρχεται ως επιβράβευση της απόφασης μας να εστιάσουμε στην ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών  Ευφυών Δικτύων  Νέας Γενιάς, και ενισχύει την επιτυχημένη πολυετή συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες».

Η λύση InfraStruXture της APC εφαρμόστηκε στο νέο data center του ΕΔΕΤ

Το νέο data center αποτελεί την υποδομή που θα φιλοξενήσει στο άμεσο μέλλον, υπολογιστικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και θα συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση των ευρυζωνικών συνδέσεων των φορέων της ΕΔΕΤ Α.Ε. με τη χρήση νέων τεχνολογιών «υπολογιστικού νέφους» (cloud computing). Παράλληλα θα είναι εφικτή η δημιουργία ενιαίας κεντρικής υποδομής, μέσω της οποίας θα μπορούν να παρέχονται με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο υπολογιστικές και αποθηκευτικές υπηρεσίες σε όλη την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, όπως η παροχή εικονικών μηχανών (virtual machines).

Για το πλέον σύγχρονο data center στην Ελλάδα, η σχεδίαση της λύσης της APC βασίστηκε στην απαίτηση για ισχύ 16KW/Rack και Power Usage Effectiveness (PUE) < 1,8. Συγκεκριμένα η APC προμήθευσε τις κυψέλες και μετασχηματιστή μέσης τάσης συνολικής ισχύος 1,6 MVA, το διακοπτικό υλικό χαμηλής τάσης, το σύστημα UPS τύπου MGE Galaxy 7000, ισχύος 750KVA σε τοπολογία Ν+1, τα συστήματα κλιματισμού InRow Precision Cooling σε τοπολογία N+1 Hot Aisle Containment και τα Rack Netschelter SX εξοπλισμένα με metered  PDUs.

Στις ICTV Hellas & Γνώμων Πληροφορικής έργο IPTV της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Στόχος του έργου είναι να προσφέρει στους χρήστες-κατοίκους της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης πρωτοποριακές υπηρεσίες μέσω του τηλεοπτικού τους δέκτη. Στην σημερινή εποχή, η σύγκλιση τηλεπικοινωνιών επικοινωνίας, πληροφορικής και ψηφιακών μεταδόσεων επιτρέπει τη δημιουργία προηγμένων υπηρεσιών που εξυπηρετούν όλες τις αναγκες του ανθρώπου για ψυχαγωγία, ενημέρωση και επικοινωνία.

Στην κατεύθυνση αυτή, το αντικείμενο του έργου είναι: α) Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την λειτουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεόρασης (IP τηλεόρασης, IP ραδιόφωνο, Video-on-Demand, πλοήγηση στο διαδίκτυο κτλ), τόσο σε επίπεδο Head End (επίπεδο εξυπηρετητή), όσο και σε επίπεδο Front End (επίπεδο χρήστη), β) Η εξασφάλιση (προμήθεια δικαιωμάτων) περιεχομένου προγραμμάτων για την υπηρεσία VoD. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 267.302 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.