Space Hellas: Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2009

Σε ενοποιημένο επίπεδο εμφάνισε κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 469 χιλ. ευρώ από κέρδη ύψους 1,68 εκατ. ευρώ το 2008, μειωμένα κατά 72,19%. Παράλληλα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 0,45% στα 49,68 εκατ. ευρώ από 49,91 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2008. Σε επίπεδο μητρικής, η Space το 2009 εμφάνισε μειωμένα κατά 82,13% κέρδη στα 213 χιλ. ευρώ, ενώ το προηγούμενο έτος είχε κέρδη 1,19 εκατ. ευρώ. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 49,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,8% από τα 49,56 εκατ. ευρώ το 2008.

Νέες σουίτες λύσεων από την Symantec

Βασικά σημεία των λύσεων της Symantec είναι τα εξής: α) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πολιτικών Συμμόρφωσης

– Η λύση Control Compliance Suite 10.0 προσφέρει μεγαλύτερη διορατικότητα στα ρίσκα μίας επιχείρησης, έτσι ώστε να παρέχει στο τέλος καλύτερη πληροφόρηση  σε χαμηλότερα κόστη, β) Προστασία της Πληροφορίας

–  Η λύση Data Loss Prevention Suite 10.5  αντιμετωπίζει καίριες ανησυχίες για την αποτροπή απώλειας δεδομένων μέσω των social media και προστατεύει την πληροφορία σε ιδιωτικά clouds, γ) Διαχείριση Συστημάτων

– Η λύση Altiris IT Management Suite 7.0 προσφέρει απόλυτη διαχείριση της υποδομής IT, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα μέσω ταχύτερων αναπτύξεων και αυξημένης ασφάλειας, μειώνοντας τα κόστη αφού τερματίζει τα τεχνολογικά κενά και βελτιώνοντας την διαχειρισιμότητα ανάμεσα στην αύξηση της πληροφορίας και στην  επέκταση της υποδομής και δ) Προστασία της Υποδομής

– Οι λύσεις Symantec Protection Suites προσφέρουν εις βάθος προστασία, όντας προσαρμοσμένες στους ιδιαίτερους τομείς της υποδομής πληροφορικής, παρέχοντας στις επιχειρήσεις ενοποιημένη ασφάλεια διαχείρισης της πληροφορίας ανάμεσα σε endpoint, server και gateways.

Πρώτη η Vodafone λαμβάνει πιστοποίηση από το LRQA

Το Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει πρωταρχικό στόχο τη συνεχή λειτουργία των κρίσιμων δραστηριοτήτων της εταιρείας, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της. Παράλληλα, διασφαλίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών σε περίπτωση έκτακτων αναγκών και ελαχιστοποιεί τις συνέπειες που προκύπτουν από μια ενδεχόμενη καταστροφή ή κρίση.

Η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί την αναγνώριση ότι το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Vodafone, περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές, διαδικασίες και ομάδες δράσης που καλύπτουν το σύνολο της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Vodafone ήδη από το 1997 έχει προχωρήσει στη δημιουργία τμήματος Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας, τα μέλη του οποίου έχουν λάβει ανάλογη πιστοποίηση από το Business Continuity Institute (BCI) ήδη από το 2008. Η Vodafone έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας, υλοποιώντας σημαντικές τεχνολογικές επενδύσεις σε υπηρεσίες και σύγχρονα συστήματα ανάκαμψης.

Info-Quest: Πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός της εταιρείας για το 2009

Ειδικότερα για την χρονιά που έκλεισε αναφέρθηκαν τα εξής: Σε μία δύσκολη χρονιά όπως αυτή του 2009, ο Όμιλος Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. είχε σημαντική βελτίωση τόσο στα αποτελέσματα όσο και στην διαχείριση των οικονομικών πόρων του. Η διοίκηση του Ομίλου προβλέποντας την κάμψη στα έσοδα, επικέντρωσε τις προσπάθειες της στην βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους επί των πωλήσεων και προέβη σε άμεσες ενέργειες περιστολής και εξορθολογισμού δαπανών.

Οι κινήσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου καθώς επίσης και των κερδών προ, αλλά και μετά φόρων. Στην πλειοψηφία τους οι βασικοί δείκτες οικονομικής και διαχειριστικής απόδοσης του Ομίλου εμφανίζονται βελτιωμένοι σε σχέση με το 2008. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 402εκατ. ευρώ έναντι 458εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, ήτοι ποσοστιαία μείωση της τάξης του 12% ενώ για τα Μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας αποτελέσματα ανήλθαν σε 3,7εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -26,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σε επίπεδο κερδοφορίας δεν υπάρχει συγκρισιμότητα με την προηγούμενη χρήση καθώς κατά το 2008 η Εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές απομειώσεις και διαγραφές συμμετοχών που επηρέασαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης. Ο Θόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος της εταιρείας, σε ομιλία του άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μετατροπής της Info-Quest σε εταιρεία συμμετοχών. Τέλος, γνωστοποιήθηκε πως ο Μάρκος Μπιτσάκος αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου.

H Tredit υπέγραψε σύμβαση με το Υπ. Συγκοινωνιών & Έργων της Κύπρου

Η εταιρεία συμβούλων μεταφορών στα πλαίσια αυτής της σύμβασης θα παρέχει υποστήριξη στο Υπουργείο σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης έργων ITS για τη διετία 2010 – 2011, ενώ θα τους εκπροσωπεί στα προβλεπόμενα από το έργο Expert και Study Groups σε σχετικά θέματα. Σημειώνεται ότι η Tredit ολοκλήρωσε το 2009 με επιτυχία το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο του ίδιου Υπουργείου για την αξιολόγηση και ανάπτυξη συστημάτων ITS στην Κύπρο γεγονός που σηματοδοτεί το συνεχές ενδιαφέρον του Κυπριακού Υπουργείου Μεταφορών για επενδύσεις σε αυτόν τον σημαντικό τομέα των μεταφορών.

H Intelen υποψήφια για τις κορυφαίες top 100 tech start-ups εταιρείες παγκοσμίως

Οι αναλυτές του διεθνή οίκου Guidewire Group, ο οποίος θεωρείται ο πλέον εξειδικευμένος φορέας σε θέματα entrepreneurship για την ανάλυση και αξιολόγηση start-up σχηματισμών, μέσω του worldwide Innovate!2010 διαγωνισμού, επέλεξαν την Intelen ως μία από τις semi-finalists για να διεκδικήσει μία θέση μέσα στις 100 καλύτερες start-up εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Intelen, με βασικό objective moto: Create Investment Order from Chaotic Utility Raw Data, θα βρίσκεται στο Παρίσι στις 26 Απριλίου, όπου θα διεκδικήσει σε ειδικό διεθνές Pitch Slam του Guidewire group, την καλύτερη δυνατή θέση παγκοσμίως στον κατάλογο Innovate Top 100, καθώς και χρηματοδότηση από χορηγίες, βραβεία και επενδύσεις συνολικού ύψους ενός εκατ. δολαρίων.

Χορηγοί και υποστηρικτές του εν λόγω διαγωνισμού είναι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως Microsoft, Cisco, HP, IBM, Motorola, SAP, SUN, Verizon, HSBC, Paypal κα. Η τελική παγκόσμια κατάταξη των start-up εταιρειών θα ανακοινωθεί από το Guidewire Group το Q3, μετά την ολοκλήρωση των Pitch Slams και της διαδικασίας αξιολόγησης σε Ευρώπη και Αμερική. Η Intelen θα παρουσιάσει στο Παρίσι τις νέες beta version υπηρεσίες που αναπτύσσει σε web peer2peer utility torrent metering, Google adaptive AMR products, Smart Grid services & brokerage βάση κοινωνικών ενεργειακών cloud δικτύων, φιλοσοφίας Web 2.0 / 3.0 όπου η ενεργειακή πληροφορία και υπηρεσία ενσωματώνεται πια βάση σημασιολογίας σε διαδραστικά adaptive stream web portlets υπηρεσιών.