Η Ελμηsystems υλοποίησε έργο ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Vivartia

Σημαντικά μεγάλος αριθμός παραστατικών της εταιρείας εκδίδονται, επεξεργάζονται, διανέμονται και ταυτόχρονα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο εμπορικό πρόγραμμα (ERP) εταιρείας, αποκλειστικά μέσω του smart@all της Ελμηsystems.

Η υλοποίηση της λύσης, για την παραγωγή και αυτόματη ηλεκτρονική διανομή σε επιλεγμένο δίκτυο αντιπροσώπων, παράλληλα με την ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του συνόλου των παραγόμενων παραστατικών, στην Vivartia, είχε σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της παραγωγικότητας, τη θεαματική αύξηση της αξιοπιστίας και της συνέπειας της εταιρείας, αλλά και την εξοικονόμηση μεγάλου ποσού ετησίως σε σχέση με τις μέχρι τότε υλοποιήσεις.

Η Inracom IT Services ανέλαβε έργο για τη Geniki Bank

Η νέα έκδοση Profits v. 7.0 είναι η πλέον πρόσφατη έκδοση του Core Banking Συστήματος Profits της Intracom IT Services, το οποίο έχει δεκάδες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και παρέχει σημαντικές καινοτομίες και νέα λειτουργικότητα στα βασικά του υποσυστήματα. Διαθέτει νέους μηχανισμούς εκτέλεσης με ενσωματωμένες νέες online / real time δυνατότητες, καθώς και έναν αριθμό νέων υποσυστημάτων, καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργικών αναγκών των σύγχρονων τραπεζών μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Οι καινοτομίες που ξεχωρίζουν είναι οι ακόλουθες: α) Αρχιτεκτονική βασισμένη σε Επιχειρησιακούς κανόνες (Rule-based Architecture), β) Πλήρης υποστήριξη «πακέτων» προϊόντων με δυναμική στοχοθέτηση πελατείας (Product packaging) , γ) Χρήση δυναμικών ορίων έκθεσης σε κίνδυνο (Risk Exposure Boundaries), δ) Δυνατότητα εγκατάστασης σε πολλαπλές πλατφόρμες, γλώσσες, νομίσματα, κανάλια, κλίμακες (Multi-design: -Platform, -Scale, -Currency, -Lingual, -Channel), ε) Εκτεταμένες δυνατότητες πλοήγησης και ενημέρωσης (Navigation & Drill-down capabilities), στ) Δυνατότητες προσομοίωσης λειτουργιών (Simulation Engine) και ζ) Service Oriented Architecture (SOA) με χρήση του πλήρως ολοκληρωμένου Profits Gateway.

HP: Διψήφιοι αριθμοί ανάπτυξης & ενίσχυσης κερδών

Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται εν μέρει και σε οφέλη που προέκυψαν από αλλαγές στην ισοτιμία, το οποία έφτασαν τις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους, τα υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 0,91 δολάρια, ενισχυμένα κατά 28% σε σχέση με τα 0,71 δολάρια ανά μετοχή του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Αντιστοίχως, τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 1,09 δολάρια, εμφανίζοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τα 0,86 δολάρια ανά μετοχή του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11% στην περιοχή της Αμερικής, φτάνοντας τα 13,5 δισ. δολάρια.

Στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11%, στα 11,8 δισ. δολάρια, ενώ στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 19% και έφτασαν τα 5,5 δισ. δολάρια. Έπειτα από την προσαρμογή για ξένες ισοτιμίες, η αύξηση των αντίστοιχων μεγεθών ανήλθε στο 9% για την περιοχή της Αμερικής, στο 7% για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και στο 10% για την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

Η SAP προχωρά στην εξαγορά της Sybase Inc.

Με τη συμφωνία αυτή, οι δυο εταιρείες πληροφορικής ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις λειτουργικές τους δραστηριότητες με τη χρήση ασύρματων τεχνολογιών. Με τις λύσεις των δυο εταιρειών, οι πελάτες θα μπορέσουν να ελέγξουν καλύτερα τον τεράστιο όγκο δεδομένων που καλούνται να διαχειριστούν και να προσφέρουν στους χρήστες τους πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Οι επιχειρήσεις θα αποκομίσουν οφέλη από την ενισχυμένη παραγωγικότητα, την ταχύτητα και την ευελιξία που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η SAP America θα εξαγοράσει με μετρητά τις κοινές μετοχές της Sybase που διαπραγματεύονται στην ελεύθερη αγορά. Η προσφορά ανέρχεται στα 65,00 δολάρια ανά μετοχή ή 5,8 δισ. δολάρια για το σύνολο των μετοχών.

Η παραπάνω τιμή είναι 44% υψηλότερη σε σχέση με τη μέση τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Sybase στο χρηματιστήριο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου.

Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με την άμεση καταβολή  2,75 δισ. ευρώ σε μετρητά από τη SAP και δανειακής διευκόλυνσης ύψους 2,75 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι του δανείου είναι η Barclays Capital και η Deutsche Bank.

Παγώνει ο διαγωνισμός της Η.ΔΙ.Κ.Α. για την εκκαθάριση συνταγών φαρμάκων Β-φάσης

Βασική αίτια της εν λόγω κατάθεσης είναι η παράλειψη κοινοποίησης από την πλευρά της Η.ΔΙ.Κ.Α. του αποκλεισμού του ΟΤΕ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Ο λόγος ήταν ότι η εγγυητική επιστολή δεν είχε προσαρμοσθεί στο νέο Φ.Π.Α. (21%).

Ωστόσο, οι νομικοί εκπρόσωποι του ΟΤΕ ισχυρίζονται πως κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στη διακήρυξη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει το διαγωνισμό στην ακύρωσή του. Το αντικείμενο του εν λόγω έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: δύο Oracle Data Base Servers σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (RAC) για τη διαχείριση της ΒΔ κατά την επεξεργασία των συνταγών.

Ένα σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και εικόνων από σάρωση (storage) με μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα (10 TB) συνοδευόμενο από τα υποσυστήματά του. Εξυπηρετητές εφαρμογών για την επεξεργασία της σάρωσης των συνταγών (4 εξυπηρετητές) και τη διαδραστική εκμετάλλευση του συστήματος από τους χρήστες των ΦΚΑ (2 εξυπηρετητές).

Επίσης, τέσσερις σαρωτές διπλής όψης των 100 σελίδων / λεπτό με ανάλυση τουλάχιστον 200dpi για την σάρωση των συνταγών, έναν εκτυπωτή υψηλής δυναμικότητας τεχνολογίας Flash Fusing για εκτύπωση φορμών και barcode, πενήντα σταθμούς εργασίας για την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος και τη διαδραστική εκμετάλλευση του συστήματος από τους χρήστες των ΦΚΑ.

Τέλος στο έργο περιλαμβάνεται λογισμικό για τη δημιουργία φορμών του εκτυπωτή και τη διαχείρισή του, λογισμικό σάρωσης εντύπων, λογισμικό αναγνώρισης και αρχειοθέτησης εικόνων και παραμετροποίησή του, λογισμικό business intelligence (BI) για δημιουργία reports, στατιστικών, ανάλυση αποδοτικότητας κ.ο.κ. καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται πως στον εν λόγω διαγωνισμό, εκτός του ΟΤΕ, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες Intracom, Altec, Ionis, Singular Logic και Unisystems και οι ενώσεις Q&R-IMS και Globo – Pansystems. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.184.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (με 19% Φ.Π.Α.).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Στην είδηση με τίτλο «Παγώνει ο διαγωνισμός της Η.ΔΙ.Κ.Α. για την εκκαθάριση συνταγών φαρμάκων Β-Φάσης», που δημοσιεύθηκε στο NetFax της 19ης Μαΐου, εκ παραδρομής γράφτηκε πως «βασική αιτία της εν λόγω κατάθεσης είναι η παράλειψη κοινοποίησης από την πλευρά της Η.ΔΙ.Κ.Α. του αποκλεισμού του ΟΤΕ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής». Το σωστό είναι πως η Η.ΔΙ.Κ.Α. κοινοποίησε στον ΟΤΕ τη σχετική απόφαση αποκλεισμού. Ωστόσο, η πλευρά του ΟΤΕ ισχυρίζεται -σε αυτό το σημείο εστιάζεται η ένστασή του- πως το συγκεκριμένο έγγραφο δεν συνοδευόταν από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Ο ΟΤΕ δεν είναι η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Uni Systems προχώρησε στην ίδια κίνηση, για τον ίδιο λόγο.