Cisco: Οι επιπτώσεις της κοινωνικής δικτύωσης στην ασφάλεια

Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για πολλούς τομείς μέσα στην επιχείρηση, ενώ το 71% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι υπερβολικά αυστηρές τακτικές ασφάλειας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πρόσληψη και διατήρηση εργαζομένων κάτω των 30 ετών.

Η έρευνα, που έγινε από την InsightExpress για λογαριασμό της Cisco, βασίστηκε σε δείγμα 500 επαγγελματιών από τον χώρο της πληροφορικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ινδία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιρροή των καταναλωτών στην πληροφορική στον χώρο της επιχείρησης αυξάνεται, καθώς και ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι φέρνουν προσωπικές συσκευές και εφαρμογές στο δίκτυο, γεγονός που παρουσιάζει νέες ευκαιρίες για την επιχείρηση και προκλήσεις για την ασφάλεια.

Εξάλλου, η έρευνα εξετάζει τις αλλαγές που συντελούνται στην ασφάλεια λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων των σημερινών Δικτύων χωρίς Περιορισμούς (Borderless Networks), των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της απασχόλησης όλο και μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων, καθώς και λόγω των προκλήσεων που παρουσιάζει η προστασία ευαίσθητων, προσωπικών δεδομένων.

Η McCain επιλέγει τις λύσεις SAP for Consumer Products

Η McCain είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων, όπως προτηγανισμένες πατάτες, ορεκτικά, πίτσες, επιδόρπια κ.α., με δραστηριότητες που εκτείνονται σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της εταιρείας ήταν να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις των βασικών επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων.

Υλοποιώντας τις λύσεις SAP for Consumer Products και αξιοποιώντας τις ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές της, η McCain προσβλέπει στην ολοκληρωμένη ενοποίηση των συστημάτων της σε όλο το εύρος της επιχείρησης – από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως και τη χρηματοοικονομική διαχείριση. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η προώθηση της καινοτομίας, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο, όσο και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Οι λύσεις της SAP ενοποιούνται πλήρως με κορυφαίο λογισμικό επιχειρησιακής υποστήριξης και ανάλυσης, επιτρέποντας έτσι στις εταιρείες του κλάδου να βελτιστοποιήσουν τις βασικές λειτουργικές τους διαδικασίες και να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους σε σημεία όπως η χρηματοοικονομική απόδοση, η προώθηση της προϊοντικής καινοτομίας και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συνεργασία ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και την Clarity Systems

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Εθνική Τράπεζα θα αξιοποιεί στο εξής τη λύση της Clarity Systems Hellas, Financial Statement Reporting (FSR).

Με τη λύση FSR, η Τράπεζα αποκτά τη δυνατότητα βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών της, μειώνοντας σημαντικά κόστη και χειρωνακτικές εργασίες, αλλά και τη δυνατότητα κατάρτισης ολοκληρωμένων απολογιστικών και ισολογιστικών δελτίων για τις Αρχές και τους επενδυτές. Συγκεκριμένα, η λύση FSR αυτοματοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας Ετήσιων Δελτίων, Ισολογισμών, Απολογισμών Χρήσης κλπ, τόσο σε  IFRS όσο και σε  USGAAP όπως προβλέπει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο οποίο η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι επίσης εισηγμένη.

Entersoft: Διψήφιος αριθμός ανάπτυξης εσόδων & κερδών

Οι θυγατρικές του εξωτερικού, κατά το πρώτο εξάμηνο της εμπορικής λειτουργίας τους, συνέβαλαν περίπου στο 4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου.
Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της Entersoft Α.Ε. αποδίδεται κυρίως στα νέα προϊόντα που ανέπτυξε και παρουσίασε μετά τις επενδύσεις που προβλέπονταν από την εισαγωγή της στην Εναλλακτική Αγορά, στην επέκταση της στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αλλά και στην είσοδό της στην αγορά με νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) μέσω της θυγατρικής της Retail Link Α.Ε.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία ενίσχυσαν τη ρευστότητά τους έχοντας μηδενικό δανεισμό, παρ’ όλες τις προαναφερθείσες επενδύσεις κι εξαγορές.  Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ενέκρινε τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 εκ. ευρώ, με την Alpha Bank, στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη μέσω εξαγορών άλλων εταιρειών.  Αυτό δίνει στην Entersoft A.E. τη δυνατότητα επιπλέον επενδύσεων ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, εκμεταλλευόμενη παράλληλα την υπάρχουσα ρευστότητά της. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2010, τόσο για την Μητρική όσο και για τον Όμιλο έχουν ως εξής:

Ο Κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 4,224 εκατ.  ευρώ  από 3,802 εκατ. ευρώ , καταγράφοντας αύξηση 11,12%. Τα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 962 χιλ. ευρώ από 696 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 38,19%, ενώ τα Κέρδη Μετά Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 598 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας επίσης σημαντική άνοδο της τάξης του 27,27% παρά την επιβολή έκτακτης φορολογικής εισφοράς για τα κέρδη της χρήσης 2009 ύψους 90 χιλ. ευρώ. Ο Κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 3,795 εκατ. ευρώ από 3,574 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,19%.

Τα Κέρδη Προ Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 955 χιλ. ευρώ  από 872 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 9,51%. Τέλος, τα Κέρδη Μετά Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 622 χιλ. ευρώ μετά την επιβολή έκτακτης φορολογικής εισφοράς για τα κέρδη της χρήσης 2009 ποσού 88 χιλ. ευρώ.

Ο Όμιλος Logicom βραβεύτηκε ως Cisco Distributions Partner 2010

Η Cisco ανακοίνωσε τις εταιρείες που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου Συνεργατών, που έλαβε χώρα στο San Francisco.

Τα βραβεία Partner Summit της Cisco απονέμονται σε συνεργάτες της Cisco που διακρίνονται για το υποδειγματικό τους επιχειρηματικό μοντέλο, σε τρία επίπεδα: Ανά χώρα, ανά γεωγραφική περιοχή και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η τεχνολογία της Uni Systems στο διακριθέν Contact Center της ICAP

Η τεχνολογική του υπεροχή, η οποία υπακούει στην ανάγκη άρτιας εξυπηρέτησης των πελατών, συνέβαλε στη διάκρισή του ως το μόνο Outsourcing κέντρο στην κατηγορία «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς», ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Αλεξία Ορφανουδάκη, Director της ICAP Outsourcing Solutions, βραβεύτηκε ως Manager της Χρονιάς.

Σε επίπεδο τεχνολογίας, το Contact Center αναβαθμίστηκε με τεχνολογία SIP της Genesys, παρέχοντας στην εταιρεία πλήρη αυτοματοποιημένη διαχείριση της συνολικής επιχειρησιακής λειτουργίας.

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του παρέχει τη δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, επιτρέποντας στην ICAP Contact Center να εξυπηρετεί αιτήματα πελατών της με πλήρως παραμετρική καταγραφή του συνόλου εξερχομένων και εισερχομένων κλήσεων.

Η Space Hellas υλοποίησε το σύστημα δασοπροστασίας στον Υμηττό

Το σύστημα αυτό αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και βασίζεται σε: ευφυείς κάμερες για την ανίχνευση πυρκαγιάς και καπνού, κάμερες άμεσης οπτικής εποπτείας συμβάντων, περιβαλλοντικούς αισθητήρες, μετεωρολογικούς σταθμούς, μοντέλα διάδοσης πυρκαγιάς, δορυφορικές και επίγειες ασύρματες τηλεπικοινωνίες, συστήματα χωρικής απεικόνισης της συλλεγόμενης πληροφορίας (Web GIS), καθώς και κέντρο ελέγχου με εξειδικευμένο λογισμικό για την άμεση ανάλυση των συλλεγόμενων πληροφοριών.

Η συγκεκριμένη λύση παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες (ΟΤΑ, Περιφέρεια, Πυροσβεστική) για συνεχή κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο απομακρυσμένων περιοχών που τελούν υπό απειλή δασικών κυρίως πυρκαγιών, έγκαιρη ανίχνευση έκτακτων περιστατικών πυρκαγιάς, άμεση μετάδοση συναγερμού, άμεση αναγνώριση της ακριβούς τοποθεσίας της εστίας της πυρκαγιάς, καθώς και απεικόνισή της σε ψηφιακούς χάρτες.

Παράλληλα, βοηθά στην πρόβλεψη της διάδοσης της πυρκαγιάς, αξιοποιώντας δεδομένα προερχόμενα από περιβαλλοντολογικούς αισθητήρες και μετεωρολογικούς σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στην εν λόγω περιοχή. Ο τρόπος επικοινωνίας ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και της ιδιομορφίες της περιοχής και μπορεί κατά περίπτωση να είναι μέσω WiFi, δορυφορικής σύνδεσης, σύνδεσης  κινητής τηλεφωνίας, σταθερής γραμμής, κ.α.