Στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις Bayer και SAP

Με αυτή τη συμφωνία, οι δύο εταιρείες θα επικεντρωθούν στην υποστήριξη της πληροφοριακής στρατηγικής της Bayer, η οποία βασίζεται στην ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη υλοποίηση προπαραμετροποιημένων λύσεων SAP για τις παγκόσμιες λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SAP θα συνεργαστεί στενά με τη Bayer για την υλοποίηση λύσεων επιχειρησιακού λογισμικού. Η υλοποίηση στηρίζεται σε κοινά πρότυπα για όλα τα συστήματα της Bayer, σε όλο τον κόσμο.

Η αξιοποίηση μιας πλήρως ενοποιημένης, παγκόσμιας πληροφοριακής στρατηγικής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις προσπάθειες της Bayer γύρω από την αύξηση της κερδοφορίας και του μεριδίου αγοράς της, σε ένα περιβάλλον που επικρατούν οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός. Επιπλέον, η Bayer επιθυμεί να αποκομίσει μελλοντικά οφέλη από τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με την αξιοποίηση ενός επεκτάσιμου και αποδοτικού περιβάλλοντος λογισμικού.

Η Gartner χαρακτηρίζει την Oracle ηγέτη στον τομέα διαχείρισης έργων

Η Gartner ορίζει ως εφαρμογές «Διαχείρισης έργων και χαρτοφυλακίων IT» (IT PPM, Project and Portfolio Management) τις εφαρμογές οι οποίες «κατά κύριο λόγο, αυτοματοποιούν και συγκεντρώνουν σε ένα ενιαίο σημείο τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων περί ζήτησης, κόστους, χρονοδιαγραμμάτων και πόρων, με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις, καθώς και την εκτέλεση προγραμμάτων και έργων με τα οποία γίνεται η παροχή νέων τεχνολογιών και άλλων πόρων IT στην επιχείρηση. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, αιτιολόγηση, ορθολογική οργάνωση και τον έλεγχο με διάφορους άλλους τρόπους της επένδυσης σε διαρκείς λειτουργίες IT ή σε συγκεκριμένες εφαρμογές».

Ether: Σύστημα διαχείρισης & εξοικονόμησης ενέργειας στο ΣΕΦ

Το σύστημα Διαχείρισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας βασίζεται σε ένα δίκτυο μετρητών ενέργειας οι πληροφορίες των οποίων συλλέγονται από καταγραφικά μηχανήματα (concentrator) τα οποία μεταδίδουν μέσω GPRS τις μετρήσεις στους
κατάλληλους διακομιστές.

Τα στελέχη του ΣΕΦ μέσω τεχνολογίας web, μπορούν να αντλούν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες ενεργειακών καταναλώσεων σε μορφή διαγραμμάτων ή/και εξειδικευμένων αναφορών, ενώ παράλληλα τηρείται το ιστορικό καταναλώσεων με βάση το οποίο μπορούν να αξιολογήσουν τις καταναλώσεις που έχουν γίνει από τους εκάστοτε χρήστες των εγκαταστάσεων του ΣΕΦ (tenant billing).

Επιπλέον το σύστημα μπορεί να κάνει προβλέψεις, να επιβεβαιώνει τις χρεώσεις των παρόχων ενέργειας κ.α.

Στα 22,8 εκατ. ευρώ τα κερδη της Hellas OnLine κατά το 1ο εξάμηνο

Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στο πρώτο εξάμηνο ενισχύθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 42,4% σε 97,8 εκατ. ευρώ, χάρη, κυρίως, στην αύξηση της πελατειακής βάσης. Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ανερχόταν σε 335.826 πελάτες, που αντιστοιχούν σε 28% μερίδιο αγοράς και αποτελούν το 97% του συνολικού ευρυζωνικού πελατολογίου.

Οι αποσβέσεις ανήλθαν στα 35,5 εκατ. ευρώ, από 21,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, λόγω των αυξημένων επενδύσεων σε ιδιόκτητες υποδομές και του κόστους απόκτησης νέων πελατών. Οι ζημιές προ φόρων, παρά την αύξηση των αποσβέσεων, μειώθηκαν σε 18,4 εκατ. ευρώ, από 24,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009. Οι επενδύσεις του ομίλου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ανήλθαν σε 26,5 εκατ. ευρώ, ενώ έφτασαν συνολικά τα 310 εκατ. ευρώ από τις αρχές του 2006.

Ο ΟΤΕ πιστοποιήθηκε ως Cisco Gold Partner

Η παραπάνω πιστοποίηση προέκυψε μέσα από εκτενή διαδικασία αξιολόγησης και καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ποιότητας που απολαμβάνουν οι εταιρικοί / επιχειρησιακοί πελάτες του ΟΤΕ. Η πιστοποίηση Gold Partner αναγνωρίζει την υψηλή τεχνογνωσία του ΟΤΕ σε εξειδικευμένες δικτυακές τεχνολογίες και επιβεβαιώνει την υπεροχή και αποτελεσματικότητα του ΟΤΕ στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη εξειδικευμένων λύσεων προστιθέμενης αξίας με εγγυημένη ποιότητα.

Παράλληλα, στο ετήσιο παγκόσμιο Συνέδριο Συνεργατών της Cisco, που έλαβε χώρα στο San Francisco, ο ΟΤΕ έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις ως Enterprise Partner για το 2010 για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και ως Service Provider Partner για το 2010 για την ίδια περιοχή.

Η Intel εξαγόρασε την McAfee

Η εν λόγω εξαγορά, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην 42χρονη ιστορία της Intel, έχει ως στόχο τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των επεξεργαστών της πρώτης και της τεχνολογίας ασφαλείας που αναπτύσσει η McAfee. «Πιστεύουμε ότι η ασφάλεια είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική όταν ενσωματώνεται στο hardware», δήλωσε ο CEO της Intel, Paul Otellini. «Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο στη σύγχρονη εποχή καθώς εκατομμύρια -και ακόμα περισσότερα στο βραχυπρόθεσμο μέλλον- προϊόντα (τηλέφωνα, τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές) έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο», τόνισε ο P. Otellini. Η McAfee ιδρύθηκε το 1987 και έγινε διάσημη παγκοσμίως για το λογισμικό ασφάλειας που κατασκευάζει. Το προηγούμενο έτος η εταιρεία εμφάνισε έσοδα κοντά
στα 2 δισ. δολάρια.

Συμφωνία συνεργασίας της Regate με την Μ. Παπασάββας

H M. Παπασάββας είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία, η οποία αναπτύσσει συνεργασίες με ερευνητικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο καθώς και με καινοτόμες εταιρείες που ηγούνται στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα η M. Παπασάββας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Η Hipac ανέλαβε την προμήθεια ειδών πληροφορικής του Παν. Αιγαίου

Το έργο αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξυπηρετητών, εκτυπωτών, σαρωτών και οθονών.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 135.149 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.