MLS Πληροφορική: Στα 1,28 εκατ. ευρώ τα κέρδη φόρων το α’ εξάμηνο

Αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση κατά 3,2% και διαμορφώθηκαν (μετά την αφαίρεση της έκτακτης εισφοράς ύψους 175 χιλ. ευρώ) σε 1,28 εκατ. ευρώ από 1,24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Αν δεν ληφθεί υπόψη η έκτακτη εισφορά τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για το α΄ εξάμηνο του 2010 θα διαμορφώνονταν σε 1,46 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 17,31% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2009.

Ο κύκλος εργασιών της MLS μειώθηκε κατά 17% και ανήλθε σε 5,82 εκατ. ευρώ από 7,01 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν άνοδο 4,7% και έφθασαν σε 2,75 εκατ. ευρώ από 2,63 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009. Η καθαρή θέση της MLS ανέρχεται σε 15,23 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλούς δείκτες ρευστότητας, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 30.6.2010 διαμορφώθηκαν σε 3,11 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά18,7% έναντι της 30.6.2009, οπότε διαμορφώθηκαν σε 2,62 εκατ. ευρώ.

Intralot: Αύξηση πωλήσεων & κερδών κατά το β’ τρίμηνο

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Β’ τρίμηνο έφτασαν τα €36,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2010, ενώ το Α’ εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν στα €70,8 εκατ., σε σχέση με €91,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT-am), προσαρμοσμένα για τον έκτακτο φόρο κοινωνικής ευθύνης των 5,3 εκατ. του Β’ εξαμήνου, το Β’ τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε €15,4 εκατ., υψηλότερα από το Α’ τρίμηνο του έτους που διαμορφώθηκαν σε €15,1 εκατ., ενώ στο εξάμηνο έφτασαν τα €30,6 εκατ., έναντι €42 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2009.

Η κερδοφορία το Α’ εξάμηνο του 2010 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2009 επηρεάστηκε από το προηγούμενο συμβόλαιο στοιχήματος στην Τουρκία που ήταν σε ισχύ για 2 μήνες το 2009, την αύξηση κατά 50% στο φόρο των τυχερών παιχνιδιών στη Βουλγαρία από τις αρχές του 2010 και τον έκτακτο φόρο κοινωνικής ευθύνης. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο Α’ εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε €45,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το 77%. Αναφορικά στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €75 εκατ., αυξημένος κατά 45,8% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν στα €15,2 εκατ., αυξημένα κατά 60,1% (€9,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2010).

Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων (EAT), αυτά διαμορφώθηκαν στα €20,2 εκατ. σε σχέση με €10,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2009, σημειώνοντας αύξηση 91%.

Η Ευρωσύμβουλοι ανέλαβε έργο ύψους 1,8 εκατ. ευρώ στη Σερβία

Το έργο προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ και χρονικής διάρκειας δύο ετών, αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας στο Υπουργείο Οικονομικών της Σερβίας, στο πλαίσιο του μηχανισμού προ-ενταξιακής βοήθειας 2007-2013 (IPA).

Η Σερβία, ως χώρα εν δυνάμει υποψήφια για προσχώρηση στην Ε.Ε., έχει την υποχρέωση καθιέρωσης ενός συστήματος  αποκεντρωμένης υλοποίησης (Decentralised Implementation System, DIS) για τη διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων.

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας στη χώρα, η εφαρμογή του συστήματος αυτού θα επιτρέψει  στις σερβικές αρχές να δημιουργήσουν δομές και μηχανισμούς δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να διαχειρίζονται ορθά και αποτελεσματικά την υλοποίηση έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., θα παρέχει τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση θεσμικής ικανότητας στους τομείς των συστημάτων, του προσωπικού, της μεθοδολογίας εσωτερικών ελέγχων, της δημοσιονομικής ευθύνης, των λογιστικών ελέγχων και της ανάθεσης των συμβάσεων.

Κάτι τέτοιο θα δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει όχι μόνο την απαραίτητη διαπίστευση στους κρατικούς σερβικούς φορείς αλλά και του συνολικού συστήματος διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων στις συνιστώσες της περιφερειακής ανάπτυξης και της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.

Η Forrester αναδεικνύει την SAP ως κορυφαίο προμηθευτή CRM

Συγκεκριμένα, η Forrester Research ανέδειξε τη SAP σε ηγέτη της αγοράς CRM, σημειώνοντας στις τελευταίες εκδόσεις των εκθέσεων Forrester Wave ότι η SAP προσφέρει τα πιο ολοκληρωμένα προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η SAP ήταν μεταξύ των εταιρειών που προσκλήθηκαν από τη Forrester Research για να συμμετάσχουν στις εκθέσεις “The Forrester Wave: CRM Suites for Midsized Organizations, Q2 2010” και “The Forrester Wave: CRM Suites for Large Organizations, Q2 2010”.

Η Forrester αξιολόγησε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες 19 σουιτών CRM, με βάση 516 κριτήρια που αντανακλούν τις ανάγκες των μεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, αξιολόγησε 18 λύσεις CRM με βάση 516 κριτήρια που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των μεγάλων εταιρειών. Μεταξύ άλλων, στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονταν η πολυλειτουργικότητα, η κάλυψη των αναγκών διαφόρων κλάδων και η απήχηση ενός προϊόντος στην αγορά. Η SAP κατέλαβε την κορυφή και στις δύο αξιολογήσεις.

Όμιλος Profile: Διατήρηση κερδοφορίας και υψηλά διαθέσιμα

Οι γενικότερες οικονομικές εξελίξεις στην ελληνική αγορά, συνέπεια της συνεχιζόμενης κρίσης, δεν άφησαν ανεπηρέαστα τα μεγέθη του ομίλου.

Έτσι το α’ εξάμηνο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έκλεισε στα €5,020 εκατ. από €7,113 εκατ. το 2009 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €47 χιλ. από €240 χιλ. το 2009. Το EBIDTA διαμορφώθηκε σε €475 χιλ. από €1,125 εκατ., ενώ η καθαρή κερδοφορία προ φόρων προσδιορίστηκε σε €49 χιλ. από €433 χιλ. το 2009.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2009 διαμορφώθηκε στα €4,458 εκατ. από €5,971 εκατ. το 2009, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν στις €21 χιλ. από €412 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009. Ωστόσο, το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε στα €106 χιλ. από €25 χιλ., το προηγούμενο έτος, λόγω των σημαντικών περιορισμών στις δαπάνες και της βελτίωσης της οργανωτικής δομής της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, ο όμιλος εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλό δανεισμό, ο οποίος μειώθηκε από €4,572 εκατ. (στο τέλος του έτους) σε €4,146 εκατ. το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, τα ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε €2,891 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010 από €2,161 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009, επιβεβαιώνοντας την άρτια πιστωτική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων.

Η Konica Minolta ανέλαβε προμήθεια της Εθνικής Τράπεζας

Η συσκευή είναι ψηφιακής τεχνολογίας και ταχύτητας 16 σελ/λεπτό, σε μεγέθη έως και Α3, που χαρακτηρίζεται από την ευκολία χρήσης, την οικονομία λειτουργίας και την αξιοπιστία της.

Δύο νέα έργα ανέλαβε η Data Concept

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία συστήματος για την καταγραφή και τη διαχείριση υλικών που έχουν περάσει το στάδιο της επιθεώρησης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 33.948 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το δεύτερο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του δικτυακού τόπου του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η παραμετροποίηση έτοιμου ή ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού εφαρμογών, η εγκατάσταση των συγκεκριμένων εφαρμογών, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του δικτυακού τόπου. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται στις 14.981 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.