Εγκρίθηκε Ευρωπαϊκό έργο που συμμετέχει η MLS Πληροφορική

Το έργο με τίτλο «Large Scale Choreographies for the Future Internet» (Χορογραφίες Μεγάλης Κλίμακας για το Διαδίκτυο του μέλλοντος) χρηματοδοτείται από την ΕΕ(FP7) και η υλοποίησή του ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2010.

Στο CHOReOS η MLS θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Έρευνας στην Πληροφορική και τον Αυτοματισμό της Γαλλίας INRIA, το πανεπιστήμιο City, τη γαλλική εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων για την αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία Thales Group, τη Wind και ακόμη 11 επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Aξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στον τομέα της πλοήγησης, αλλά και την εμπειρία από τη συμμετοχή της σε ερευνητικά έργα, η MLS θα εστιάσει στην έρευνα και ανάπτυξη έξυπνων φορητών συσκευών πλοήγησης που διασυνδέονται μεταξύ τους και ταυτόχρονα χρησιμοποιούν υπηρεσίες του διαδικτύου.  Όλοι οι partners θα εισπράξουν 6,3 εκατ.ευρώ συνολικά.

Η Iberiabank επενδύει στις λύσεις Enterprise Performance MGMT της SAP

Ακόμη, στόχος της τράπεζας είναι να αξιοποιήσει της λύσεις της SAP για την υποστήριξη της ταχείας γεωγραφικής της επέκτασης. Με την υλοποίηση των λύσεων EPM της SAP, η Iberiabank μπορεί να προχωρήσει στην ανάλυση της κερδοφορίας μεμονωμένων υποκαταστημάτων, προϊόντων και πελατών.

Παράλληλα, οι λύσεις της SAP προσφέρουν στην Iberiabank όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθεί καλύτερα στους στόχους που αφορούν στον ισολογισμό και τη ρευστότητα της.

Τα τελευταία χρόνια, η αξία των στοιχείων ενεργητικού της Iberiabank έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς από τα $2 δισ. που βρισκόταν, έχει ξεπεράσει τα $10 δισ. Η τράπεζα βασίζεται στην εφαρμογή SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (έκδοση για την πλατφόρμα της Microsoft) για την ενίσχυση της ακρίβειας των προβλέψεών της, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της, καθώς και για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και κατάρτισης προϋπολογισμών.

Η λύση της SAP έχει επιτρέψει στην Iberiabank να ελαχιστοποιήσει τη χρήση μεμονωμένων λογιστικών  φύλλων και να μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την κατάρτιση προβλέψεων και τη σύνταξη αναλύσεων.

Η Intersys στις “Strongest Companies in Greece”

Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group.
Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece» έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η Ελένη Παπανδρέου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Intersys A.E, δήλωσε σχετικά «Η πρόσφατη διάκριση επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία της Intersys στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Διανύουμε μια εποχή που χρειάζεται υγιείς επιχειρήσεις, ικανές να στηρίξουν μια ‘φυγή προς τα εμπρός’, και η Intersys δηλώνει έτοιμη να αρπάξει τις ευκαιρίες ανάπτυξης».

Ακόμα ένα έργο SFA υλοποίησε η Regate

Η λύση BizeGate Sales Force Automation που υλοποιήθηκε καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των πωλητών της εταιρείας, παρέχοντάς τους δυνατότητες, όπως φορητή παραγγελιοληψία, καρτέλες πελατών και ολοκληρωμένη συναλλακτική εικόνα πελάτη, διαχείριση πελατών, ατζέντας και δρομολογίων, εξοδολόγιο, εισπράξεις-ταμείο κ.ά.

Επίσης, στη Διεύθυνση Πωλήσεων παρέχονται δυνατότητες, όπως διαχείριση και επιθεώρηση ομάδας πωλήσεων.  Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος BizeGate B2B, η εταιρεία πλέον παρέχει νέες δυνατότητες προς το δίκτυο των συνεργατών και μεταπωλητών της, όπως προβολή διαθεσιμότητας κάθε προϊόντος, προβολή της τιμής κάθε είδους, παρουσίαση ειδικών προσφορών & εκπτώσεων, προβολή φωτογραφιών και εκτεταμένων τεχνικών ή εμπορικών περιγραφών, για κάθε είδος, παραγγελιοληψία, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι το BizeGate επικοινωνεί σε ασφαλές και γρήγορο δίκτυο, με το ERP σύστημα της εταιρείας (Softone), για την ανταλλαγή των πληροφοριών.
Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές τύπου Netbook.

Τα Oracle Fusion Applications παρουσίασε η Oracle

Ορίζοντας το πρότυπο για την αρχιτεκτονική, τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την αξία του περιβάλλοντος εφαρμογών τους, χρησιμοποιώντας στοιχεία των Oracle Fusion Applications μαζί με το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών τους. Τα Oracle Fusion Applications παρέχονται ως πλήρες πακέτο αρθρωτών εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να συνυπάρχουν με υφιστάμενες εφαρμογές της Oracle.

Ως μία λειτουργική μονάδα, μία οικογένεια προϊόντων ή ως ολόκληρο πακέτο, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, στις οποίες πρωτοπορεί η Oracle, με ένα ρυθμό που εξυπηρετεί τις δικές τους επιχειρηματικές ανάγκες για ένα καινούριο επίπεδο επιδόσεων. Περιλαμβάνουν επιχειρηματικές εφαρμογές που βασίζονται αποκλειστικά σε ανοικτά πρότυπα και ορίζουν ένα νέο πρότυπο για τους χρήστες όσον αφορά στην καινοτομία, στην εργασία και στην υιοθέτηση τεχνολογίας.

Τα Oracle Fusion Applications παρέχουν πλούσιες λειτουργικές δυνατότητες με πάνω από 100 λειτουργικές μονάδες σε 7 διαφορετικές οικογένειες προϊόντων, που παρέχουν λειτουργικότητα για πολλούς κλάδους και γεωγραφικά σημεία – Χρηματοοικονομική διαχείριση, Προμήθειες και εφοδιασμός, Διαχείριση έργων και χαρτοφυλακίων, Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου, Διαχείριση πελατειακών σχέσεων, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και Διακυβέρνηση, Διαχείριση κινδύνων και Συμμόρφωση.

Η Intracom Telecom διακρίνεται ως κορυφαίος Service Partner της Cisco

Η σημαντική αυτή διάκριση απονέμεται για πρώτη φορά σε Ελληνική εταιρία και αφορά στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, του Ισραήλ, της Μάλτας και της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιούνται συνολικά 62 χρυσοί και αργυροί συνεργάτες της Cisco. Η Intracom Telecom είναι χρυσός συνεργάτης (Gold Certified) της Cisco στην Ελλάδα από το 2000. Αντίστοιχη πιστοποίηση χρυσού συνεργάτη έχουν λάβει και οι θυγατρικές της στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση του ομίλου στο χώρο του ICT στη Βαλκανική χερσόνησο.