Η Areva Hellas ανέλαβε έργο για τη ΔΕΣΜΗΕ

Αντικείμενο του έργου είναι η προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και η παροχή τεχνικής υποστήριξης και οποιασδήποτε αναγκαίας βοήθειας για την ικανοποιητική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ), χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Η Areva Hellas ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 431.584 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Omilia υλοποίησε έργο Workforce Optimization για τον ΟΤΕ

Το Impact 360 της Verint βασίζεται στην καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης της ποιότητας και της απόδοσης των agent (Actionable Intelligence), εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αποδοτικότερη λειτουργία του call center. H Omilia, εξειδικεύεται στον τομέα των Φωνητικών λύσεων (Speech IVR, Workforce Optimization, Recording) με πελατολόγιο όπως η Vodafone Hellas, Belgacom, Margin-Egnatia Bank, Cyprus Bank, Blue Star Ferries κ.ά.

Τρεις προσφορές για τεχνικοί σύμβουλοι στον ΟΠΑΠ

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, ενώ στόχος είναι ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας να έχει γίνει η αξιολόγηση και η επιλογή. Υπενθυμίζεται πως μέχρι το τέλος του έτους η Intralot θα είναι ο τεχνολογικός πάροχος του ΟΠΑΠ.

Η InTTrust χορηγός στο IT Director’s Forum

Η InTTrust είναι ελληνική εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που εκτείνονται από το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη κεντρικών επιχειρηματικών συστημάτων (servers, storage, backup κλπ) έως το σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων Intranet/Portal και Business Intelligence. Ακόμα, η InTTrust είναι Premier Business Partner της IBM, Gold Certified Partner της Microsoft και Gold Partner της Oracle.

Έναρξη του προγράμματος παρακολούθησης των «Έξυπνων Οικείων» ασθενών με ήπια άνοια

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 12 εταίρων από όλη την Ευρώπη, όπως ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και εταιρείες νέων τεχνολογιών. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας για την υποστήριξη ασθενών με άνοια, με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωσή τους και της ποιότητας της ζωής των ίδιων αλλά και των συγγενών τους και την εξοικονόμηση πόρων για τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Έχουν ήδη αρχίζει να εξοπλίζονται δωρεάν οι κατοικίες ασθενών με ήπια άνοια, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και μετατρέπονται έτσι σε «έξυπνες οικείες», οι οποίες είναι σε θέση να ειδοποιούν το κέντρο τηλεπρόνοιας του Δήμου Τρικκαίων ή/και τους συγγενείς του ασθενή για κάποιο προβλημα ή κίνδυνο λόγω προβλημάτων μνήμης του ασθενή. Το κέντρο Τηλεπρόνοιας είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένους ψυχολόγους.

Η Oktabit μέλοπς των «Strongest Companies in Greece»

Στη σχετική δήλωση του ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος της Oktabit, τόνισε «Σήμερα, βιώνουμε μια έντονη αλλαγή στο σύνολο του οικονομικού όσο και επιχειρηματικού περιβάλλοντος τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, που λαμβάνει χώρα με καταιγιστικούς ρυθμούς. Τώρα περισσότερο από πριν απαιτείται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Η Oktabit προσφέρει καθημερινά στήριξη στους συνεργάτες-πελάτες της και στους προμηθευτές της κινούμενη με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα, τόλμη και ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Είναι πραγματικά σημαντικό να αποτελούμε μέρος μιας σταθερά αναπτυσσόμενης αγοράς με υγιή και ικανά μέλη».

ΥΠΕΚΑ: Στον «αέρα» το www.geodata.gov.gr

Η ελεύθερη και άμεση πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε γεωχωρική πληροφορία της Δημόσιας Διοίκησης, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την πράσινη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και κυρίως, για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Επιπλέον, οδηγεί σε άμεση εξοικονόμηση πόρων τόσο για τη δημόσια διοίκηση, όσο και για επαγγελματίες, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της χώρας, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. To geodata.gov.gr χρησιμοποιεί ως υπόβαθρα τους ορθοφωτοχάρτες της Κτηματολόγιο Α.Ε και τους ελεύθερους χάρτες της κοινότητας OpenStreetMaps, και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να απεικονίσουν ή να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους ελεύθερα δεδομένα μεταξύ άλλων: της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του ΥΠΕΚΑ.

Το geodata.gov.gr αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (ΙΠΣΥΠ/ΕΚ «Αθηνά»), σε συνεργασία με τον ΟΚΧΕ, το ΥΠΕΚΑ και την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου Πρωθυπουργού. Ο διαδικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά με λογισμικό ανοικτού κώδικα και στηρίζεται σε ανοικτά πρότυπα.