Security as a Service από την Inter Engineering

Αυτό μετά από πάνω από ένα έτος προσεκτικού σχεδιασμού, οργάνωσης, εφαρμογής και δοκιμών. Με την Security As A Service (SaaS) προσφορά της η εταιρεία απαντά στην αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλεια βάση υπηρεσιών από τελικούς πελάτες αλλά επίσης από εταιρείες πληροφορικής που επιθυμούν να εξελιχθούν οι ίδιοι σε παροχείς υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες σε λειτουργία αποτελούνται από: α) Inter Engineering Anti Malware Managed Service, όπου οι πελάτες δεν έχουν πια ενδο-εταιρική διαχείριση του anti malware αλλά φροντίζονται εξ’ ολοκλήρου από τους ειδικούς μέσω internet και β) Inter Engineering Secure Email Managed Services, που δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους να αναθέτουν την ασφάλεια περιεχομένου του email τους, δρομολογώντας το email τους μέσω της υποδομής ασφάλειας της Inter Engineering όπου φιλτράρεται και εφαρμόζεται η πολιτική ασφάλειας του πελάτη. Σύντομα θα προστεθούν οι υπηρεσίες των Remote Backup Managed Service, Corporate Proxy Managed Service και System Monitoring Managed Service.

Έργο της Netscope στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Το έργο είναι ύψους 106.000 ευρώ. Το έργο αφορά την προμήθεια ψηφιακού πολύμετρου, πηνίων επιλογής τάσης, συστήματος οδήγησης μετατροπέων, μετρητή συχνοτήτων, αναλυτή φάσματος FFT (DC-100KHz), ψηφιακού παλμογράφου, εκπαιδευτικής διάταξης ρυθμού εσφαλμένων ΒΙΤ οπτικών επικοινωνιών, παλμογράφου ψηφιακής αποθήκευσης, συνόλου βαθμονόμησης S-παραμέτρων με παρελκόμενα για αναλυτή δικτυωμάτων HP8753C, συστήματος ανίχνευσης οπλισμών σκυροδέματος (Ferroscan), οργάνου ανάλυσης διάβρωσης οπλισμού και μέτρησης ειδικής αντίστασης σκυροδέματος, συστήματος laser μηκυνσιομέτρου (laser extensometer) μέτρησης και καταγραφής παραμορφώσεων δοκιμίων σκυροδέματος, και φορητού ψηφιακού οργάνου μετρήσεων ακουστικών παραμέτρων.

Η Clarity Systems χορηγός του Next Generation Performance Management

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου και ώρα 09.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Πλατεία Συντάγματος. Στη διάρκεια του συνεδρίου, η Clarity Systems Hellas θα παρουσιάσει λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων σε επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως επίσης και πιστοποιημένες και διεθνώς εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού που αποτελούν ενοποιημένες εφαρμογές προσφέροντας ευελιξία, ασφάλεια και άμεσο έλεγχο που είναι σήμερα απαραίτητος, για τη λήψη ορθότερων επιχειρηματικών αποφάσεων ενώ παράλληλα τηρούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Πλαίσιο: 260 εκατ. ευρώ πωλήσεις στο εννιάμηνο

Η αµελητέα πτώση των πωλήσεων, κατά 2,3%, στο εννιάµηνο απεικονίζει τόσο τη συνεχιζόµενη βελτίωση των µεριδίων αγοράς του Οµίλου, όσο και την αυξανόµενη εµπιστοσύνη στην Πλαίσιο. Ταυτόχρονα, ο Όµιλος πέτυχε µείωση των εξόδων κατά 5,6% συνεχίζοντας τη συνεπή του πορεία στην εξοικονόµηση των εξόδων. Συνεπεία των παραπάνω, ο Όµιλος παρέµεινε στην κερδοφορία, παρά την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. Η αξιοσηµείωτη µείωση των αποθεµάτων (κατά 29 εκατ. ευρώ), η συνεπής µείωση των απαιτήσεων (κατά 8,1 εκατ. ευρώ), η µείωση των υποχρεώσεων προς προµηθευτές (κατά 33,3 εκατ. ευρώ), καθώς και η χαµηλή δανειακή επιβάρυνση εξασφαλίζουν στον Όµιλο
την απαραίτητη ευελιξία σε επίπεδο ρευστότητας.

Oracle: Εξαγοράζει την Art Technology Group

Η μετοχή της τελευταίας έχει εκτοξευθεί κατά 46,83% στα 6,02 δολ. στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, μετά την ανακοίνωση εξαγοράς από την Oracle. Η πρόταση της εταιρείας ανέρχεται σε 1 δισ. δολ. σε μετρητά, ή 6 δολ. ανά μετοχή, που περιέχει premium 46% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας.

Η Mellon Technologies βραβεύεται από την Credit Agricole

Συνολικά υπέβαλαν φακέλους συμμετοχής περισσότεροι από 100 προμηθευτές του τραπεζικού ομίλου από όλο τον κόσμο, για 3 κατηγορίες βράβευσης –Μεγάλες Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Διεθνείς Προμηθευτές. Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για την ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων των προμηθευτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν στελέχη της Credit Agricole από τις διευθύνσεις Προμηθειών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και έγκριτοι φορείς όπως η WWF France και το Πανεπιστήμιο Saint-Quentin-en-Yvelines. Η ανακοίνωση των νικητών έγινε στις 27 Οκτωβρίου σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Credit Agricole στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η τελετή βράβευσης στην οποία και ανακοινώθηκε η πρόκριση της Mellon Technologies στην κατηγορία «Διεθνείς Προμηθευτές».

«Woman of the Year» η δρ. Αλβίνα Κ. Αρδούνη

To American Biographical Institute την συμπεριέλαβε στην 10η έκδοση του ετήσιου οδηγού «Who’s Who of Professional and Business Women», αναγνωρίζοντας την εξαιρετική της δουλειά στον τομέα της Πληροφορικής, στον κλάδο του Τουρισμού, στον Aκαδημαϊκό χώρο και στο Business Administration. Παράλληλα, απένεμε στην Αλβίνα Αρδούνη τον τίτλο «Woman of the Year» για την Ελλάδα το 2010 και την αναγνώρισε ως Deputy Governor του Research Association του American Biographical Institute εφ’ όρου ζωής.

Και οι δύο αυτές διακρίσεις δίνονται σε άτομα με έμπρακτα αποδεδειγμένη αφοσίωση αλλά και πρωτοβουλία, με όραμα και σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge απονεμήθηκε στην Αλβίνα Αρδούνη το σχετικό μετάλλιο και αναμνηστική πλακέτα. Το American Biographical Institute ιδρύθηκε το 1967 και εκδίδει ετήσιους οδηγούς με τα προφίλ διακεκριμένων ανθρώπων των επιχειρήσεων και της επιστήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.