Στα χέρια επενδυτών η Novell

Υπενθυμίζουμε ότι στις 2 Μαρτίου, το fund Elliott Associates με έδρα τη Νέα Υόρκη, είχε στείλει επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της Novell, προτείνοντας να αγοράσει τις μετοχές της εταιρείας στην τιμή των 5,75 δολαρίων ανά μετοχή, δηλαδή 1 δις δολάρια σε μετρητά. Ωστόσο, η πρόταση τότε είχε απορριφθεί από τη Novell. Όπως φαίνεται πλέον, το διοικητικό συμβούλιο έπραξε σωστά, καθώς η προσφορά της Attachmate Corporation, με την οποία τελικά η Novell αποφάσισε να προχωρήσει σε συγχώνευση, ανέρχεται σε 6,1 δολάρια ανά μετοχή δηλαδή σε 2,2 δις δολάρια συνολικά. Η Attachmate Corporation ανήκει σε μια ομάδα επενδυτών των οποίων ηγούνται οι Francisco Partners, Golden Gate Capital and Thoma Bravo. Παράλληλα η Novell ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την CPTN Holdings LLC, μια ομάδα εταιρειών τεχνολογίας, οι οποίες ελέγχονται από τη Microsoft, προκειμένου να πουλήσει συγκεκριμένα assets για 450 εκατ. δολάρια σε μετρητά.

Νέος δικτυακός τόπος του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”

Σκοπός του νέου διαδικτυακού τόπου είναι η διευκόλυνση της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το περιεχόμενο του νέου διαδικτυακού τόπου του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» είναι διαθέσιμο μέσω RSS feeds, με τα οποία αποστέλλονται καθημερινά τα τελευταία νέα από το Γραφείο Τύπου, τις Ενεργές Προσκλήσεις, Προκηρύξεις και Διαβουλεύσεις του προγράμματος.

Λίγο καλύτερα τα κέρδη 9μήνου για την Infoquest

Ωστόσο τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ πέρσι. Σημειώνεται ότι τα  μεγέθη της τρέχουσας χρήσης 2010 επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν.3845/2010, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του εννεάμηνου με ποσό ύψους € 1,2 εκατ. Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανήλθε σε 11 εκατ. ευρώ έναντι  32,6 εκατ. ευρω στο τέλος του 2009 μειωμένη κατά 66%. Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε 30,5 εκατ. ευρώ έναντι  21,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2009. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του  ομίλου ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ έναντι -11,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν σε  98,8 εκατ. ευρώ έναντι 145,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένες κατά 32%. Η μείωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στην συνεχιζόμενη κάμψη της καταναλωτικής ζήτησης,  καθώς και στη αυστηρότερη πιστοδοτική πολιτική της Εταιρείας προς τους πελάτες χονδρικής. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 4,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για τη Unisystems oι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 55 εκατ. έναντι  70,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένες κατά 22%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε  4,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η Microsoft μεσολαβεί για εύρεση εθελοντικών φοιτητών

Οι παγκόσμιοι ΔΚΟ και ΜΚΟ, όπως το NetHope, τα Προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO) και τη Νεολαία, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (WFP), ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO), ο Οργανισμός για την Υγεία (WHO), το Εθνικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), η Αμερικάνικη Υπηρεσία για Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), καθώς και ο τοπικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Νέας Υόρκης, Robin Hood Foundation, είναι μερικοί από τους πρώτους οργανισμούς που συμμετέχουν στο Imagine Cup Solve This.

Η Πλαίσιο Computers προμήθευσε το Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Πλαίσιο Computers επιλέχθηκε ως προμηθευτής του Πανεπιστημίου Πατρών σε διαγωνισμό που αφορούσε αναλώσιμα για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, πολυμηχανήματα κ.λπ. Το ύψος της σύμβασης διαμορφώθηκε στα 126.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Έργο της Hellas On Line για τη Στέγη Γραμμάτων

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών φωνής και πρόσβασης στο internet μέσω του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών της hellas online. Οι υπηρεσίες της Hellas On Line θα καλύψουν τις ανάγκες της Στέγης Γραμμάτων σε τηλεφωνία και σύνδεση με το Internet. Επιπλέον, η hellas online συμπράττει στο Διεθνές Συνέδριο «Οι διάλογοι των Αθηνών»,  χορηγώντας αναβάθμιση  στο διαδίκτυο στα 100 Mbps με στόχο την απρόσκοπτη μετάδοση των  interactive δράσεων που θα παρουσιαστούν. To Συνέδριο πραγματοποιείται στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στις 24 – 27 Νοεμβρίου και αφορά στον ελληνικό πολιτισμό και τον ρόλο του στην σύγχρονη κοινωνία.