Ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση Digi-Content

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά. Απευθύνεται σε κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες (εκδόσεις βιβλίων, επιστημονικών και Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις τύπου) καθώς και σε παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου. Η δράση  σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».

Σκοπός της δράσης «digi-content» είναι να εμπλουτίσει το ελληνικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα την ψηφιακή του διάθεση μέσα από πολλαπλά τεχνολογικά κανάλια (ψηφιακοί αναγνώστες βιβλίων, tablet pc, συσκευές κινητής επικοινωνίας). Η δράση διαθέτει συνολικά πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €20 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις σε ευρυζωνικό περιεχόμενο, συνολικού προϋπολογισμού €40 εκατ. ευρώ.

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content» θα διαρκέσει από την 6η Δεκεμβρίου 2010 έως την 14η Ιανουαρίου 2011. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί της δράσης «digi-content» βρίσκονται διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalaid.gr, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού www.digitalplan.gr και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.mindev.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά, ατελώς, καλώντας στον αριθμό αρωγής επιχειρήσεων 800-5000-115.

12PM: Project Management Workshops

Το workshop «PM-BASICS / Project Management Basics (Βασικές γνώσεις σε Διοίκηση Έργων)» θα γίνει στις 13,14,15 Δεκ. και το workshop «Προχωρημένες γνώσεις σε Διοίκηση Έργων και προετοιμασία για την πιστοποίηση PMP» θα γίνει στις 17,18,20 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 12pm.biz, τηλ. 210-61.000.61.

Η ΕΕΤΤ στην αντιπροεδρία του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών (BEREC)

Κατά τη διάρκεια της 5ης Συνόδου του BEREC που έλαβε χώρα στην πόλη Μπρυζ του Βελγίου στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2010, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του Σώματος για το έτος 2011.

Η εκλογή του έγινε παμψηφεί από τις 27 Ρυθμιστικές Αρχές όλων των κρατών μελών της ΕΕ που απαρτίζουν το Σώμα, καθώς και από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την Προεδρία του BEREC για το 2011 αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Ολλανδικής Ρυθμιστικής Αρχής. Το BEREC αποτελεί Ευρωπαϊκό όργανο που συστάθηκε με τον Κανονισμό 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009.

Στόχος του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου ρυθμιστικού περιβάλλοντος στα κράτη μέλη.

Η ομόφωνη εκλογή της ΕΕΤΤ στην Αντιπροεδρία του BEREC και στην Εκτελεστική Επιτροπή Διοίκησης του οργάνου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα μας και επιβεβαιώνει τις δυνατότητες που έχουμε ως λαός, όταν εργαζόμαστε με όραμα, συνέπεια και ομαδικότητα. Παράλληλα, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση και ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή από όλους τους εταίρους μας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα σημαντική στη σημερινή δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας.

Στρατηγική συμφωνία των SingularLogic & Microsoft

Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τη συνεργασία των δύο εταιρειών στα τρία επίπεδα του Cloud Computing, ξεκινώντας από την υποδομή (Infrastructure as a Service-IaaS), την πλατφόρμα στο Cloud (Platform as a Service-PaaS) και τη διάθεση του λογισμικού σαν υπηρεσία (Software as a Service-SaaS).

Επίσης, από το 2011 η SingularLogic θα διαθέσει στην ελληνική αγορά, μέσω του Δικτύου της, την υπηρεσία Microsoft Office 365.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η SingularLogic ήδη προχωρά στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά εφαρμογών και υπηρεσιών Cloud Computing, για επιχειρήσεις και καταναλωτές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της και την πλατφόρμα Azure Services της Microsoft. Συγκεκριμένα οι εφαρμογές θα διατίθενται ως υπηρεσία μέσω Internet (Software as a Service-SaaS), με μηνιαία συνδρομή από Data Center επιλογής της SingularLogic.

Η Space Hellas στις “Strongest Companies in Greece” της ICAP Group

Οι “Strongest Companies in Greece” είναι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group. H ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα “Strongest Companies in Greece” έχει μόνο μια στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Vodafone: 8ος απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

Μετά από έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα, ο Απολογισμός κατατάσσεται στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI, ενώ παράλληλα η εταιρεία προχώρησε στη διασφάλιση του περιεχομένου του σύμφωνα με το Πρότυπο ΑΑ1000, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές της συμμετοχικότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης.

Την περίοδο που καλύπτει ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας, ξεχωρίζουν: α) Η προσήλωση της εταιρείας σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του 30% της ενέργειας που καταναλώνεται σε αυτό, β) Η παρουσίαση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών όπως η υπηρεσία διαχείρισης στόλου οχημάτων Zelitrack και η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης Vodafone Web Conferencing. Παράλληλα, μέσα από τη μελέτη Carbon Connections, προτείνονται 16 έξυπνες εφαρμογές κινητής επικοινωνίας που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και παράλληλα να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, γ) Οι εξελίξεις όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμμάτων της Τηλεϊατρικής και Προστασίας της Καφέ Αρκούδας και δ) Η υπηρεσία φωνητικής πλοήγησης την οποία πλέον διαθέτει ο ιστότοπος vodafone.gr και συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες από όλους τους πελάτες μας.

Cisco & BMC Software αναπτύσσουν πλατφόρμα cloud computing

Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να εναρμονίσουν τις γραμμές ανάπτυξης νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών, ώστε να προσφέρουν στους παλέτες τους μία ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων, που θα απλοποιήσουν και θα αυτοματοποιήσουν τη διανομή υπηρεσιών cloud. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cisco και η BMC ανακοίνωσαν τη διάθεση μίας νέας πλατφόρμας cloud, την Integrated Cloud Delivery Platform, που είναι σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων και των Ιδιωτικών Cloud που αναπτύσσουν μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Η νέα λύση, που αναπτύχθηκε από κοινού από τις δύο εταιρείες, βοηθά τους παρόχους λύσεων cloud να αναπτύξουν εύκολα end-to-end υπηρεσίες cloud για να τρέχουν σε υποδομή cloud computing που περιλαμβάνει δίκτυα, υπολογιστικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης και εφαρμογές.