Ο Όμιλος Printec υλοποίησε λύση network optimization της Flash Networks

 Η συνεργασία αφορά στο σύνολο των δεκαπέντε (15) χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Ήδη ο όμιλος της Printec, ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία την πρώτη μεγάλη εγκατάσταση της λύσης mobile Internet Harmony, της Flash Networks, σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιδεικνύοντας θεαματικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι δίνεται η δυνατότητα στον πάροχο να προσφέρει στους συνδρομητές του βελτιωμένη εμπειρία για web browsing, καθώς και αυξημένη πρόσβαση στο Internet, από οποιαδήποτε συσκευή.

Επιπλέον, ο πάροχος ήδη καταγράφει αποδεδειγμένα οφέλη, τα οποία προκύπτουν από τη μείωση εξόδων, τη βελτιωμένη κερδοφορία και την αυξανόμενη χρήση των υπηρεσιών του. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα επιτρέψει στο μέλλον στον πάροχο τη μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά (time to market) των νέων υπηρεσιών, μέσα από τη χρήση έξυπνης διαχείρισης πολιτικών και «ενορχήστρωσης υπηρεσιών» καθώς και τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών video.

Η Scan ανέλαβε έργο το Athens Metro Mall

Το έργο αφορά στη διαχείριση του χώρου στάθμευσης 1.275 θέσεων 3 επιπέδων, που θα εξυπηρετεί καθημερινά τους χιλιάδες επισκέπτες του Εμπορικού Κέντρου συνολικής επιφάνειας 21.000 τ.μ. (εντός οικοπέδου 15,5 στρεμμάτων) με 85 καταστήματα, 18 χώρους εστίασης, 5 κινηματογραφικές αίθουσες, σούπερ μάρκετ, παιδότοπο και τράπεζα. Ειδικότερα, το parking του νέου εμπορικού κέντρου διαθέτει 4 εισόδους και 2 εξόδους, σύστημα εσωτερικής καταμέτρησης αυτοκινήτων σε συνδυασμό με ειδικές πινακίδες ένδειξης πληρότητας ανά όροφο, 9 αυτόματα ταμεία πληρωμής, αυτόματο σύστημα αναγνώρισης αριθμού κυκλοφορίας και 2 εξωτερικές πινακίδες με ένδειξη του αριθμού κενών θέσεων του χώρου στάθμευσης.

Το σύστημα βασίζεται στο νέο λογισμικό διαχείρισης Entervo που διαθέτει εξελιγμένα, μοναδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και συνεισφέρει σημαντικά στην μείωση του κόστους λειτουργίας του χώρου στάθμευσης.

Ο Ανδρέας Αλεξόπουλος νέος Διευθυντής Πωλήσεων στην SysCom

Ο Α. Αλεξόπουλος, στα νέα του καθήκοντα ως Διευθυντής Πωλήσεων, θα έχει ως βασικό καθήκον την επίτευξη των επιχειρηματικών και οικονομικών στόχων του τμήματος Πωλήσεων, καθώς και τη συνολική διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τμήματος.

Η διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της θέσης αυτής.

Ο Α. Αλεξόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής και προέρχεται από τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων στην εταιρεία Μ. Παπασάββας Α.Ε.Β.Ε. Τη συγκεκριμένη θέση μέχρι πρότινος κατείχε ο Γιάννης Διονυσόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει τώρα καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή. Με την οργανωτική αυτή αλλαγή η SysCom ενδυναμώνει το Εμπορικό τμήμα που αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας.

Με επιτυχία πραγματοποίησε η ημερίδα της SAP για το business intelligence

Στο πλαίσιο της ημερίδας, την οποία παρακολούθησαν σημαντικά στελέχη της ελληνικής αγοράς από διάφορους κλάδους, αναδείχθηκε η σημασία των λύσεων business intelligence για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και παρουσιάστηκαν οι νέες λύσεις και καινοτομίες που έχει αναπτύξει η SAP, ώστε να βοηθήσει τις εταιρείες να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία από τα επιχειρησιακά δεδομένα.

Με κεντρικό θέμα “SAP Business Objects Business Intelligence Solutions: All Information, All People, One Platform”, η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην αποτελεσματική και απρόσκοπτη σύνδεση διαδικασιών, ανθρώπινων πόρων, δομημένων και αδόμητων επιχειρησιακών πληροφοριών, μέσω της αξιοποίησης των λύσεων SAP BusinessObjects, οι οποίες διευκολύνουν την έγκαιρη και έγκυρη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Έτσι, βασικό θέμα των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι λύσεις business intelligence και το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από κάθε επιχειρησιακό χρήστη, ώστε οι εταιρείες να επιτυγχάνουν τη στενή και σαφή σύνδεση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής με τις δραστηριότητες τους.

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο Timo Elliott, Business Intelligence Evangelist της SAP, ο οποίος παρουσίασε τη νέα στρατηγική και τα προϊόντα της εταιρείας στην αγορά του business intelligence, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία των business analytics, του Web 2.0, και των social media στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στην τελική ευθεία το φόρουμ για την ψηφιακή Ελλάδα 2020

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Φόρουμ μέχρι τις 15/12/2010 κάθε Ομάδα θα πρέπει να έχει παραδώσει τρεις προτάσεις που θα υλοποιούνται άμεσα και θα αποτελούν τα πρώτα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη βελτίωση της Ψηφιακής Ελλάδας. Οι προτάσεις των επτά Ομάδων Εργασίας θα συζητηθούν σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής, των Συντοντιστών και των Τεχνικών Υπευθύνων των Ομάδων καθώς και της Οργανωτικής Επιτροπής στις 21/12, ενώ θα παρουσιαστούν στις πολιτικές ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών αλλά και στο ευρύ κοινό μέσα στον Ιανουάριο του 2011.

Tέλος, η Οργανωτική Επιτροπή συζήτησε διεξοδικά την πορεία των εργασιών των Ομάδων, πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής φορέων και πολιτών καθώς και μέτρα βελτίωσης του ιστοτόπου του Φόρουμ.

Η CA Technologies στους leaders για το user provisioning

Η Gartner κατατάσσει τους παρόχους στο «Leaders» quadrant βάσει της πληρότητας του οράματός τους και της ικανότητάς τους ως προς την υλοποίηση του. Ο Identity Manager της CA και ο Role & Compliance Manager της CA συμμετείχαν στην αξιολόγηση της Gartner για το user provisioning. Σύμφωνα με το 2010 Magic Quadrant, «To User Provisioning διαχειρίζεται ταυτότητες από όλα τα συστήματα, τις εφαρμογές και τους πόρους. Η συμμόρφωση συνεχίζει να αποτελεί τη βασική κινητήριο δύναμη, ενώ η νοημοσύνη ως προς την ταυτοποίηση και την πρόσβαση καθώς και η διαχείριση του κύκλου ζωής των ρόλων αποτελούν όλο και πιο σημαντικά ζητήματα».