Η Cisco εξαγόρασε τη Linesider

To λογισμικό της LineSider έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πελάτες να οργανώνουν τους δικτυακούς τους πόρους σε μία ευέλικτη υποδομή cloud που ενσωματώνει το δίκτυο σε τυχόν υπάρχοντα εργαλεία και διαδικασίες του ΙΤ.

Με την εξαγορά αυτή η Cisco, εκτός από την προηγμένη τεχνολογία, αποκτά και την ομάδα κορυφαίων μηχανικών της LineSider. Με το κλείσιμο της συμφωνίας, η ομάδα της LineSider θα ενσωματωθεί στο Network Management Technology Group της Cisco.

Ο Νίκος Βαρβαδούκας στο Getitnow.gr

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο του marketing στις αγορές του λιανεμπορίου τεχνολογίας και των καταναλωτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα η προϋπηρεσία του περιλαμβάνει θέσεις ευθύνης στην εταιρεία Γερμανός και στην Diageo Hellas.

Microsoft: Βελτιώνεται η καινοτομία στην Ελλάδα

Για την εκπόνηση της μελέτης  αξιοποιήθηκαν κατά βάση τα στοιχεία του European Innovation Scoreboard, τα οποία εμπλουτίστηκαν και συμπληρώθηκαν από τα ευρήματα των εκθέσεων του Innobarometer, του Eurobarometer και του Global Entrepreneurship Monitor. Εκτός από την παρουσίαση και ανάλυση επίσημων στοιχείων σχετικά με την πορεία της καινοτομίας στη χώρα μας, επιχειρείται επίσης καταγραφή των αντιλήψεων που επικρατούν στη δημόσια διοίκηση, τους επιχειρηματικούς φορείς και τους επιχειρηματίες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων αναφορικά με την καινοτομία.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του «Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2010», έχει σημειωθεί πρόοδος και έχουν καταγραφεί καλές επιδόσεις σε ορισμένους τομείς, όπως οι δαπάνες για βιομηχανικό σχεδιασμό, η αγορά εξοπλισμού, η κατάρτιση προσωπικού, οι επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα και η υιοθέτηση οργανωτικών και εμπορικών καινοτομιών, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα σημαντική απόσταση να διανύσει σε καίριους τομείς, όπως η παραγωγή και διάδοση της γνώσης, η συμμετοχή στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και η χαμηλή επένδυση σε καινοτομία προερχόμενη από την έρευνα.

Πρόστιμα από ΕΕΤΤ για τα sms υψηλής χρέωσης

Κατόπιν, οι εν λόγω εταιρείες χρέωναν τους ανυποψίαστους συνδρομητές με υψηλών χρεώσεων SMS. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ επέβαλε πρόστιμα στις εταιρείες Win, Buongiorno Hellas Mobile και Netsmart Cyprus, κρίνοντας ότι παραβίασαν τον Κώδικα Κώδικα Δεοντολογίας για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (μέσω SMS αυξημένης χρέωσης). Η Επιτροπή είχε δεθχεί πλήθος καταγγελιών για παράλογες χρεώσεις.

«Πράσινη» Apple City

Ο Ν. Φόστερ είναι γνωστός για το όραμα δημιουργίας μιας βιώσιμης πόλης που έχει και ο Steve Jobs του δίνει την ευκαιρία να το υλοποιήσει. Παράλληλα, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα βοηθά τους εργαζόμενους να αποδώσουν στο 100% των δυνατοτήτων τους. Η “Apple City” ή “City of Apple”, θα ανεγερθεί σε μια έκταση σχεδόν 400 στρεμμάτων, πέντε χιλιόμετρα από τα κεντρικά γραφεία του ομίλου στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια. Η Apple αγόρασε πρόσφατα από τη Hewlett Packard την έκταση για 300 εκατ. δολάρια.