Η OTS ανέλαβε το έργο ενοποίησης πλ. συστήματος του Δ. Νοτίου Πηλίου

 Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 73.185 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΕΤΤ: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες προτάσεις του φόρουμ

Οι Ομάδες Εργασίας ξεκίνησαν τις εργασίες τους στις αρχές Νοεμβρίου. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης απόψεων, διαλόγου και επεξεργασίας στα πλαίσια φυσικών συναντήσεων ή ηλεκτρονικών συζητήσεων στο Φόρουμ, στο οποίο η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή στον κάθε ενδιαφερόμενο. Στην αμέσως επόμενη φάση οι προτάσεις αυτές θα ομογενοποιηθούν προκειμένου να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό σε ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει εντός του επομένου διμήνου (www.digitalgreece2020.gr).

Νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ

 Η Πρόσκληση 22.3 αποσκοπεί στην υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων με τις υποδομές του Υπουργείου Υγείας και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την παρακολούθηση των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 22.3 θα διαρκέσει από τις 22 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.digitalplan.gov.gr.

Η Xerox διατηρεί την ηγετική της θέση στα managed print services

 Για δεύτερη χρονιά στη σειρά, η Quocirca «επιβράβευσε» την Xerox με ηγετική θέση, αναγνωρίζοντας την παγκόσμια παρουσία της, τις υπηρεσίες της που εκτείνονται πέρα από το περιβάλλον γραφείου, ως τα εσωτερικά εκτυπωτικά κέντρα  και τους απομακρυσμένους εργαζομένους, και την τεχνογνωσία της στην ανάληψη των επιχειρησιακών διαδικασιών και διαδικασιών ΙΤ.

Η έκθεση, που παρέχει μια επισκόπηση του μεταβαλλόμενου τοπίου των υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπώσεων σε όλη την Ευρώπη, υπογραμμίζει την ιστορία της Xerox στην επίτευξη αποτελεσμάτων για λογαριασμό επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, καθώς και το γεγονός ότι από το 2001 το 100% των μεγάλων εταιρειών-πελατών MPS εξακολουθούν να ανανεώνουν τα συμβόλαιά τους.

Η Quocirca προβλέπει ότι το 2011 η Xerox θα διευρύνει την ηγετική της παρουσία στην εν λόγω αγορά, επεκτείνοντας τη συνεργασία της με τις μεγάλες επιχειρήσεις μέσω του συνδυασμού των παραδοσιακών υπηρεσιών Xerox με αυτές της ACS, η οποία και αποτελεί πλέον μέλος του Ομίλου Xerox.

Η Ericsson ανέλαβε έργο data center της 3 Italia

Με περισσότερους από εννέα εκατομμύρια συνδρομητές 3G, η 3 Italia προσφέρει μια σειρά από επικοινωνιακές υπηρεσίες όπως φωνή, βίντεο, πρόσβαση internet, mobile TV και ψυχαγωγία. Η συμφωνία προβλέπει ενοποίηση του data center με εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και ενοποίηση των software application domains της 3 Italia καθώς και μετατροπές των OSS/BSS, όπως για παράδειγμα, συστήματα τιμολόγησης και CRM. Η νέα συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία της Ericsson με τη 3 Italia σε υπηρεσίες διαχείρισης που ξεκίνησε το 2005. Τα υπάρχοντα τρία data centers της 3 Italia θα ενοποιηθούν σε δύο, στη Ρώμη και στο Μιλάνο.

Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με τη νέα virtual αρχιτεκτονική λογισμικού, που θα περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές της 3 Italia και θα επιτρέπει στον πάροχο να χρησιμοποιεί τη συνολική υποδομή ΙΤ αποτελεσματικότερα, θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος σε ΙΤ εξοπλισμό και λογισμικό κατά 40% και 50% αντίστοιχα. Επιπλέον, η Ericsson έχει αναλάβει τη διαχείριση, τη συντήρηση και την αναβάθμιση της υποδομής μέχρι το 2017.