Η Microsoft ετοιμάζει νέα έκδοση των Windows για tablets

Τα Windows υποστηρίζουν -μέχρι και σήμερα- μόνο τους επεξεργαστές της αρχιτεκτονικής x86 που αναπτύσσει η Intel.

Εκατοντάδες χρήστες χωρίς τηλέφωνο λόγω Skype

Η βλάβη παρουσιάστηκε περίπου στις 22:30 ώρας Ελλάδος, χθες (Τετάρτη, 22/12). Η εταιρεία από εκείνη την ώρα και έπειτα εργάζεται ασταμάτητα προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η βλάβη οφείλεται σε πρόβλημα λογισμικού, το οποίο έθεσε εκτός λειτουργίας μία σειρά υπολογιστών (γνωστοί ως «υπερκόμβοι») που λειτουργούν σαν τηλεφωνικός κατάλογος.

Η Xparity ολοκλήρωσε έργο στην Allied Shhiproking

Το έργο περιελάμβανε την εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμών για τον έλεγχο του φωτισμού με δημιουργία σκηνών, σεναρίων και γενικών εντολών, την πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση των γραφείων, την εγκατάσταση κεντρικού UPS που υποστηρίζει το σύνολο της εγκατάστασης και την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης κι εξοπλισμού τοπικού δικτύου.

Νέα προϊόντα από τη Novell για την έξυπνη διαχείριση φόρτου εργασίας

Στα νέα καινοτόμα προϊόντα που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνονται τα Novell Identity Manager 4, Novell Cloud Manager, ZENworks 11 και το SUSE Appliance Toolkit – όλα αποτελούν σημαντικές λύσεις που οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην υλοποίηση εφαρμογών έξυπνης διαχείρισης φόρτου εργασίας στην επιχείρησή τους.

Η CA Tecnhologies ολοκλήρωσε την εξαγορά της Arcot Systems

Η απόκτηση της Arcot προσθέτει τεχνολογία με όραμα για την πρόληψη απάτης (fraud prevention) και προηγμένο έλεγχο ταυτοτήτων (advanced authentication) στην ήδη ηγετική θέση της CA Technologies στον τομέα του Identity and Access Management (IAM). Οι λύσεις της Arcot –που παρέχονται είτε ως λογισμικό που εγκαθίσταται στην υποδομή του οργανισμού (on-premise) είτε ως υπηρεσία υπολογιστικού νέφους (cloud service) –προσθέτουν επίσης στην στρατηγική της CA Technologies για την ασφάλεια στο Cloud και επιταχύνουν τη διαδικασία παροχής των λύσεων IAM από την εταιρία ως μία ολοκληρωμένη cloud υπηρεσία.

Χωρίς τη Vodafone η αύξηση Μ.Κ. της HOL

Η έκτακτη γενική συνέλευση της hellas online αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των € 9.332.704,20 με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 31.109.014 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των, κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς 5 παλαιές και τιμή διάθεσης των νέων μετοχών η οποία θα ορισθεί, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Επίσης, αποφασίσθηκε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής θα πιστωθεί στο λογαριασμό “Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Τα συνολικά κεφάλαια που αναμένει να αντλήσει η hellas online από την αύξηση κεφαλαίου εκτιμώνται στα 43 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό της Vodafone υπολογίζεται ότι θα κατέλθει κοντά στο 15% έναντι 18,5% που είναι σήμερα. Οι λόγοι για τους οποίους ο όμιλος Vodafone αποφάσισε να μη συμμετάσχει στην α.μ.κ. της HOL δεν είναι ακόμα γνωστοί.

Αποχωρεί η Verbund από την ελληνική αγορά

Η Verbund επιδιώκει τη βαθμιαία μείωση των δραστηριοτήτων σε δευτερευούσης σημασίας αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε την αποχώρησή της από την κοινοπραξία Verbund-APT Energa Hellas. Η Verbund διατηρεί το 55% των μετοχών της εν λόγω κοινοπραξίας. Η Verbund-APT Energa Hellas είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή.