Η System Graph απέσυρε την αγωγή κατά του καταναλωτή

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση «Στην System Graph Technologies, δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της Apple για περισσότερο από μία δεκαετία. Έχουμε οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας υποστηρίζοντας τις ανάγκες τους με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια. Στην υπόθεση με τον κ. Παπαδημητριάδη, η διαφωνία μας είχε επακόλουθο μια σειρά γεγονότων, τα οποία έπληξαν τόσο το ήθος όσο και την αξιοπιστία των ανθρώπων μας, και μας οδήγησε στην κατάθεση της αγωγής.

Η κίνηση αυτή έγινε με μοναδικό κριτήριο την προάσπιση του ονομάτός μας και τίποτε άλλο. Δεν ήταν στις προθέσεις μας να αντιπαρατεθούμε με τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα του καταναλωτή καθώς και την ελευθερία του να εκφράζει την άποψή του και να κάνει κριτική.

Aντιλαμβανόμενοι ότι στην προσπάθειά μας να προασπίσουμε το όνομά μας οδηγηθήκαμε σε μια αντίδραση υπερβολική και άστοχη, και δεχόμενοι πως τελικά πρόθεση του κ. Παπαδημητριάδη δεν ήταν να θίξει την φήμη και την αξιοπιστία μας, αποσύρουμε την σχετική αγωγή. Ευχαριστούμε τους φίλους και πελάτες μας που μας στηρίζουν σε όλη την πορεία μας. Η υπόθεση αυτή αποτέλεσε για εμάς το κίνητρο για αυτοκριτική. Δεσμευόμαστε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε ένα υγιές πλαίσιο διαλόγου με τους καταναλωτές, συμμετέχοντας ενεργά στην ψηφιακή κοινότητα και τα social media».

Ο Χ. Παπαφώτης ανέλαβε Διευθυντής Ανάπτυξης Πωλήσεων OEM στη Microsoft

Έχοντας διανύσει 4 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη Microsoft Ελλάς, ο Χ. Παπαφώτης ανέλαβε, από την 1η Ιανουαρίου 2011, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πωλήσεων ΟΕΜ για 27 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με έδρα την Ελλάδα.

Ο Χ. Παπαφώτης, στα νέα του καθήκοντα, αποκτά ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και την ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών της Microsoft στις χώρες που εντάσσονται στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες χώρες: Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ελλάδα. Τα τελευταία 4 χρόνια ο Χ. Παπαφώτης ασκούσε καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων ΟΕΜ της Microsoft Ελλάς. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Microsoft, είχε εργαστεί στην εταιρία SAP, κατέχοντας σημαντικές θέσεις υψηλής ευθύνης στην Ελλάδα, ενώ αργότερα ανέλαβε αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή της SAP Κύπρου.

Είναι κάτοχος πτυχίου Electrical & Computer Engineering, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μ.Β.Α. από το Old Dominion University, Virginia των ΗΠΑ.

Η Real Consulting ανέλαβε έργο Microsoft Dynamics NAV

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει και  την αναβάθμιση και υποστήριξη της λύσης Microsoft Dynamics NAV  στην Έκδοση 2009 και της LS Retail στην έκδοση 6. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Microsoft Dynamics NAV 2009 – απλότητα, ευελιξία και συνεργασία σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας – συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη δραστική μείωση του κόστους. Ενώ, η νέα έκδοση της κάθετης λύσης LS RETAIL συντελεί στην διατήρηση πελατών, στην αύξηση πωλήσεων, στην άμεση και έγκυρη πληροφόρηση κ.α.

«Η συνεργασία μας με τη REAL CONSULTING μας έδωσε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε  και να ανακαλύψουμε τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει το Microsoft Dynamics NAV  & LS Retail. Η εκτεταμένη εμπειρία των στελεχών της,  μας βοήθησε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και βρούμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούσαν,  κερδίζοντας χρόνο στις καθημερινές διαδικασίες, δημιουργώντας δικλείδες ασφάλειας και αυξάνοντας την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης, σε συνδυασμό με τον επανασχεδιασμό της επικοινωνίας των καταστημάτων με τα κεντρικά της εταιρείας, η διοίκηση έχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για κάθε τομέα της αλυσίδας». τόνισε ο Γιώργος Ζιούρας, IT Manager της εταιρείας CoffeConnection ABEE.

Επτά νέα έργα κατακυρώθηκαν στην Q&R από την ΚτΠ

Τα έργα αυτά αφορούν στην προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας στις απαιτήσεις του προγράμματος «Καλλικράτης». Αναλυτικότερα η εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις για τα ακόλουθα έργα:
α) Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους – Λειτουργική Περιοχή Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, συνολικού συμβατικού τιμήματος 151.837,97€.
β) Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους – Λειτουργική Περιοχή Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών, συνολικού συμβατικού τιμήματος 151.837,97€.
γ) Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους – Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» συνολικού συμβατικού τιμήματος 97.167,79€.
δ) Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ (συμβατικής αξίας 151.797,38€) για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
ε) Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (συμβατικής αξίας 151.797,38€), για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
στ) Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (συμβατικής αξίας 151.496,64€) για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
ζ) Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (συμβατικής αξίας 146.994,84€) για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Πέντε προσφορές κατατέθηκαν για την πυροπροστασία της ΕΥΔΑΠ

 Οι στόχοι του συγκεκριμένου έργου είναι:
α) Η διαρκής επόπτευση του χώρου των εγκαταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μέσω κλειστού κυκλώματος με στόχο την άρτια προστασία τους,
β) Η έγκαιρη ανίχνευση για ύπαρξη εστιών πυρκαγιάς πλησίον των εγκαταστάσεων του οργανισμού και
γ) Η άμεση ενημέρωση των υπεύθυνων της εταιρείας αλλά και φορέων αρμόδιων για το συντονισμό και κατάσβεση πυρκαγιών. Η διαδικασία βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 280.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.