Η Systemlan ανέλαβε έργο server για την Τράπεζα της Ελλάδος

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά α) στην προμήθεια εξοπλισμού συστήματος εξυπηρετητών αρθρωτής σχεδίασης και εξοπλισμού διασύνδεσης με το δίκτυο δεδομένων κορμού και με το οπτικό δίκτυο αποθήκευσης δεδομένων, β) στην προμήθεια λογισμικού υποδομής και του αναγκαίου λογισμικού διαχείρισης εξυπηρετητών σε φυσικό και εικονικό επίπεδο και γ) στην εγκατάσταση,  παραμετροποίηση και διασύνδεση των ανωτέρω με την υπάρχουσα υποδομή καθ’  υπόδειξη του αρμόδιου προσωπικού της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως στον εν λόγω διαγωνισμό, εκτός της Systemlan, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες Bull, Cosmos Business Systems, Pansystems, Performance και Uni Systems. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 180.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Data Communication υλοποίησε έργο CRM στην WinMedica

Η λύση, βασισμένη στη διεθνή πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM, καλύπτει αποτελεσματικά το σύνολο των καθημερινών εργασιών των επιστημονικών συνεργατών της εταιρίας (sales force automation), επιτυγχάνοντας την αύξηση της παραγωγικότητας και την αποτελεσματικότερη διοίκηση των δραστηριοτήτων πωλήσεων της εταιρίας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την εκπαίδευση των χρηστών.

Τα σημαντικότερα οφέλη που αποκόμισε άμεσα η εταιρία από τη λύση Pharma CRM Accelerator συνοψίζονται στην πολυεπίπεδη και πληρέστερη εικόνα των δραστηριοτήτων πωλήσεων, στην αποτελεσματικότερη στόχευση και αξιοποίηση των πόρων, στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης εύκολων τεχνολογιών reporting και analytics, στα χαμηλά κόστη περαιτέρω παραμετροποίησης και αλλαγών, αλλά και την υψηλού βαθμού αποδοχή από τους τελικούς χρήστες.

Το Soft1 ERP στο νέο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall

Το νέο  εμπορικό κέντρο για τη δημιουργία του οποίου απαιτήθηκε επένδυση 75 εκατ. ευρώ  αποτελεί μέρος των επενδυτικών πλάνων της εταιρείας που ετοιμάζει και νέες αντίστοιχες επενδύσεις στην Αττική.

Με τη χρήση του πληροφοριακού της συστήματος, η Talima Venture Inc. επωφελείται από τις πολλαπλές δυνατότητες του Soft1 ERP για την οργάνωση και την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών της διαδικασιών, την άμεση και ενιαία πληροφόρηση της διοίκησης και των εργαζομένων και την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών εξυπηρέτησης και διαχείρισης των πελατών της. Η επιχείρηση αποσκοπεί σε εύρυθμη λειτουργία και αξιοποίηση όλων των νέων τεχνολογιών διαχείρισης δεδομένων και επικοινωνίας για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και τη βέλτιστη χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων.

Το έργο ολοκληρώθηκε από την Ξενάκης Παν.–Χερουβείμ Νικ. ΟΕ, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της SoftOne που έχει υλοποιήσει το Soft1 με επιτυχία και στην άλλη μεγάλη εταιρεία της Talima Venture Inc. ΔΙΑΦΑΝΟ Α.Ε.

Νέες λύσεις διαχείρισης αποθεμάτων μετρητών παρουσιάστηκαν στην Wincor World 2011

Κάθε χρόνο η διοργάνωση χαρακτηρίζεται για την πληρότητά της τόσο από άποψη εκθεμάτων αλλά και  εκθετών. Ο αριθμός των επισκεπτών συνολικά έφτασε τους 7000. Σε ένα χώρο 10.000 τμ. παρουσιαστήκαν πάνω από 600 εκθέματα για τον τραπεζικό τομέα, το λιανεμπόριο, την μαζική εστίαση και τα πρατήρια βενζίνης.

H φετινή διοργάνωση σηματοδότησε τη συνέχεια μιας υψηλού επιπέδου διοργάνωσης και παράλληλα την απαρχή της εφαρμογής των νέων λύσεων διαχείρισης αποθέματος μετρητών, Cash Cycle Management Solutions, που συνδυάζουν λύσεις λογισμικού και εξοπλισμού με στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης χρηματικού, δημιουργώντας κλειστούς κύκλους διακίνησης χρημάτων.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος της εταιρείας, Eckard Heidloff, παρουσιάζοντας ένα πιλοτικό έργο που υλοποιείται στην Ολλανδία και αφορά τον κλειστό κύκλο διακίνησης μετρητών μεταξύ τραπεζικού οργανισμού, εταιρείας χρηματαποστολής και επιχείρησης λιανεμπορίου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση συστημάτων που διαθέτουν ως αποθηκευτικό μέσο ίδιου τύπου κασέτες, γεγονός που επιτρέπει την ανταλλαγή τους μεταξύ των συσκευών. «Το μεγάλο ενδιαφέρον των τραπεζικών οργανισμών και των επιχειρήσεων λιανεμπορίου για τις λύσεις διαχείρισης αποθέματος μετρητών Cash Cycle Management Solutions και για τη νέα γενιά συστημάτων CINEO επιβεβαιώνουν τις αρχικές προβλέψεις μας» υπογράμμισε η Βίκυ Μπασέλα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Wincor Nixdorf στην Ελλάδα.

Η SingularLogic στηρίζει την επιτυχή εφαρμογή του «Καλλικράτη»

Συνολικά, η εταιρεία υπέγραψε συμβάσεις για 49 νέα έργα (εκ των οποίων 3 με τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Ελλάδας, 45 με νέους Καλλικράτειους Δήμους και ένα για τη λειτουργική υποστήριξη Περιφερειών και Δήμων στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης). Παράλληλα συνεχίζει τη μηχανογραφική υποστήριξη 27 μη συνενωμένων Δήμων και επιπρόσθετα παρέχει εφαρμογές διοικητικής υποστήριξης σε επιπλέον 16 Δήμους.

Αναλυτικά, η SingularLogic ανταποκρινόμενη επιτυχώς στα εξαιρετικά απαιτητικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, στηρίζει την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» στις 3 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Ελλάδας για έργα «Λειτουργικής Ενοποίησης υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office» και σε 45 από τους 238 Καλλικράτειους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση Καποδιστριακών Δήμων για έργα «Λειτουργικής Ενοποίησης υφιστάμενων Πληροφορικών Συστημάτων και ενοποίησης Δεδομένων». Επιπλέον, η SingularLogic έχει αναλάβει και το έργο της «Παραμετροποίησης των ΠΣ Νομαρχιών για λειτουργία στις Περιφέρειες και τους Δήμους: Λειτουργική Περιοχή Αγροτικής Ανάπτυξης & Εγγείων Βελτιώσεων».

Επιπρόσθετα, η SingularLogic συνεχίζει να υποστηρίζει μηχανογραφικά 27 από τους 87 παραμένοντες Δήμους, ενώ προσφέρει εφαρμογές που αφορούν στις διοικητικές υπηρεσίες σε επιπλέον 16 Δήμους. Οι υλοποιηθείσες λύσεις βασίζονται στη σουίτα εφαρμογών SingularLogic Genesis, ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Oracle επεκτείνει τα συστήματα Sun Blade

Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προσθέτει τον blade server SPARC T3-1B και ένα υποσύστημα server Sun Blade X6275 M2 δύο κόμβων στα υποσυστήματα blade, αποθήκευσης και δικτύωσης, καθώς και μια διαμόρφωση αναφοράς του Oracle VM σε σύμπλεγμα blade και τη βελτιστοποιημένη λύση της Oracle για το Oracle WebLogic Suite.

Τα βελτιωμένα αρθρωτά συστήματα Sun Blade της Oracle χρησιμοποιούνται στο Oracle Exalogic Elastic Cloud T3-1B, που βασίζεται σε SPARC Solaris, και παρέχουν εξαιρετική πυκνότητα πόρων πληροφορικής, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, κορυφαίες επιδόσεις, απλοποιημένη διαχείριση και ό,τι καλύτερο όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας, της διαθεσιμότητας και της δυνατότητας συντήρησης και επισκευής (RAS) για εταιρικούς πελάτες.

Συμπληρώνοντας όσα προσφέρει η Oracle για servers βελτιστοποιημένους για rack και διασφαλίζοντας την ταχεία υλοποίηση, τα υποσυστήματα server Sun Blade θα είναι, επίσης, διαθέσιμα με προεγκατεστημένο Oracle Solaris, Oracle Linux και Oracle VM.  Σε συνδυασμό με το Oracle Enterprise Manager 11g, το σύνολο της υποδομής από εφαρμογές έως δίσκους μπορεί να υλοποιηθεί με ευκολία, όπως εύκολα μπορεί να γίνεται και η διαχείριση και συντήρησή του.