Η Microsoft παρουσίασε κέρδη 5,3 δισ. δολάρια για το γ’ τρίμηνο

Τα έσοδα της εταιρείας ενισχύθηκαν 13% στα 16,4 δισ. δολάρια, χάρη στις υψηλότερες πωλήσεις σε τέσσερις από τους πέντε τομείς της εταιρείας. Οι αναλυτές τα τοποθετούσαν στα 16,2 δισ. δολάρια. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν 15%.

LG Electronics: Οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2011

H LG σημείωσε καθαρή ζημία 16 δισεκατομμυρίων KRW (14 εκατομμυρίων USD), κυρίως λόγω της ζημίας 56 δισεκατομμυρίων KRW (50 εκατομμυρίων USD), η οποία προκλήθηκε λόγω των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες.

Τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη αντικατοπτρίζουν τις επιτυχημένες προσπάθειες για μείωση των δαπανών, καθώς και τη σταθερή απόδοση και των τεσσάρων επιχειρησιακών μονάδων της LG. Η εταιρεία προσδοκά σε περαιτέρω ανάπτυξη με την παρουσίαση κορυφαίων σειρών σε στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες, όπως οι τηλεοράσεις LG Cinema 3D οι οποίες αξιοποιούν την τεχνολογία Film Patterned Retarder (FPR), καθώς και τα LG smartphones της οικογένειας Optimus.

Συνάντηση του ΣΕΠΕ με την Υπουργό Παιδείας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις προτάσεις του ΣΕΠΕ  σχετικά με το Σχέδιο Νόμου “Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, Ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις”. Επίσης, συζητήθηκε το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για το “Ψηφιακό Σχολείο”, οι προοπτικές και η σημασία που έχει το συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας.

Οι  δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το ρόλο και την περαιτέρω αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Πρόθεση και των δύο πλευρών είναι η συνεργασία με στόχο τη διατύπωση παραγωγικών ιδεών, η ανάληψη αποτελεσματικών δράσεων και η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων για τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην παιδεία και την οικονομία.

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Με τη ψήφιση του νομοσχεδίου οι πολίτες θα μπορούν πλέον να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δηλώσεις και δικαιολογητικά, να προμηθεύονται τα αναγκαία πιστοποιητικά και, κυρίως, να πληρώνουν φόρους, εισφορές, παράβολα και εν γένει τις οφειλές τους στο Δημόσιο. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η δημιουργία των κανονιστικών προϋποθέσεων και της θεσμικής υποδοχής για την επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το νομοσχέδιο υποχρεώνει κάθε δημόσια αρχή να ιδρύει και να διατηρεί δικτυακό τόπο με τις κατάλληλες εφαρμογές και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να φροντίζει για την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων αλλά και την αλήθεια των πληροφοριών και των υπηρεσιών στις οποίες οι συναλλασσόμενοι θα έχουν πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, κάθε δημόσια αρχή προσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία ίδρυσης και διατήρησης του δικτυακού τόπου της τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας αλλά και της ασφάλειας.

Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου, έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγχαρτα-έντυπα έγγραφα με ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα. Αυτό διότι θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής και επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής.

Η econcept ανέλαβε έργο για την Segafredo Zanetti

Η Segafredo Zanetti είναι ο μεγαλύτερός παραγωγός espresso στην Ιταλία αλλά και παγκοσμίως με πωλήσεις πάνω από 50εκ. κούπες espresso την ημέρα. To νέο site θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα guidelines της εταιρίας παγκοσμίως, σε συνεργασία με την Segafredo Zanetti Hellas αλλά και τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Ιταλία. Το concept, τα δημιουργικά και την τεχνική υποδομή, επιμελήθηκε και υλοποιεί η econcept web marketing.