Η SanyoCom συνεργάζεται με την Cyta

Η SanyoCom έχει αναπτύξει ένα δίκτυο καταστημάτων τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματά της, εκτός από μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας μεταξύ των παρόχων COSMOTE, VODAFONE, WIND και υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet μεταξύ των εταιριών WIND, FORTHNET, HELLAS ON LINE και από τώρα και στο εξής και των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας CYTA.

Η Cyta Ελλάδος έχει ήδη συμπληρώσει σχεδόν δυόμιση έτη επιτυχημένης εμπορικής παρουσίας στην περιφέρεια. Η συνεργασία αυτή αφορά τα καταστήματα της εταιρείας στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η Cyta και θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο δίκτυο της εταιρείας παράλληλα με την ανάπτυξη της Cyta στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Νέος Technology Consultants Manager στην EMC

Ο Π. Αδριανός θα αναφέρεται στον Stephane Pate, Director Technology Solutions Europe South, Middle East & Africa. H κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της γενικότερης πρόβλεψης της EMC, ότι το 2011 τα συστήματα «Big Data» θα αναδειχθούν σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων της, καθώς η εκρηκτική αύξηση του όγκου των δεδομένων τα αναδεικνύουν σε έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές στον Τομέα της Διαχείρισης Συστημάτων ΙΤ.

ΟΤΕ: Οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2011

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των απομειώσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν στα €794 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 11,2%, σε σχέση με €894,6 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, το χαμηλότερο κόστος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες διατήρησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες, που είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα.

Στο τρίμηνο ο ΟΤΕ επιβαρύνθηκε από χρέωση €39,7 εκατ. που σχετίζεται με τη μείωση προσωπικού και τα προγράμματα πρόωρης αποχώρησης (€8 εκατ. για 250 εργαζόμενους στις δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, €11 εκατ. για περισσότερους από 300 εργαζομένους της Cosmote και του Γερμανού στην Ελλάδα και σχεδόν €21 εκατ. για περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους της RomTelecom). Ο Όμιλος σημείωσε καθαρά κέρδη €30,2 εκατ. το τρίμηνο, μειωμένα κατά 54,1% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Microsoft Office 365: Το Office στο Cloud

To Office 365 αποτελεί τη νέα υπηρεσία της εταιρίας στο cloud, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Με το Office 365, οι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την οργάνωση και τη λειτουργίας τους, χρησιμοποιώντας τα Office Web Apps, το Microsoft Exchange Online, το Microsoft SharePoint Online, το Microsoft Lync Online, καθώς και ένα εξωτερικό website, αποκτώντας την υπηρεσία μέσα σε μόνο 15 λεπτά και με κόστος 5,25€ ανά χρήστη, ανά μήνα.

Το Office 365 προσφέρει ένα εύρος επιλογών για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και κυβερνητικούς οργανισμούς, με τιμή εκκίνησης από 4,5€ ανά χρήστη, ανά μήνα (η τιμή μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών), για βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμα, τo Office 365 για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις προσφέρει, τη δυνατότητα αγοράς του Microsoft Office Professional Plus για desktop.

Στα παρακάτω link μπορείτε να γνωρίσετε το beta του Office 365: www.microsoft.com/el-gr/office365 (μικρές & μεσαίες) και www.microsoft.com/el-gr/office365/enterprise/hosted-software.aspx (μεγάλες).

Νέο διοικητικό συμβούλιο για το ΣΕΠΕ

Στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης έγινε παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, των ομάδων εργασίας και των επιτροπών του ΣΕΠΕ, εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και η Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης της χρήσης. Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ παρευρέθηκε, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Τεχνολογίας και πρώην Πρόεδρος, Παντελής Τζωρτζάκης.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου έχει ως ακολούθως: Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι παρακάτω με σειρά προτίμησης: Παπαρίδου Παναγιώτα, Παπαϊωάννου Δημήτρης, Τζήκας Αναστάσιος, Κωτσής Αθανάσιος, Θεοδωρόπουλος Γιάννης, Ορφανός Βασίλης, Καρανικολός Γεώργιος, Κάφαλης Δημήτριος και Φέσσας Θεόδωρος.

Η Ευρωσύμβουλος ανέλαβε έργο για το πρόγραμμα INTERREG IVC

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: Βελτίωση, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων, καθώς και ο οικονομικός εκσυγχρονισμός και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Με Ειδικούς Θεματικούς Στόχους τη: α) Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις περιφερειακή προοπτική για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και β) Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα του περιβάλλοντος και πρόληψη των κινδύνων. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 61.528 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.