Ο Michael J. Andrew, νέος παγκόσμιος Πρόεδρος της KPMG

Ο Michael Andrew διαδέχεται τον Timothy P. Flynn, ο οποίος ανακοίνωσε ότι μετά από 32 χρόνια στην KPMG θα συνταξιοδοτηθεί όταν η θητεία του ως πρόεδρος της KPMG International ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011. Ο Michael Andrew, που θα έχει την έδρα του στο Hong Kong, είναι σήμερα πρόεδρος της KPMG Ασίας-Ειρηνικού καθώς και της KPMG Αυστραλίας και εκλέχτηκε για τον καινούριο του ρόλο ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της KPMG International.

Υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στη SKylogic και τη TeliaSonera

Η υπηρεσία Tooway, η οποία προσφέρεται μέσω του KA-SAT, του νέου δορυφόρου της Eutelsat, θα αξιοποιηθεί από την TeliaSonera για τη σμίκρυνση του ψηφιακού χάσματος και την παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση σε επίγεια δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η παροχή της υπηρεσίας θα ξεκινήσει πρώτα από τη Φινλανδία, με την TeliaSonera να προσδοκά χιλιάδες συνδρομητές Tooway μέσα στην επόμενη τριετία.

Η Ericsson συμμετέχει στο Κέντρο Καινοτομίας Skolkovo της Ρωσίας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως συνεργάτης στην ανάπτυξη ενός πάρκου υψηλής τεχνολογίας στο Κέντρο Καινοτομίας Sklolkovo, του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Skolkovo, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης της επιστήμης και των εταιρειών τεχνολογίας. Η βασική συμβολή της Ericsson στο Skolkovo περιλαμβάνει: α) τη δημιουργία ενός κέντρου έρευνας και ανάπτυξης (R&D), β) την υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής R&D του Skolkovo μέσω της δημιουργίας του Ericsson Networked Society Lab, γ) την υποστήριξη για την ανάπτυξη προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Skolkovo με έμφαση σε εφαρμογές cloud βασισμένες στην ευρυζωνικότητα, «έξυπνες» λύσεις για τις μεταφορές, machine-to-machine (M2M) και άλλες τεχνολογίες και δ) την υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού κανονιστικού περιβάλλοντος, θεσμών και αρχών διαχείρισης με βάση προηγμένες λύσεις σε θέματα εταιρικής συμμόρφωσης, τεχνικής υποστήριξης, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.

Συνεργασία ανάμεσα στις Lavisoft και Urbanica

Συγκεκριμένα, το ParkMaster που πρόσφατα ολοκληρώθηκε από τη Lavisoft, αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Parking και Πλυντηρίου Αυτοκινήτων, υλοποιημένο να λειτουργεί με ασύρματο σύστημα διαχείρισης χώρων στάθμευσης, που είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμόζεται σε όλα τα παρκινγκ, ανεξαρτήτως διαρρύθμισης ή μεγέθους.

Το ParkMaster δε χρειάζεται μπαριέρες ή τερματικά εισόδου και εξόδου για να λειτουργήσει, παρά μόνο μια ασύρματη συσκευή τύπου PDA και το ανάλογο υπολογιστικό σύστημα (Η/Υ). Η ασύρματη συσκευή καταγράφει με την κάμερα που διαθέτει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, εκδίδει το εισιτήριο εισόδου και αυτόματα ενημερώνει το λογιστικό πρόγραμμα. Την αποκλειστική εμπορική διάθεση του προϊόντος ParkMaster στην Ελληνική αγορά έχει η Urbanica.

Η Oracle στους leaders λύσεων Corporate Performance Management

Σύμφωνα με την Gartner, «Oι ηγέτες διαπρέπουν στον τομέα των πακέτων Διαχείρισης Επιχειρηματικής Απόδοσης (CPM). Μπορούν να προσφέρουν την ευρεία και αναλυτική λειτουργικότητα της σουίτας CPM, καθώς και να παράσχουν υλοποιήσεις για όλο το φάσμα των εργασιών μιας επιχείρησης ώστε να υποστηρίξουν μια γενική στρατηγική CPM. Οι ηγέτες διαμορφώνουν με επιτυχία μια επιχειρηματική πρόταση που έχει απήχηση στους αγοραστές και υποστηρίζονται από τη βιωσιμότητα και τη λειτουργική ικανότητα παροχής λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο».

Οι λύσεις Oracle Hyperion Performance Management Applications αποτελούν μια αρθρωτή σουίτα με ενοποιημένες εφαρμογές ενώ το σύστημα Oracle Enterprise Performance Management (EPM) συνδυάζει τις εφαρμογές διαχείρισης επιχειρηματικής απόδοσης Hyperion, λύσεις Oracle BI Foundation και ενσωματωμένες εφαρμογές BI.

Έρευνα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ για τη χρήση του internet

Ως προς την κατοχή και χρήση συσκευών πληροφορικής και επικοινωνίας εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: Η σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζει σταθεροποιητική τάση περί το 85%, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι την τελευταία 5ετία αντιστράφηκε σχέση κινητής – σταθερής, με την κινητή να παίρνει προβάδισμα έναντι της σταθερής που εμφάνισε πτώση σε σχέση με την πενταετία 2000-2005.

Η κινητή τηλεφωνία έχει φτάσει από τα προηγούμενα κιόλας έτη σε επίπεδα κορεσμού, καθώς το 95% των Ελλήνων 16-74 ετών είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου. Το διαδίκτυο μπαίνει σε ολοένα και περισσότερα σπίτια χρόνο με το χρόνο, έχοντας πλέον καλύψει σχεδόν το ήμισυ του συνόλου. Έτσι, το 46% των ελληνικών νοικοκυριών διέθετε το 2010 σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ αν εστιάσουμε σε ευρυζωνικές συνδέσεις αποκλειστικά, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 41%. Το 2010, 1 στους 2 Έλληνες δήλωσε ότι χρησιμοποίησε Η/Υ και ένα 44% ότι έκανε χρήση του διαδικτύου.

Επίσης, πολύ σημαντικό και το ποσοστό όσων χρησιμοποίησαν υπηρεσίες 3ης γενιάς (3G) μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (25%). Ακόμα, 4 στους 10 Έλληνες συνδέονται σε -τουλάχιστον- εβδομαδιαία βάση στο διαδίκτυο, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,9% σε σχέση με το 2009 και του 24% σε σχέση με το 2008.

Απόφαση της ΕΕΤΤ για τον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ

Στην εν λόγω Απόφαση περιλαμβάνονται τα ουσιώδη ευρήματα του κοστολογικού ελέγχου 2011, όσον αφορά τον έλεγχο εφαρμογής από τον ΟΤΕ των ενδεδειγμένων κοστολογικών συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά  (χονδρικής ή και λιανικής) προϊόντος/υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και η συμμόρφωση με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, ιδίως ο έλεγχος κοστοστρέφειας των τιμολογίων των υπηρεσιών που εξάγονται μέσω των εν λόγω κοστολογικών συστημάτων για το έτος 2011, χρησιμοποιώντας απολογιστικά κοστολογικά στοιχεία 2009 και προϋπολογιστικά στοιχεία του έτους  2010  και 2011, όπου η κοστοστρέφεια επιβάλλεται κανονιστικά.

Με την ως άνω Απόφαση καθορίζεται ο χρόνος εφαρμογής των τιμολογίων που προέκυψαν από τον κοστολογικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου είναι διαθέσιμα στο ακόλουθο link: www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News/news_1293.html.

Η Digimark ολοκλήρωσε το ασύρματο δίκτυο του ΑΤΕΙ Χαλκίδας

Η συνολική αξία του έργου ανήλθε στο ποσό των 280.000 ευρώ. Το έργο ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια από το πιστοποιημένους μηχανικούς της Digimark. Αρχικά πραγματοποιήθηκε  δομημένη καλωδίωση ολόκληρου του οικισμού του ΑΤΕΙ Χαλκίδας, ο οποίος περιλαμβάνει 5 κτίρια συμπεριλαμβανομένης και της φοιτητικής εστίας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κάλυψη όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ΑΤΕΙ με access point της Hewlett Packard, ελεγχόμενα από κεντρικό wireless controller της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας.

Δύο νέα έργα στην Κύπρο ανέλαβε η Data Concept

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 29  σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων και 339  ποδηλάτων. Κάθε σταθμός θα πρέπει να φιλοξενεί διαφορετικό αριθμό ποδηλάτων και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 50 αν χρειαστεί. Ο προσφοροδότης θα πρέπει να κάνει τις ανάλογες διευθετήσεις για να διασφαλίσει τη συμβατότητα επικοινωνίας του συστήματος με το πρωτόκολλο της J.C.C.

Το λογισμικό πρέπει να επικοινωνεί με το σύστημα JCCGATEWAY E-Commerce της JCC με μια από τις πιο κάτω μεθόδους: α) Χρησιμοποιείται η μέθοδος 3D secure  όπου μια φόρμα HTML υποβάλλεται για να αποσταλεί το μήνυμα εξουσιοδότησης προς την JCC. Η φόρμα αυτή μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα ο προμηθευτής επιθυμεί (HTML, PHP or ASP), β) Μέθοδος Server to server communication με το άνοιγμα ενός socket.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να γίνει είτε σε ASP ή σε PHP. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2011. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 860.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επίσης, η Data Concept μαζί με την Real Consulting ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας της Κύπρου με τίτλο «αγορά σύνθετου συστήματος καταχώρησης, αναφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (αλιεύματα, εκφορτώσεις, πωλήσεις και μεταφορτώσεις), σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς-ERS».

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2011. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 534.677 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.