Κινητό γραφείο από τη Microsoft και τα Windows Slate PC

Ενσωματώνοντας Windows 7, τα Windows Slate PCs μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες ενός «κινητού γραφείου» χωρίς να απαιτούνται επιπλέον αλλαγές στις εφαρμογές και χωρίς συμβιβασμούς σε επίπεδο ασφάλειας και διαχείρισης, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου εργασίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Στα Windows Slate PCs, η ασφάλεια και η διαχείριση των Windows 7 είναι σαφώς διαφοροποιημένες χάρη σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το Bitlocker και το Bitlocker-To-Go (προστασία δεδομένων στη συσκευή και σε περιφερειακούς δίσκους), το Direct Access (προστασία από έλλειψη ενημερώσεων ασφαλείας και ασφαλής VPN πρόσβαση), καθώς και η ενιαία διαχείριση με κοινές εταιρικές πολιτικές (Group Policies).

Η SAP ηγέτης στις λύσεις business intelligence

Επίσης, η IDC αναφέρει στις εκθέσεις της ότι η SAP έχει παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά για εφαρμογές διαχείρισης οικονομικών επιδόσεων και εταιρικής στρατηγικής (λύσεις FPSM) για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τις δύο αναφορές της IDC («Worldwide Business Intelligence Tools 2010 Vendor Shares» και «Worldwide Financial Performance and Strategy Management Applications 2010 Vendor Shares»), η SAP καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά BI με έσοδα $1.866,4 εκατ. και μερίδιο αγοράς 21%.

Ταυτόχρονα, τα έσοδα της εταιρείας από την αγορά FPSM ανήλθαν στα $629 εκατ., τα οποία αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 24,9%. Από το 2009 έως 2010, η SAP ξεπέρασε το μέσο όρο ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς σε κάθε κατηγορία. Στην αγορά των εργαλείων BI, η SAP παρουσίασε ανάπτυξη 19,9%, ενώ η συνολική ανάπτυξη της αγοράς διαμορφώθηκε στο 11,4%.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της εταιρείας στην αγορά των λύσεων FPSM έφτασε το 17,5%, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση το 9,2% της παγκόσμιας αγοράς.

Καμία προσφορά για τον κόμβο φιλοξενίας συστημάτων της ΚτΠ

“Κατά τη διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’ αρ. 5719/03.06.2011 Διακήρυξης, την 23.06.2011, για το έργο «Προμήθεια Υποδομών και εργασίες εγκατάστασης για τη δημιουργία κόμβου φιλοξενίας συστημάτων», με κωδικό ΟΠΣ: 303615, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων και οχτακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ (€159.898,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, δεν υποβλήθηκαν προσφορές από καμία Εταιρεία ή Ένωση Εταιρειών”.

Η Sieben υλοποίησε έργο cloud campagn στην Holmes Place Hellas

Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο Clubs σε Αθήνα και Μαρούσι, ενώ αναμένεται σύντομα η έναρξη λειτουργίας και του τρίτου Club της εταιρείας στην περιοχή της Γλυφάδας. Διαρκής επιδίωξη για την εταιρεία αποτελεί η ενημέρωση των μελών της καθώς και η διατήρηση μια οικείας και φιλικής σχέσης. Το Cloud Campaign προσφέρει αυτοματοποιημένες καμπάνιες που επιτρέπουν κάθε είδους επικοινωνία με τα μέλη, όπως SMS, email, fax & φωνητικά μηνύματα.

Στη Space Hellas έργο του ESA

Στο έργο, εκτός από τη Space Hellas που είναι και ο κύριος ανάδοχος, συμμετέχουν επίσης η Thales Alenia Space – France και το Mobile Multimedia Lab του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

Στόχος του έργου φSAT είναι να μελετήσει σε βάθος και να προτείνει νέες καινοτόμες αρχιτεκτονικές και σενάρια ενοποίησης των δορυφορικών και επίγειων δικτύων στα πλαίσια του Future Internet. Tο φSAT αποτελεί την πρώτη φιλόδοξη ερευνητική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση και αναμένεται με τα καινοτόμα αποτελέσματά του να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες των παραδοσιακών δορυφορικών δικτύων.

Στην Pansystems το έργο για τις άδειες του ΟΠΣ του ΥΠΟΑΝ

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια των τελευταίων εκδόσεων των παρακάτω λογισμικών Oracle ή ισοδύναμων: Oracle database enterprise edition – processor perpetual 22, Real application Clusters – processor perpetual 20, Tuning pack – processor perpetual 22, Change management pack – processor perpetual 22, Diagnostics pack – processor perpetual 22, Partitioning – processor perpetual 6, Internet application server standard edition – processor perpetual 14, Internet application server ID management – processor perpetual 3, Forms and reports – processor perpetual 4, Internet application server enterprise edition – processor perpetual 2, Internet application server standard edition – processor perpetual 8, Internet application server enterprise edition BI – processor perpetual 4 και Internet developer suite – named user plus perpetual 1. Επίσης, η υπηρεσία ΟΠΣ λόγω αναβάθμισης του υπάρχοντος εφεδρικού μηχανογραφικού κέντρου έκτακτης ανάγκης (disaster site) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω λογισμικών Oracle ή ισοδύναμων: Database enterprise edition – processor perpetual 14, Real application clusters – processor perpetual 16, Tuning pack – processor perpetual 14, Diagnostic pack – processor perpetual 14, Change management pack – processor perpetual 14, Partitioning – processor perpetual 6, IAS standard edition – processor perpetual 8, IAS forms & reports – processor perpetual 8, Active dataguard – processor perpetual 36 και BI enterprise edition plus – named user plus perpetual 50.

Το τίμημα του έργου ορίστηκε στο 1.597.699 ευρώ.