Δύο προσφορές κατατέθηκαν για το ΟΠΣ του Εθνικού Δημοτολογίου

Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι η επικαιροποίηση του λογισμικού της υφιστάμενης κεντρικής υποδομής του ΟΠΣ ΕΔ προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατότητά του με τις προδιαγραφές που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΥΠΕΣΑΗΔ όσον αφορά στη διαχείριση των εντάξεων των Καλλικράτειων Δήμων στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Σκοπός του έργου είναι η πραγματοποίηση δράσεων που θα εξασφαλίσουν α) την ορθή, online λειτουργία του ΟΠΣ ΕΔ με τα συστήματα Δημοτολογίου των Καλλικράτειων Δήμων και β) την ένταξη των Καλλικράτειων Δήμων στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΛ/ΛΑΚ: Προχωρεί η υλοποίηση των wifi hot spots ανοιχτής πρόσβασης

Η Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ διάθεσε ασύρματους δρομολογητές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (Open-Mesh routers) σε όλες τις τεκμηριωμένες προτάσεις. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν θετικά και υπέβαλαν προτάσεις 38 φορείς και κοινότητες, αναλυτικός πίνακας των προτάσεων είναι διαθέσιμος στο ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:openmesh. Έως τα μέσα Ιουνίου 8 από τους φορείς έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση της πρότασής τους και άλλοι 18 έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση έχοντας εγκαταστήσει ένα μέρος των δρομολογητών. Έχουν εγκατασταθεί 185 routers οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου 600 χρήστες ημερησίως. Η διάθεση των “Open-Mesh Routers” από την ΕΕΛ/ΛΑΚ για τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί συνεχίζεται ώστε να υλοποιηθούν όλες οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί, κι έως σήμερα έχουν παραχωρηθεί 562 δρομολογητές.

Περισσότερες πληροφορίες: www.openwifi.gr.

 

Στο 15,5% η απορρόφηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Συγκεκριμένα, οι δηλωθείσες δαπάνες του προγράμματος ξεπερνούν ήδη τα 167 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για την υλοποίηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέχρι σήμερα είναι ακόμη περισσότερες, συμπεριλαμβανομένων των εκχωρήσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Αττικής και Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου).

Αναλυτικότερα, η συνολική απορρόφηση, συμπεριλαμβανομένων των Π.Ε.Π., φθάνει το 21,14%. Αναφορικά με το ποσοστό των ενταγμένων πράξεων, σημειώνεται ότι για το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει ξεπεράσει το 50% του προϋπολογισμού του προγράμματος, ενώ συμπεριλαμβανομένων των εκχωρήσεων φθάνει το 63,31% σε συνολικό προϋπολογισμό 1,58 δις ευρώ.

Στόχο για το τέλος του 2011 αποτελεί η προσέγγιση ποσοστού εντάξεων της τάξης του 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Η άμεση εκκίνηση των ενταγμένων έργων και η ταχεία κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων αναμένεται να οδηγήσει σύντομα στην υλοποίηση σημαντικών ψηφιακών παρεμβάσεων που θα αναμορφώσουν το πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της χώρας και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Θετικό το πρόσημο και το 2010 για την MLS

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και προ της έκτακτης εισφοράς ύψους 185 χιλ.ευρώ, διαμορφώθηκαν σε 1,82 εκατ.ευρώ από 2,4 εκατ.ευρώ το 2009 . Μετά την έκτακτη εισφορά τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,64 εκατ.ευρώ. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 10 εκατ.ευρώ έναντι 14,8 εκατ.ευρώ το 2009. Το 2010 η MLS διατήρησε και διεύρυνε το μερίδιό της στην ελληνική αγορά πλοήγησης, ενώ αξιοποίησε την επένδυση που πραγματοποίησε τα τελευταία τρία χρόνια στους διαδραστικούς πίνακες αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό μέρος(1,6 εκατ. ευρώ)από το πρώτο πιλοτικό έργο για την εισαγωγή των διαδραστικών πινάκων στα ελληνικά σχολεία.

Παράλληλα, η εταιρεία κινήθηκε στην αγορά πλοήγησης για Smartphones μετά και την κυκλοφορία του MLS Destinator για iPhone της Apple και για τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Android της Google.

Η Hellastat αποκτά την Credit Info Hellas

H Credit Info , παλιότερα γνωστή ως Alpha Mi, είναι η πρώτη εταιρεία παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, ενώ η Hellastat αποτελεί σήμερα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο των επιχειρηματικών πληροφοριών και των συστημάτων αξιολόγησης φερεγγυότητας πελατών και πιστωτικών κινδύνων.