Συμφωνία Omea Telecom με Ericsson

Μέσω του συμβολαίου, 2 εκατ. συνδρομητές -που ανήκουν στο MVNO Virgin Mobile France της Omea Telecom- θα απολαμβάνουν βελτιωμένες υπηρεσίες και πλουσιότερη εμπειρία χρήστη. Με τη σύμβαση αυτή, η Ericsson ενισχύει τη θέση της στον τομέα Υπηρεσιών Διαχείρισης στη χώρα και δεσμεύεται να προμηθεύσει τον πάροχο με το ολοκληρωμένο φάσμα τηλεπικοινωνιακών υποδομών που απαιτείται για την πλήρη διαχείριση των πελατών.

Σε αυτά περιλαμβάνονται βάσεις δεδομένων με στοιχεία των συνδρομητών (Home Location Register), πλατφόρμες υπηρεσιών, καθώς και εξοπλισμός για τη διαχείριση της «κυκλοφορίας», όπως διακόπτες κυκλώματος και λύσεις packet. Μόλις εγκατασταθεί η νέα υποδομή, η Ericsson θα αναλάβει τη διαχείρισή της για λογαριασμό της Omea Telecom.

Έρευνα ικανοποίησης από τη συμμετοχή στη δράση «e-security»

Στο «e-security» συμμετέχουν 664 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις σε ψηφιακή ασφάλεια συνολικού προϋπολογισμού €14,7 εκατ. ευρώ.  Οι επενδύσεις επιδοτήθηκαν κατά 70% και αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών.

Τις επενδύσεις τους ολοκλήρωσαν 553 επιχειρήσεις και το 92% αυτών έχει ήδη λάβει την αντίστοιχη επιχορήγηση. Στο πλαίσιο της δράσης «e-security», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχουν διοχετευθεί πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους €7,25 εκατ. ευρώ, προς τις επιχειρήσεις. Το 81,06% των επιχειρήσεων που έλαβε μέρος στην έρευνα του «e-security», θεωρεί πως πριν την επένδυση είχε χαμηλό έως οριακά επαρκές επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, τα ποσοστά εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένα καθώς το 57,78% των επιχειρήσεων θεωρεί πως βρίσκεται πια σε υψηλό και το 37,12% σε πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Το 64,3% των επιχειρήσεων θεωρεί πως μετά τη δράση «e-security», βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας από τους άμεσους ανταγωνιστές.

Με βάση τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, η ψηφιακή ασφάλεια εμφανίζεται ως κρίσιμη παράμετρος τόσο για την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία, όσο και για τις σχέσεις με τους πελάτες και την εξωστρέφεια. Η επένδυση εκτιμάται ότι προσφέρει προστασία της επιχείρησης κυρίως ως προς τις παραδόσεις των προϊόντων (71% των επιχειρήσεων), την εσωτερική λειτουργία (86%), την ικανοποίηση των πελατών (81%) αλλά και τη  φήμη της επιχείρησης (86%).

Η λύση SAP HANA διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο

Η ιδέα για τη λύση SAP HANA αναπτύχθηκε πέρσι την άνοιξη, η δοκιμαστική έκδοση παραδόθηκε σε επιλεγμένους πελάτες το Νοέμβριο του 2010 και τώρα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Η λύση SAP HANA είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα νέα προϊόντα στην ιστορία της SAP. Η λύση SAP HANA παρουσιάζει ένα νέο πρότυπο υπολογιστικών δυνατοτήτων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στις εταιρείες να επανεξετάσουν τις υπάρχουσες επιχειρηματικές προκλήσεις και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις νέες.

Με τη λύση SAP HANA, οι πελάτες μπορούν να προσεγγίσουν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες με πολύ διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας επαναστατικές μεθόδους ανάλυσης, απαράμιλλες νέες εφαρμογές και ήδη υπάρχουσες λύσεις της SAP που έχουν ανανεωθεί. Για επιπλέον πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.sap.com/platform/in-memory-computing/index.epx.

Η ATC υλοποίησε έργο Epicor ERP στον όμιλο εταιρειών ManpowerGroup

Η ManpowerGroup προσφέρει καινοτόμες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού που επιτρέπουν στις εταιρίες-πελάτες της να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η ΑΤC, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Epicor από το 2001, σχεδίασε και υλοποίησε το νέο ERP της ManpowerGroup για την Ελλάδα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Εpicor 9 που ξεφεύγει  από τα συνηθισμένα ΕRP της αγοράς και, βασισμένο σε αρχιτεκτονική «True SOΑ» υπερβαίνει τα εμπόδια που είχαν σχέση με την τεχνολογία, τη συνεργασία των συστημάτων, την προσβασιμότητα.

Η Δρ Βενετία Κουσία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup στην Ελλάδα, είπε: «Βασικός στόχος της ενέργειας αυτής είναι καταρχήν η καλύτερη εξυπηρέτηση  των πελατών μας και επιπλέον η υποστήριξη των επιχειρηματικών μας αποφάσεων, με γρήγορη και σωστή πληροφόρηση. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενοποίηση των δεδομένων της εταιρείας σε όλο το φάσμα των εργασιών της και τη σωστά σχεδιασμένη διάχυση της τελικής πληροφορίας. Η επιλογή του Εpicor 9 μας προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία ενώ η συνεργασία με την ΑΤC εξασφαλίζει τον άψογο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας λύσης στα μέτρα μας».

Πιστοποίηση της λύσης OmniBAS της Intracom Telecom

Τα προγράμματα πιστοποίησης του MEF έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών Carrier Ethernet σε όλο τον κόσμο. Οι δοκιμές έγιναν από την Iometrix, το επίσημο εργαστήριο του MEF, το οποίο δεσμεύεται να παρέχει αναγνωρισμένη και αξιόπιστη πιστοποίηση για Carrier Ethernet παγκοσμίως. Η πλατφόρμα επόμενης γενιάς μικροκυματικών συστημάτων OmniBAS υποβλήθηκε με επιτυχία σε σειρά εκτενών δοκιμών που πιστοποιούν ότι η λύση μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες Ethernet. Πλέον, η λύση OmniBAS είναι πλήρως πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα MEF 9 και MEF 14.

Δύο προσφορές κατατέθηκαν για το γραφείο διαχείρισης έργων της ΚτΠ

Το έργο χρηματοδοτείται από τα Ε.Π “Ψηφιακή Σύγκλιση” και “Διοικητική Μεταρρύθμιση” αντίστοιχα, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ αντίστοιχα) και 20% από Εθνικούς Πόρους. ή από οποιαδήποτε άλλο λογαριασμό καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.060 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.