Θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα για την Performance Technologies

Τα έσοδα από πωλήσεις σε ενοποιημένη βάση ήταν 4.453 χιλ.€ έναντι 5.056 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενώ για την Μητρική ήταν 4.395 χιλ.€ έναντι 4.878 χιλ.€. Σε ενοποιημένη βάση, το EBITDA ανήλθε στα 523,77 χιλ.€ έναντι 293,29 χιλ.€ το 1ο εξάμηνο 2010 και το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν κέρδη 150 χιλ.€ έναντι ζημιών 26,8 χιλ.€ του 1ου εξαμήνου 2010, ενώ για την Μητρική το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν κέρδη 157,7 χιλ.€  έναντι ζημιών 5,4 χιλ.€.

Η αύξηση κερδοφορίας που επιτεύχθηκε στην περίοδο αυτή αποδίδεται αφενός στην αύξηση του ποσοστού Μικτού Κέρδους κατά 14 % σε σχέση με αντίστοιχο διάστημα του 2010 λόγω αύξηση παρεχομένων υπηρεσιών, στην μείωση των Εξόδων Διάθεσης κατά 14% και την μείωση των εξόδων Διοίκησης κατά 20,4%.

Περαιτέρω, έχοντας εξελίξει την τελευταία 3ετία τις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου, η Εταιρία κατόρθωσε να αποφύγει σημαντικές ζημίες από επισφάλειες, συμβαλλόμενη με πελάτες χαμηλού χρηματοπιστωτικού κινδύνου και να παραμένει στις ισχυρότερες Εταιρίες στην Ελλάδα από άποψη πιστοληπτικής ικανότητας.

Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στις VMWare και Logicom

Οι πελάτες και οι συνεργάτες θα επωφεληθούν σημαντικά από το διεθνές δίκτυο και τις κορυφαίες τεχνολογίες της VMware στο virtualization και clouding και από τους πόρους, τη γνώση και την εμπειρία της Logicom στις τοπικές αγορές. Η Logicom απασχολεί περισσότερα από 130 στελέχη σε  Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα διείσδυσης της VMware στις αντίστοιχες αγορές.

Η Ericsson αναπτύσσει δραστηριότητες στην Κίνα

Το νέο κέντρο προστίθεται στα τρία υπάρχοντα Παγκόσμια Κέντρα Διαχείρισης Δικτύου που βρίσκονται σε Ρουμανία, Ινδία και Μεξικό. Το Κέντρο Παγκόσμιας Εξυπηρέτησης της Ericsson (GSC) στην Ινδία, απασχολεί σήμερα περισσότερους από 5.000 επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών και στεγάζει το μεγαλύτερο στον κόσμο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (GNOC).

Οι νέες λειτουργικές δυνατότητες συμπληρώνουν το κέντρο εξυπηρέτησης της Ericsson στην Κίνα, το οποίο παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως η υποστήριξη πελατών, ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση του δικτύου, η ολοκλήρωση συστημάτων, η εγκατάσταση του δικτύου και η ειδική υποστήριξη εκδηλώσεων.

Το κέντρο αρχικά θα απασχολεί 300 υπαλλήλους, που θα αυξηθούν στους 500 μέσα σε 3-6 μήνες. Η Ericsson επί του παρόντος διαχειρίζεται δίκτυα που εξυπηρετούν περισσότερους από 800 εκατομμύρια συνδρομητές, και περισσότεροι από τους μισούς συνδρομητές εξυπηρετούνται μέσω των παγκόσμιων Κέντρων Διαχείρισης Δικτύου της (NOC).

Η SAP διακρίνεται ως η εταιρεία με την καλύτερη στρατηγική

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή εταιρεία αναλυτών αξιολόγησε το πεδίο δράσης, τη συμβατότητα και την εξειδίκευση των κάθετων λύσεων που προσφέρει η SAP, δίνοντας στη στρατηγική της εταιρείας την υψηλότερη βαθμολογία, μεταξύ άλλων μεγάλων τεχνολογικών παρόχων.

«Πιστεύουμε ότι η έκθεση της Gartner τονίζει τη δυναμική δέσμευση της SAP στην ανάπτυξη κορυφαίων κάθετων λύσεων», δήλώσε ο Bill McDermott, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP AG. «Είμαστε σίγουροι ότι η στρατηγική της SAP για τις κάθετες, κλαδικές λύσεις αποτελεί βασικό στοιχείο διαφοροποίησης για την εταιρεία μας.

Σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Skylogic και της Egyptsat

Η συμφωνία, διάρκειας έξι ετών και αξίας €20 εκατ., δίνει τη δυνατότητα στην Egyptsat να χρησιμοποιεί τη δορυφορική υπηρεσία Tooway νέας γενιάς, ώστε να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε χρήστες που βρίσκονται οπουδήποτε στην Αίγυπτο και δεν έχουν κάλυψη από τα υπάρχοντα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.

Με ταχύτητες που φτάνουν τα 10 Mbps στη λήψη και τα 4 Mbps στην εκπομπή, η δορυφορική ευρυζωνική υπηρεσία Tooway θα δώσει γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομική πρόσβαση στο Internet, σε όλους τους πελάτες της Egyptsat οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές χωρίς εναλλακτικές ευρυζωνικές υποδομές.

Το σύστημα Tooway, αποτελούμενο από ένα δορυφορικό πιάτο και ένα μόντεμ που συνδέεται μέσω Ethernet, δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη γραμμής τηλεφώνου.

Cosmos Business Systems και Άποψη ανέλαβαν έργο του Παν. Πειραιώς

Ειδικότερα, η Cosmos Business Systems ανέλαβε τις τέσσερις από τις πέντε ομάδες του συγκεκριμένου έργου. Πιο αναλυτικά, η εταιρεία ανέλαβε την Ομάδα Α: Εκπαιδευτικό Πακέτο Διδασκαλίας, Ομάδα Β: Προσωπικοί Υπολογιστές, Ομάδα Γ: Εκτυπωτές και Ομάδα Ε: Άδειες χρήσης Microsoft Office. Η εταιρεία Άποψη ανέλαβε την Ομάδα Δ: Εξαρτήματα Αναβάθμισης και Επισκευής Παλαιών Υπολογιστών.

Υπενθυμίζεται πως στον εν λόγω διαγωνισμό, εκτός της Cosmos Business Systems και της Άποψη, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες Cardisoft, Pansystems και Plaisio Computers. Το τίμημα του συνολικού έργου ανέρχεται στις 241.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.