Special Report: Οι διακοπές δεν είναι πάντοτε ευχάριστες

Αν περιοριστούμε αποκλειστικά σε οικονομικά μεγέθη, μια μελέτη του 2007, αναφέρει ότι μόνο στις Η.Π.Α. χάθηκαν περισσότερα από 45,6 δις δολάρια σε παραγωγικές ώρες εξαιτίας διακοπών ρεύματος. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο η άμεση απώλεια εσόδων, αλλά και η έκπτωση στην ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών.

Οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού είναι:
-Το μέγεθος της εγκατάστασης και τα ηλεκτρικά φορτία που θέλουμε να υποστηρίξουμε τόσο άμεσα όσο και μελλοντικά.
-Η κρισιμότητα των συστημάτων/εφαρμογών που θέλουμε να υποστηρίξουμε και η απαιτούμενη διαθεσιμότητα που θέλουμε να εξασφαλίσουμε.
-Η διάρκεια αυτονομίας που χρειαζόμαστε και η ύπαρξη (ή όχι) γεννήτριας που θα συμπληρώνει την ενεργειακή υποστήριξη της εγκατάστασης.

Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας και μείωσης του κόστους κατευθύνει όλο και περισσότερες εταιρείες στη χρήση modular UPS συστημάτων, ιδιαίτερα σε μεσαίες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Τα συστήματα αυτάμπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, επεκτασιμότητα και καλύτερη διαθεσιμότητα που μπορεί να φτάσει μέχρι και 99,9999%.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Τα σύγχρονα UPS συστήματα είναι πιο «πράσινα» από τους προκατόχους τους, που χρησιμοποιούσαν κυρίως μετασχηματιστές. Η έλλειψη μετασχηματιστών σημαίνει μικρότερη εκπομπή θερμότητας και κατά συνέπεια μειωμένες ανάγκες για κλιματισμό, βελτιωμένη απόδοση και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Μείωση της ενέργειας επιτυγχάνεται επίσης με το ταίριασμα της ισχύος ενός UPS συστήματος με τα φορτία που θα υποστηρίζει, το λεγόμενο «right-sizing».  Τη δυνατότητα αυτή τη δίνουν με καλύτερα αποτελέσματα τα modular redundancy συστήματα. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Emerson Network Power, η δυνατότητα των σύγχρονων UPS να αξιοποιούν έξυπνους αλγόριθμους, ώστε να προσαρμόζουν κατάλληλα την καλύτερη κατάσταση λειτουργίας, μπορεί να εξοικονομήσει μόνο από τις εταιρείες της Βρετανίας περισσότερα από 10 εκατομμύρια λίρες στους λογαριασμούς ρεύματος και 80.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Οι τομείς που θα δώσουν ειδήσεις στο μέλλον
Η μετατροπή ισχύος, η αποθήκευση ενέργειας και η δυνατότητα επεκτασιμότητας είναι οι παράγοντες που αναμένεται να γίνουν σημαντικά βήματα εξέλιξης όσον αφορά την τεχνολογία των UPS συστημάτων. Στον τομέα της μετατροπής ισχύος, η αγορά έχει εστιάσει στην ανάπτυξη του Digital Signal Processing και Space Vector Modulation με στόχο και στις δύο περιπτώσεις την ταχύτερη απόκριση του UPS.

Όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας, η έξυπνη παράλληλη σύνδεση πολλών UPS και ο σχεδιασμός με λιγότερους υψίσυχνους μετασχηματιστές βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να δούμε αντικατάσταση των μπαταριών με εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

 Τύποι UPS

 Εύρος λειτουργίας kVA  Voltage conditioning  Κόστος ανά VA  Απόδοση  Inverter συνεχώς σε λειτουργία
 Standby  0-0,5  Χαμηλή  Χαμηλό  Πολύ υψηλή  Όχι
 Line Interactive  0,5-5  Εξαρτάται από το σχεδιασμό  Μέσο  Πολύ υψηλή  Εξαρτάται από το σχεδιασμό
 Standby – Ferro  3 – 15  Υψηλή  Υψηλό  Χαμηλή – Μέση  Όχι
 Double conversion on-line  5 – 5000  Υψηλή  Μέσο  Χαμηλό – Μέσο  Ναι
 Delta conversion on-line  5 – 5000  Υψηλή  Μέσο  Χαμηλή – Μέση  Ναι

Στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στον όμιλο Forthnet και την Energa

Η συμφωνία αυτή, δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο Forthnet να ενισχύσει το portfolio των υπηρεσιών που προσφέρει στην ελληνική οικογένεια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας λύσεις που καλύπτουν απόλυτα κάθε τους ανάγκη, και παράλληλα εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά και τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, τα καταστήματα Forthnet, εκτός από υπηρεσίες broadband και ψηφιακής – συνδρομητικής τηλεόρασης, είναι, πλέον, σε θέση να προσφέρουν και υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτοντας τα οικονομικά προγράμματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Energa.

Διπλή πιστοποίηση της Intralot σε ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ

Η πιστοποίηση στον ΟΠΑΠ καλύπτει όλο το φάσμα της λειτουργίας και της υποστήριξης των συστημάτων της λοταρίας, περιλαμβανομένων της λειτουργίας του κεντρικού συστήματος, της τεχνικής υποστήριξης, της διαχείρισης των πρακτορείων και της λειτουργίας των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (ICT).

Η πιστοποίηση στον ΟΔΙΕ καλύπτει όλο το φάσμα της λειτουργίας και της υποστήριξης τόσο του Συστήματος Ιπποδρομιακού Στοιχηματισμού, όσο και του Συστήματος Διοικητικής Υποστήριξης (MIS) για τις ιπποδρομίες, περιλαμβανομένων των διεργασιών λειτουργίας των συστημάτων, της τεχνικής υποστήριξης, της διαχείρισης των πρακτορείων και της λειτουργίας των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (ICT).

Intermark: Νέα εταιρεία το χώρο του e-business και internet marketing

Γνωρίζοντας την ισχυρή δυναμική καθώς και την αποτελεσματικότητα των μορφών προώθησης και διαφήμισης που προσφέρει το διαδίκτυο, η Intermark παρέχει σε επιχειρήσεις ένα ευρύτατο φάσμα λύσεων web, μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών e-business και internet marketing. Η Intermark αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της εταιρείας FCnet μετά την εξαγορά της τελευταίας από τον Όμιλο Εταιρειών Digimark το 2009, με την παράλληλη απορρόφηση σημαντικών στελεχών και πολύτιμης τεχνογνωσίας στον τομέα της προσφοράς διαδικτυακών υπηρεσιών.

Master Certificate in Project Management

Ο εν λόγω απογευματινός κύκλος εκπαίδευσης (ένα απόγευμα την βδομάδα 17:30-21:30) αποτελείται από 15 ανεξάρτητες ενότητες που καλύπτουν όλο το γνωστικό αντικείμενο του Project Management. Το πρόγραμμα είναι 75 ώρες συνολικά (60 ώρες διδασκαλίας και 15 ώρες teleconference κάθε Κυριακή βράδυ) και διαρκεί συνολικά 13 εβδομάδες.

Το πρόγραμμα καλύπτει την ύλη δύο workshops: 1) Project Management Basics και 2) PMP Exam Preparation. Η υλοποίηση γίνεται στο ΑΙΘΡΙΟ Εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Το κόστος εκπαίδευσης του προγράμματος είναι 1.200€ συν το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού που είναι 675€ (6 βιβλία 3.200 σελίδων και το software εξομοίωσης της πιστοποίησης PMP). Στο τέλος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να πιστοποιηθούν κατά «Project Management Professional – PMP®».

Για περισσότερες πληροφορίες: Σταυρούλα Παναγιωταρέα ή Θεοφάνης Γιώτης, [email protected], τηλ. 210-61.000.61, 12pm.gr.

Η Oktabit συνεργάζεται με τη Samsung Electronics Hellas

«Με το ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και με γνώμονα την πολύχρονη πείρα μας, θεωρούμε την πρόσφατη συνεργασία ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διευρύνεται η προϊοντική μας γκάμα και μπορούμε αφενός να καλύπτουμε ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες της ελληνικής αγοράς πληροφορικής με ολοκληρωμένες λύσεις αφετέρου δε να στοχεύουμε σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας» δήλωσε η Δέσποινα Φιλιππάτου , Εμπορική Διευθύντρια της Οktabit A.E.

Η Canon στην πρώτη θέση στις μηχανές γραφείου

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της infosource, η Canon ανήλθε στην κορυφή της κατηγορίας για το σύνολο των Μηχανών Γραφείου στην Ελλάδα με ποσοστό 23,7%, αυξάνοντας τα ποσοστά της κατά 7,6 μονάδες. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη κατηγορία που παρουσίασε πτωτικές τάσεις με ποσοστό 15.36%, η Canon πέτυχε αύξηση και σημαντική διαφορά της τάξης των 5,8 μονάδων από τον ανταγωνιστή της στη δεύτερη θέση.

Όσον αφορά στην κατηγορία των Α/Μ Office πολυμηχανημάτων η Canon διατηρεί την πρώτη θέση  με μερίδιο αγοράς 24,3%, και με σημαντική διαφορά από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή της που κατέχει το 14,5%, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά.

Η Canon σημείωσε αύξηση στα μερίδια της κατηγορίας Α/Μ πολυμηχανημάτων κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2010, εν μέσω πτωτικών τάσεων της τάξης του 23%. Τέλος, η Canon αυξάνει σημαντικά τα μερίδιά της στην κατηγορία των έγχρωμων μηχανών γραφείου από 11,1% για το α’ εξάμηνο του 2010, στο 21,9% για το α’ εξάμηνο του 2011.