Από αύριο ξεκινάει η ηλεκτρονική τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέσω μηχανικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Το ΥΠΕΚΑ έχει προβεί στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία ρύθμισης των αυθαίρετων κατασκευών από τους πολίτες που θα ανταποκριθούν, παρέχοντας επίσης όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα καθοδηγήσουν και θα διευκολύνουν τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες. Το υπουργείο ανέπτυξε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών με τη συμβολή του ΤΕΕ.

Η καταβολή τόσο του τέλους υπαγωγής όσο και του προστίμου θα γίνεται αποκλειστικά στις Τράπεζες.

CPI: Δημοσίευση αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους

Ταυτόχρονα, τα έσοδα από υπηρεσίες κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 5,02 εκατ. ευρώ, έναντι 5,35 εκατ. ευρώ κατά την περσινή χρήση, παρουσιάζοντας μια ελαφρά μείωση 6%. Το μεικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 21,7%, έναντι του 26,3% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 604 χιλ. ευρώ, από 1.050 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Η εταιρεία αποδίδει την πτώση στην επιβάρυνσης των εξόδων της από αποζημιώσεις αποχωρήσαντος προσωπικού και τη μείωση του μεικτού κέρδους.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιά 479 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιάς 204 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 10,2%, ανερχόμενες στις 30/06/2011 σε 4,25 εκατ. ευρώ, έναντι 4,73 εκατ. ευρώ στις 30/6/2010, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 304%, ανερχόμενα σε 865 χιλ. ευρώ, έναντι 284 χιλ. ευρώ στις 30/6/2010.

Έρευνα της Eset για τη χρήση του internet από τα παιδιά

Οι χρήστες του Internet παγκοσμίως γνωρίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Online Security Brand Tracker, μίας έρευνας που διενέργησε η Insites Consulting για λογαριασμό της Eset (Απρίλιος – Μάιος 2011) σε παγκόσμιο επίπεδο και της περαιτέρω ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε από τη United Consultants – πάνω από τους μισούς χρήστες του Διαδικτύου (53,7%) θεωρούν πως η έκθεση των παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο είναι τουλάχιστον «μια αρκετά μεγάλη απειλή», ενώ θεωρείται πως είναι «η μεγαλύτερη απειλή» σε ποσοστό 25,9%, «μια πολύ μεγάλη απειλή» σε ποσοστό 14,6% και «αρκετά μεγάλη απειλή» σε ποσοστό 13,2%.

Στην ιστεσελίδα www.eset.com/gr υπάρχουν συμβουλές από την εταιρεία που θα βοηθήσουν στη μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Από το νηπιαγωγείο στα social media

Αυτό ανέδειξε κλειστή διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησε η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου την περίοδο 10/5/2011 έως 25/9/2011 με αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με την πολύτιμη συμβολή και συνεργασία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 2.319 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τη χρήση διαδραστικών τεχνολογιών από τους μαθητές είναι τα εξής:
α) Στην πλειοψηφία των νηπιαγωγείων (76%) τουλάχιστον 1 στα 10 νήπια χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο εκτός σχολείου. Σε 1 από τα 4 νηπιαγωγεία, 3 στα 10 νήπια χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ενώ σε 1 στα 10 νηπιαγωγεία το ποσοστό των νηπίων που κάνουν χρήση του Διαδικτύου εκτός σχολείου σκαρφαλώνει στο 50%.
β) Σε περισσότερα από τα μισά δημοτικά (56%), τουλάχιστον 5 στα 10 παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο εκτός σχολείου, σε ποσοστό δε 19% επί του συνόλου των δημοτικών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο εκτός σχολείου είναι από 8 έως 10 στα 10.
γ) Επί του συνόλου των γυμνασίων/λυκείων της χώρας που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο: 8,8 στους 10 μαθητές χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο εκτός σχολείου.

Σε σχεδόν τα μισά από τα σχολεία αυτά (47%) όλοι οι μαθητές έχουν δικό τους κινητό τηλέφωνο και σε περαιτέρω ποσοστό 40%, 9 στους 10 μαθητές διαθέτουν κινητό.

Cisco: Αποτελεί το internet βασική ανθρώπινη ανάγκη;

Η έρευνα κατέδειξε ότι ένας στους τρεις φοιτητές και νέους επαγγελματίες θεωρεί ότι το Internet είναι εξίσου σημαντικό με βασικές πηγές της ζωής όπως ο αέρας, το νερό, η τροφή και η στέγη. Σύμφωνα με τη μελέτη 2011 Cisco Connected World Technology Report πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες στη μελέτη δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς Internet, ενώ το θεωρούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους -σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, πιο σημαντικό από το αυτοκίνητο, την έξοδο και τα πάρτυ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html.

Στο 1.471.544 ευρώ ο προϋπολογισμός του ΕΣΙΤ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (ΕΣΙΤ) που θα διατηρεί, θα διαχειρίζεται και θα παρέχει πλήρεις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας για αγροτικά και κτηνοτροφικά τρόφιμα.

Η καταχώρηση των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας στο σύστημα, θα πραγματοποιείται από όλους τους συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα και για όλα τα στάδια της αλυσίδας (π.χ. παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, πώληση κλπ) με δυο βασικούς τρόπους:

Μέσω αξιοποίησης κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής του συστήματος, που θα επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα στην εφοδιαστική αλυσίδα να καταχωρεί τις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας που άπτονται των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται.

Μέσω διασύνδεσης με (υπάρχον) σύστημα ιχνηλασιμότητας του συμμετέχοντα (π.χ. μεταποιητή, πωλητή), διασύνδεση που θα βασιστεί στην κλήση κατάλληλης διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 21 Νοεμβρίου 2011. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.471.544 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.