Special Report: Barcodes & RFID Τεχνολογίες

Όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα www.rfidportal.gr του Eltrun, η τεχνολογία αναγνώρισης µέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) βασίζεται στην απλή ιδέα ότι υπάρχει ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα σε µια µη τροφοδοτούµενη («παθητική») ετικέτα και δεν απαιτεί ούτε µπαταρίες ούτε κάποια συντήρηση. Το κύκλωµα αυτό µπορεί να τροφοδοτείται περιστασιακά εξ΄ αποστάσεως από µία διάταξη (ή συσκευή) ανάγνωσης, µέσω εκποµπής ενέργειας προς αυτό.

Δεδοµένου του τρόπου τροφοδότησης, η ετικέτα ανταλλάσσει πληροφορίες µε τη συσκευή ανάγνωσης. Η ετικέτα συνίσταται από ένα απλό πηνίο κεραίας µέσα σε µια θήκη από γυαλί ή πλαστικό, συγκολληµένο στο ολοκληρωµένο κύκλωµα. Η τεχνολογία RFID χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων. Η αναγνώριση γίνεται με την αποθήκευση ενός σειριακού αριθμού (ταυτότητα αντικειμένου), ίσως και άλλων πληροφοριών, σε ένα μικροτσίπ (RFID tag/ετικέτα) που προσαρτάται σε μια κεραία.

Οι πληροφορίες της ετικέτας μεταφέρονται με ραδιοκύματα, μέσω της κεραίας, σε ένα δέκτη/αναγνώστη (RFID scanner/reader). Ο αναγνώστης μετατρέπει τα ραδιοκύματα σε ψηφιακή πληροφορία, η οποία μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευθεί σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Η κεραία εκπέµπει ραδιο-σήµατα ώστε να ενεργοποιήσει την ετικέτα για να διαβάσει και να εγγράψει τα στοιχεία σε αυτήν.

Οι κεραίες είναι οι αγωγοί µεταφοράς ανάµεσα στην ετικέτα και τον ποµποδέκτη, ο οποίος ελέγχει την επικοινωνία και την κατοχή των δεδοµένων του συστήµατος. Όταν µια ετικέτα RFID περνά µέσω της ηλεκτροµαγνητικής θερµικής ζώνης ανιχνεύει το σήµα ενεργοποίησης του αναγνώστη. Η συσκευή ανάγνωσης αποκωδικοποιεί τα στοιχεία που έχουν κωδικοποιηθεί στο ενσωµατωµένο κύκλωµα της ετικέτας (silicon chip) και τα στοιχεία περνούν στον υπολογιστή για επεξεργασία.

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
Παρότι οι πρώτες εφαρμογές του RFID στο χώρο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και του λιανεμπορίου βρίσκονται ακόμα σε πρωταρχικά στάδια υλοποίησης, αρκετές πρωτοπόρες εταιρίες έχουν ήδη αναγνωρίσει τα σπουδαία πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας, εφαρμόζοντας πιλοτικά προγράμματα. Τα βασικότερα από αυτά παραθέτονται στη συνέχεια, παρότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευρεία αποδοχή και υλοποίηση του RFID θα φέρει στην επιφάνεια πολλά ακόμα.

1) Βελτίωση της Διαχείρισης Αποθεμάτων
Ο έλεγχος και η διαχείριση των αποθεμάτων αποτελούν μια ιδιαίτερα περίπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία για κάθε λιανέμπορο. Προσφέροντας απόλυτη διαφάνεια του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο, το RFID θα δώσει στις εταιρείες τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν εύκολα το επίπεδο των αποθεμάτων τους ανά πάσα στιγμή.

2) Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών
Η ικανοποίηση των πελατών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες αποτελεί ισχυρό κίνητρο για κάθε λιανέμπορο. Με τη χρήση της τεχνολογίας του RFID, οι υπάλληλοι των καταστημάτων θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν με ακρίβεια τη θέση κάθε προϊόντος εντός του καταστήματος ανά πάσα στιγμή. Έτσι, μέσω της πρόσβασης σε μια ενιαία βάση δεδομένων, θα μπορούν να εξυπηρετούν και να κατευθύνουν εύκολα και άμεσα τους πελάτες, απλά με το άγγιγμα ενός πλήκτρου ή κουμπιού.

3) Ενίσχυση της Εμπιστοσύνης των Πελατών
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του RFID, οι λιανέμποροι – και ιδιαίτερα τα supermarkets – θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πλήθος πληροφοριών σχετικά με τις καταναλωτικές προτιμήσεις των πελατών τους. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την παροχή κινήτρων αγοράς προς αυτούς, όχι πλέον με μαζικό αλλά με εξατομικευμένο τρόπο, στηριζόμενο στις ιδιαίτερες προτιμήσεις του καθενός.

4) Αρτιότερη πληροφόρηση και νέες μορφές συνεργασίας
Η ενοποίηση του RFID με την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή των προμηθευτών και των λιανέμπορων, αποτελεί μια μεγάλη και δύσκολη τεχνολογική πρόκληση. Ωστόσο, είναι απαραίτητο βήμα για την αξιοποίηση της πλούσιας και πολύπλευρης πληροφόρησης που μπορεί να προσφέρει το RFID για τα προϊόντα. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί και οι πληροφορίες γίνουν διαθέσιμες στην κατάλληλη μορφή στα συστήματα της κάθε πλευράς, θα δημιουργηθούν νέοι ορίζοντες στα πλαίσια της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ λιανέμπορων και προμηθευτών / κατασκευαστών.

5) Μείωση του κόστους εργασίας
Υπάρχουν στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου οι ανάγκες σε χειρωνακτική εργασία και, κατ’ επέκταση σε κόστος ανθρωπίνου δυναμικού, είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Για παράδειγμα, στα κέντρα διανομής των προϊόντων το κόστος εργασίας ανέρχεται κατά προσέγγιση στο 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας.
Η εφαρμογή του RFID αναμένεται να επιφέρει μείωση του παραπάνω ποσοστού κατά περίπου 30%, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειρωνακτική σάρωση ή καταμέτρηση των συσκευασιών προϊόντων κατά την παραλαβή, αποθήκευση και αποστολή τους.

6) Αντιμετώπιση της αναπαραγωγής πλαστών αντιγράφων
Η παράνομη αναπαραγωγή και η κατασκευή πλαστών αντιγράφων προϊόντων μεγάλης εμπορικής αξίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των βιομηχανιών. Η ενσωμάτωση των RFID ετικετών στα αυθεντικά προϊόντα, για παράδειγμα στο σώμα μιας ακριβής γυναικείας τσάντας, θα καταστήσει δυνατό τον έλεγχο της αυθεντικότητας των προϊόντων και θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της πώλησης πλαστών και παραποιημένων ειδών στις λεγόμενες “μαύρες” αγορές.

Barcodes
Σύμφωνα με στοιχεία του GS1 Ελλάς (www.gs1gr.org), οι Γραμμωτοί Κώδικες – barcodes είναι ένα σύγχρονο εργαλείο για την ακριβή και γρήγορη εισαγωγή δεδομένων σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Αντικαθιστούν την παραδοσιακή πληκτρολόγηση η οποία συνήθως οδηγεί σε λάθη και καθυστερήσεις.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η πιθανότητα λάθους πληκτρολόγησης είναι 1 πρός 300 ενώ η πιθανότητα λάθους ανάγνωσης ενός σωστά εκτυπωμένου barcode είναι περίπου 1 ανά 3.000.000 αναγνώσεις.

Τα barcodes αποτελoύν κλάδο του γενικότερου τομέα τεχνολογιών Αυτόματης Συλλογής Δεδομένων (Automatic Data Capture Technologies). Είναι τυποποιημένα σύμβολα, ένα είδος αλφαβήτου, που απεικονίζουν με συνδυασμούς από γραμμές διαφορετικού πλάτους και “είδους” (“σκοτεινές” και “φωτεινές”), μια συγκεκριμένη πληροφορία (π.χ. τον κωδικό ενός προϊόντος)• “διαβάζονται” δε από μηχανήματα ηλεκτρονικής οπτικής ανάγνωσης (scanners).

Περνώντας ο scanner πάνω από μία μπάρα, καταλαβαίνει το είδος της (φωτεινή ή σκοτεινή) καθώς και το πλάτος της. M’ αυτόν τον τρόπο αποκωδικοποιείται το σύμβολο και μεταφέρεται στον H/Y η «πληροφορία» η οποία περιέχεται μέσα στο barcode. O H/Y με τη σειρά του χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, ανατρέχει στη βάση δεδομένων του όπου και βρίσκονται όλες οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο κωδικό. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή και απροβλημάτιστη διακίνηση και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών.

Συμβολογίες
H ιστορία των barcodes ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του ‘40 όταν οι Joe Woodland και Berny Silver ερευνούσαν τρόπους που θα επέτρεπαν την αυτόματη ανάγνωση της τιμής πώλησης ενός προϊόντος σε ένα ταμείο καταστήματος. Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς το 1949 όταν δημιούργησαν την πρώτη μορφή γραμμωτού κώδικα – barcode που έγινε γνωστός με το όνομα “Bull’s eye Code” επειδή έμοιαζε οπτικά με έναν “στόχο τοξοβολίας”!

Έκτοτε η εξέλιξη υπήρξε αλματώδης και δημιουργήθηκαν πολλά διαφορετικά είδη ή συμβολογίες όπως π.χ. CODE39, CODABAR, CODE128, CODE93, CODE49, CODE16K κ.λ.π.

Οι εφαρμογές των Barcodes είναι πολλές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τους κλάδους της Υγείας, των Μεταφορών, της Άμυνας, της Συσκευασίας, της Κλωστοϋφαντουργίας και της Ιχνηλασιμότητας τροφίμων. Ειδικότερα, στο χώρο της Υγείας, τα barcodes μπορούν να αξιοποιηθούν σε επιμέρους τομείς όπως: Αίμα & παράγωγα αίματος (περιλαμβανομένου του πλάσματος), Οφθαλμικά και προϊόντα περιποίησης/προστασίας για το μάτι, Ιατρικές συσκευές, εμφυτεύματα, in-vitro διαγνωστικά προϊόντα και παραϊατρικά προϊόντα, Φαρμακευτικά προϊόντα, Ιατρικός εξοπλισμός, Οδοντοϊατρικά προϊόντα, Αέρια, Υπηρεσίες (πλυντήριο, οικονομικές, περίθαλψης, σίτισης κλπ) και Συστήματα χρεώσεων/πληρωμών.

Η Ιστορία του RFID
Ο προάγγελος αυτού που σήμερα ονομάζεται τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification-RFID), αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του B’ Παγκοσμίου από το στρατό προκειμένου να αποτρέψει την κατάρριψη αεροπλάνων από τα λεγόμενα «φιλικά πυρά». Σύμφωνα με την καταγεγραμμένη πληροφορία που υπάρχει για τα συστήματα εκείνης της περιόδου (RFID Journal), το τότε στρατιωτικό σύστημα εξέπεμπε ένα ραδιοσυχνικό σήμα σε κάθε αεροπλάνο που πλησίαζε και εάν αυτό ήταν φιλικό, τότε  ανάγκαζε τον αναμεταδότη του αεροπλάνου να ανταποκριθεί στο σήμα που δεχόταν.

Κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970, ξεκίνησε η χρήση πομπών, που εξέπεμπαν ραδιοκύματα και είχαν σκοπό την παρακολούθηση του πολεμικού εξοπλισμού. Στα 1980 και 1990 άρχισε να γίνεται εφικτή  η κατασκευή ενός λεπτομερούς σχεδίου του κυκλώματος ενός πομπού, με εξαίρεση την κεραία, σε ένα πολύ μικρό κύκλωμα (chip).  Το 1999 ένα νέο κέντρο, αποκαλούμενο ως Auto-ID Center, ιδρύθηκε στο πανεπιστήμιο ΜΙΤ, με σκοπό τη δημιουργία των τεχνολογιών, των προτύπων και των συστημάτων που θα οδηγούσαν στην ευρεία υιοθέτηση των RFID ετικετών χαμηλού κόστους.

Το κέντρο αυτό πρότεινε μία προσέγγιση προσανατολισμένη στην έννοια του συστήματος. H μινιμαλιστική προσέγγιση, που συχνά αναφέρεται ως προσέγγιση του Ηλεκτρονικού Κωδικού Προϊόντος (Electronic Product Code-EPC), ερχόταν σε αντίθεση με τον έως τότε κόσμο των ιδιαίτερα εξειδικευμένων ετικετών, οι οποίες περιείχαν πολύ μεγάλη ενσωματωμένη λειτουργικότητα. Τα πρότυπα που προτάθηκαν από το Auto-ID Center κέρδισαν την ευρεία υποστήριξη των τελικών χρηστών της τεχνολογίας RFID και οδήγησαν στην ίδρυση ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα υπό την ονομασία EPC global, ο οποίος συνεχίζει το έργο του  Auto-ID Center.

O φορέας EPC global έχει δημοσιεύσει έναν αριθμό προτύπων υλικού και λογισμικού, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε μία νέα εποχή τυποποιημένης, χαμηλού κόστους και ευρέως διαδεδομένης RFID τεχνολογίας (Mark Global, 2004).

Οικονομικά αποτελέσματα της LG Electronics κατά το γ’ τρίμηνο

Η LG κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 12,9 τρισ. KRW (11,92 δισ. USD), σημειώνοντας μείωση κατά 4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εταιρεία σημείωσε λειτουργικές ζημιές ύψους 32 δισ. KRW (29,57 εκατ. USD) σε σχέση με τις λειτουργικές ζημιές ύψους 185 δισ. KRW (156,12 εκατ. USD) για το ίδιο τρίμηνο του 2010.

H LG αναμένει συγκρατημένη ανάπτυξη στους ερχόμενους μήνες, παρουσιάζοντας ανταγωνιστικά μοντέλα LTE smartphones, τηλεοράσεων CINEMA 3D και οικιακές συσκευές με πιο φιλικές προς τη χρήση λειτουργίες και υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Η εταιρεία, θα εστιάσει επίσης στην ενίσχυση της κερδοφορίας, μέσω του αυστηρότερου ελέγχου των δαπανών και της αποτελεσματικότερης κατανομής των πόρων.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics και το Alba διοργανώνουν σεμινάριο

Η εκπαιδευτική εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη όλων των βαθμίδων καθώς και πτυχιούχους ή τελειόφοιτους φοιτητές με μικρή εμπειρία που επιθυμούν να αποκτήσουν μια ευρεία άποψη αλλά και πρακτική εμπειρία για το σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο στηρίζεται στο SAP ERP (SAP ECC 6.0) σύστημα, το οποίο μεταμορφώνεται σε ένα παιχνίδι προσομοίωσης, με τη χρήση του οποίου οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε έως έξι ατόμων, καλούνται να διαχειριστούν τις επιχειρήσεις τους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου ALBA από τις 9.00 έως τις 14.30. Για τους συμμετέχοντες παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.eel.gr ή το www.alba.edu.gr/ERPSim.

Η Wind παρουσιάζει τις δικές της εφαρμογές για smartphones

Η εταιρεία σχεδιάζει πολλές ακόμη εφαρμογές οι οποίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες στους χρήστες των Smartphones και που εντάσσονται στις ευρύτερες κατηγορίες της Ψυχαγωγίας, του Self Care (χρηστικές εφαρμογές) και των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Οι τρεις νέες εφαρμογές είναι δωρεάν για τους χρήστες iphone και Android Smartphones και τους δίνουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται με εύκολο τρόπο την κίνηση data από το κινητό τους, να εντοπίζουν το κοντινότερο κατάστημα Wind και να βλέπουν live τις προσφορές του, καθώς και να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες ειδοποίησης κλήσης και τηλεφωνητή.

Συγκεκριμένα, η Wind λανσάρει τον α) «Μετρητή Χρήσης», ένα εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου της κίνησης δεδομένων Internet, β) την εφαρμογή «Καταστήματα Wind», με την οποία οι χρήστες εντοπίζουν το  πλησιέστερο κατάστημα Wind μέσω του GPS της συσκευής τους και βλέπουν «ζωντανά» τις πιο hot προσφορές του καταστήματος, με συνεχή ανανέωση και ενημέρωση και γ) την εφαρμογή «Call Manager» που επιτρέπει με απλό τρόπο την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση  της ειδοποίησης κλήσεων, με ενημέρωση του καλούντα ή όχι, τη διαχείριση της προώθησης κλήσεων προς τον τηλεφωνητή καθώς και τη συνδυασμένη υπηρεσία ειδοποίησης κλήσεων και τηλεφωνητή σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του χρήστη. Οι νέες Wind εφαρμογές είναι διαθέσιμες δωρεάν στο Android Market και σύντομα στο App Store.

Η Virginia Rometty νέα CEO στην IBM

Εξελέγη επίσης ως μέλος του ΔΣ, αρχής γενομένης από σήμερα. Σήμερα η V. Rometty είναι senior vice president και group executive υπεύθυνη για τις πωλήσεις, το marketing και τη στρατηγική. Θα διαδεχθεί τον Samuel Palmisano, ο οποίος θα παραμείνει Πρόεδρος Δ.Σ. «Η Ginni Rometty έχει επιτυχώς ηγηθεί διάφορες σημαντικές εργασίες της ΙΒΜ την τελευταία δεκαετία -από τη δημιουργία του τμήματος ΙΒΜ Global Business Services έως το ‘χτίσιμο’ του τμήματος που αφορά στην ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες αγορές», δήλωσε ο S. Palmisano.

Η ίδια δήλωσε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή και αφού ευχαρίστησε τον S. Palmisano για όσα πρόσφερε στην εταιρεία, είπε: «Σήμερα οι στρατηγικές της ΙΒΜ και το business model είναι σωστά. Αυτό οφείλεται στην ηγεσία του Sam». Η V. Rometty εισήχθη στο δυναμικό της ΙΒΜ το 1981 ως systems engineer. Κατά τη φάση της εξαγοράς του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών της PriceWaterhouseCoopers από την IBM Global Services, ηγήθηκε της ενοποίησης των δύο οργανισμών.

Σήμερα, ως global sales leader είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις, τα κέρδη και την ικανοποίηση των πελατών σε 170 χώρες. Είναι υπεύθυνη για τα αποτελέσματα που ξεπερνούν τα 99 δις. δολ. το 2010. Κατέχει BSc with high honors στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Ηλεκτρολογία από το Northwestern University.

Η Digimark υλοποίησε έργο ERP και CRM στην εταιρεία Ευροθέρμ

Ακόμα, στο πλαίσιο της βελτίωσης της επικοινωνίας της Ευροθερμ με τους πελάτες της, επιλέχθηκε η λύση διασύνδεσης του CRM της εταιρείας με νέο IP τηλεφωνικό κέντρο, μέσω λογισμικού CTI της Digimark. Το CTI (computer telephony integration), επιτρέπει σε όλες τις συσκευές υπολογιστών να επικοινωνούν με τηλεφωνικές συσκευές, προσφέροντας πλήρη και εύκολη διαχείριση επαφών και λογαριασμών πελατών, όπως επίσης προμηθευτών και συνεργατών.

Κατά αυτόν τον τρόπο, επιτεύχθηκε η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού της εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση των διαχειριστικών της εξόδων, αξιοποιώντας στο έπακρο τις λειτουργίες των CRM και ERP και βοηθώντας στην συντομότερη απόσβεση της επένδυσής τους.

Η Data Communication υλοποίησε έργο ERP στη Lysys

Ειδικά για τη LYSYS S.A. η Data Communication ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη κάθετη λύση ERP βασισμένη στην υφιστάμενη λειτουργικότητα του Microsoft Dynamics NAV-InnovEra  για την παρακολούθηση  έργων σε πολλαπλά επίπεδα (advanced project management). Επίσης, η Data Communication  ανέπτυξε μία web εφαρμογή, πλήρως ενοποιημένη με τη λύση ERP, για την άμεση καταγραφή και παρακολούθηση όλων των εργασιών αλλά και των εξόδων που αφορούν στην ανάλωση πόρων για τα έργα τα οποία αναλαμβάνει η εταιρεία, με πολλαπλά επίπεδα εγκρίσεων για την ασφαλή καταγραφή τους.

Τέλος, η λύση στο σύνολό της έχει διασυνδεθεί επιτυχώς με το Oracle Primavera P6, προκειμένου να καλύψει απόλυτα τις αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης έργων της Lysys S.A.