Στα 7.136.480 ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου για τον αριθμό κλήσης 112

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στο να αναβαθμίσει τις δυνατότητες της ΓΓΠΠ και των λοιπών επιχειρησιακών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και επιχειρησιακών φορέων άλλων Υπουργείων, στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, στην υποστήριξη του πανευρωπαϊκού αριθμού κλήσεων έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και στην απόκτηση ενός νέου μέσου για την αποστολή μαζικών προειδοποιητικών μηνυμάτων προς το κοινό.

Είναι σαφής η ανάγκη για διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αξιόπιστης υποδομής που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις σημερινές, αλλά και μελλοντικές απαιτήσεις για την πρόσβαση του κοινού σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η χρονική προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 4 Ιανουαρίου 2012. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.136.480 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

PC Systems: Προσύμφωνο πώλησης του 44,9% της Alfaware

Η PC Systems προέβη σε προσύμφωνο πώλησης της συμμετοχής της στην εταιρεία Alfaware A.E., που ανέρχεται σε 44,9%, έναντι 260.000 ευρώ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της.

Η Omega Technologies ανέλαβε έργο δημιουργίας τρισδιάστατου περιβάλλοντος

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η αναβάθμιση της ασφάλειας διαβίωσης των ενοίκων των κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης του Εργαστηρίου και των εργαζομένων στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας με την κάλυψη όλων των εσωτερικών χώρων αλλά και των περιμετρικών εξωτερικών χώρων.

Βασικός στόχος του έργου είναι, μέσα από τρισδιάστατα περιβάλλοντα που θα απεικονίζουν ρεαλιστικά τους πραγματικούς χώρους, να παρακολουθείται η συμπεριφορά των παιδιών σε πραγματικό χρόνο ενημερώνοντας τους φροντιστές, τους κοινωνικούς λειτουργούς και επιλεγμένους χρήστες για περιπτώσεις ανάγκης.

Οι ειδικοί επιστήμονες του εργαστηρίου θα μπορούν να παρακολουθούν την συμπεριφορά των παιδιών (χώρους κινήθηκαν, με ποιους ήρθαν σε επαφή πριν από μια κρίση επιληψίας για παράδειγμα) σε επιλεγμένες χρονικές περιόδους. Το σύστημα θα προσομοιώνει την κίνησή τους μέσα από τον εικονικό τρισδιάστατο χώρο δίνοντας ταυτόχρονα και πληροφορία για τους παλμούς του κάθε παιδιού, την ταχύτητα κίνησης του, πληροφορία για επιληπτικά σοκ, κλπ.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 288.776 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κερδοφόρο το δ’ τρίμηνο για τη Siemens AG

Παράλληλα, τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν 5%, στα 20,35 δισ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο πως τα καθαρά κέρδη στα 1,47 δισ. ευρώ. Ανακοινώθηκε, επίσης, η αύξηση του μερίσματος στα ευρώ ανά μετοχή από 2,7 ευρώ.

Παραμένει στη θέση του υφυπουργού ο Παντελής Τζωρτζάκης

Για τον ίδιο λόγο είχε παραιτηθεί και από τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής (ΣΕΠΕ). Ο Μάκης Βορίδης αναλαμβάνει Υφυπουργός στον τομέα των Επικοινωνιών.