Ericsson: Το ‘NEST’ γεφυρώνει τις προσδοκίες για εκπαίδευση και συνδεσιμότητα

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο Bill Klinton, 42ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Chris Hughes, συνιδρυτής του Facebook και ο Sir Harold Kroto, κάτοχος Νόμπελ στη Χημεία. Συγκεκριμένοι τομείς μπήκαν σε προτεραιότητα από τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ ‘NEST’ για περαιτέρω συνεργασία, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να γίνει η εκπαίδευση διαθέσιμη σε όλους και παντού.

Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου Φόρουμ, ήταν ο τρόπος που διδάσκουμε και μαθαίνουμε εντός μιας διαδικτυωμένης κοινωνίας και με ποιο τρόπο ο τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να τον υποστηρίξει.

PC Systems: Αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ.

Μετά την εκλογή των νέων μελών και κατόπιν διενεργηθείσας επί τους θέματος ψηφοφορίας το Δ.Σ. ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση: Αριστείδης Σταυρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Λεόντιος Παπαλεοντίου, εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Λυγεράκης μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Στυλιανός Παμιαδάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Αθανάσιος Βάλαρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Δ.Σ. λήγει την 30/6/2012.

Έκδοση νέου κανονισμού από την Α.Δ.Α.Ε.

Η  Ολομέλεια της Αρχής, με την απόφαση 165/2011, αντικατέστησε τους Κανονισμούς που ορίζονται στα ΦΕΚ Β’ 87/2005 και ΦΕΚ Β’ 88/2005. Η ισχύς του νέου Κανονισμού αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται μέχρι τις 17 Μαΐου 2012 να υποβάλουν στην Α.Δ.Α.Ε. προς έγκριση Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό.

Επιπλέον, οι πάροχοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο μηνών, μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2011, να δηλώσουν προς την Αρχή τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση καταχώρησης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για τη λειτουργία υπό καθεστώς Γενικής Άδειας.

Οι υποχρεώσεις των παρόχων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισμό.

Ο νέος Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών  της Α.Δ.Α.Ε είναι διαθέσιμος στο δικτυακό της τόπο: www.adae.gr/portal/fileadmin/docs/KANONISMOS_165.2011.pdf.

Νέα επαγγελματική πιστοποίηση από το PMI

Η πιστοποίηση PMI-ACP συμπληρώνει την επαγγελματική πιστοποίηση Project Management Professional (PMP) του PMI. Η νέα αυτή πιστοποίηση PMI-ACP απαιτεί: 2.000 ώρες εμπειρίας σε project management τα τελευταία 5 έτη, 1.500 ώρες εμπειρίας σε AGILE project teams και 21 ώρες εκπαίδευσης σε AGILE project management.

Το κόστος της εξέτασης PMI-ACP για τα μέλη του PMI είναι 435$ και το κόστος για όσους δεν είναι μέλη του PMI είναι 495$. Με το παρόν email γίνεται γνωστό για την υλοποίηση του πρώτου AGILE Project Management workshop στην Ελλάδα που καλύπτει και τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης των 21 ωρών κατά PMI.

To workshop έχει διάρκεια 24 ώρες και θα γίνει στις 6, 9 και 13 Δεκ. 2011 (09:00-16:30) καλύπτοντας και τις ελάχιστες απαιτήσεις των 21 ωρών που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης για την πιστοποίηση PMI-ACP. Ο χώρος υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι, Ισόγειο – Γραφείο I61.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Σταυρούλα Παναγιωταρέα στο [email protected] ή στο τηλ: 2106100061.

Η Konica Minolta στους ηγέτες για MFPs και printers

«Η αναγνώριση της ως παγκόσμιου ηγέτη στην άκρως ανταγωνιστική αγορά των MFP και εκτυπωτών είναι η επιβράβευση της δουλειάς μας προς αυτή την κατεύθυνση. Το να ανήκουμε στην κατηγορία των ηγετών είναι μεγάλη είδηση για εμάς και στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία αυτή», λέει ο κύριος Ken Osuga, Πρόεδρος της Konica Minolta Business Solutions Europe.

Η αναφορά Magic Quadrant της Gartner για τους παρόχους συστημάτων πολλαπλών λειτουργιών (MFP) και εκτυπωτών χρησιμεύει ως οδηγός για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των φορέων παροχής τεχνολογίας που προσφέρουν προϊόντα MFP, εκτυπωτές και υπηρεσίες.

Συνεργασία Uni Systems και ICAP για υπηρεσίες μισθοδοσίας

Η υπηρεσία PAYaaS βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας Atomo, το οποίο έχει αναπτύξει η Uni Systems και αφορά στο σύνολο των λειτουργιών μισθοδοσίας, όπως ενημέρωση Συλλογικών Συμβάσεων, καταχώρηση μηνιαίων μεταβολών εργαζομένων, υπολογισμό μισθοδοσίας, παραγωγή ηλεκτρονικών αρχείων ασφαλιστικών φορέων, έκδοση καταστάσεων, επιταγές, ενημέρωση τραπεζικού λογαριασμού, ενημέρωση λογιστικών εγγραφών  κλπ.

Με την εν λόγω υπηρεσία που προσφέρουν οι Uni Systems και ICAP, όλες οι ανωτέρω λειτουργίες θα παρέχονται μέσω του Data Center της Uni Systems με σταθερό μηνιαίο κόστος ανά εργαζόμενο, μειώνοντας δραματικά τα άμεσα και έμμεσα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων.