Αύξηση εσόδων και EBITDA για την Intralot

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 9μηνο 2011 ανήλθε στα €856,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,4% συγκριτικά με την περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα €112,1 εκατ., ενισχυμένα κατά 2,1% σε σχέση με το 9μηνο 2010. Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, η αύξηση των εσόδων και του EBITDA στο 9μηνο διαμορφώθηκε σε 9,1% και 5,7% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €20,9 εκατ. συγκριτικά με τα €21,9 εκατ. το 9μηνο 2010. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €10,9 εκατ. από €37,0 εκατ. το περυσινό 9μηνο. Ο Όμιλος Intralot παρουσίασε θετικές ταμειακές ροές το 9μηνο 2011, περίπου στα €7 εκατ.

CPI: Οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για το α’ τρίμηνο, ανήλθε σε 4.334 χιλ. ευρώ από  4.359 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται και την αναβολή υλοποίησης projects από τους πελάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων αυξήθηκαν ελαφρά σε 3.250 χιλ  ευρώ από 3.170 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε 1.084 χιλ ευρώ από 1.188 χιλ ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε και ανήλθε σε 22,2% έναντι 25,4% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση και διαμορφώθηκαν σε 38 χιλ ευρώ από 113 χιλ ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, λόγω της επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από τα έξοδα αναδιάρθρωσης. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιά 175  χιλ ευρώ έναντι ζημιών 99 χιλ ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

hol: Θετικό το πρόσημο κατά το εννιάμηνο του 2011

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του εννιαμήνου του 2011 ανήλθε σε 447.904 πελάτες, αύξηση 26% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 28,35 %. Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα για το εννιάμηνο αυξήθηκαν κατά 11,9 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έφτασαν τα €172,8 εκατ. από €154,5 εκατ. το εννιάμηνο του 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €48,4 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να φτάνει το 28% για το εννιάμηνο του 2011, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, σε σχέση με το 2010 όπου το EBITDA ανήλθε στα €38 εκατ.

Ο Γιάννης Νιάρχος νέος Service Manager της HTC

Στα καθήκοντα του περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής εξυπηρέτησης πελατών στη περιοχή αυτή, με σκοπό την περαιτέρω ικανοποίηση των πελατών της HTC. Οι χώρες διαχείρισης του Γ. Νιάρχου συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, το Ισραήλ, τα Βαλκάνια, την πρώην Γιουγκοσλαβία και συνολικά καλύπτουν 14 αγορές.

Στην αγορά της Ελλάδος και της Κύπρου, η HTC συνεργάζεται από τον Οκτώβριο του 2011 με την εταιρεία Arvato Teleservice, μέλος του Γερμανικού ομίλου εταιριών Bertelsmann με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες μας. Ο Γ. Νιάρχος διαθέτει σημαντική εμπειρία πολλών ετών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, καθώς ειδικεύεται σε θέματα προμηθειών και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Director of Strategic Sourcing στην εταιρεία Brightstar Corporation.

Από το 2008 έως το 2010 εργαζόταν στη Vodafone Ελλάδος ως Purchasing Manager, ενώ παλιότερα κατείχε τη θέση του Logistics Manager στην ίδια εταιρεία.

Απεβίωσε ο Θωμάς Λαναράς

Ο ιδρυτής της Lantec, τη δεκαετία του 80 και της Lannet στις αρχές του 2000 έπασχε από καρκίνο και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική. Η οικογένειά του είχε μεγάλη παράδοση στην επιχειρηματικότητα αφού κυριαρχούσε επί δεκαετίες στη βιομηχανία της Κλωστοϋφαντουργίας με την Κλωνατεξ. Η δημοσιογραφική ομάδα του netfax εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος.