Η Corallia είναι “The Best Face of Greece”

Τον Επίτροπο Γιοχάνες Χαν, στην επίσκεψή του στο Athens InnoCenter, συνόδευσε η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Κώστας Κοκκινοπλίτης, ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας, Μανώλης Πατεράκης, η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Γεωργία Ζεμπιλιάδου και η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων, Ιφιγένεια Ορφανού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ομάδα διοίκησης του Corallia αποτελούμενη από τους Βασίλειο Μακιό, Jorge Sanchez και Νικόλαο Βογιατζή, πραγματοποίησε αναλυτική παρουσίαση της προόδου των στόχων των έργων προτεραιότητας για την Ελλάδα, που υλοποιεί το Corallia, και σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, της έρευνας, της καινοτομίας και της συνεργασίας του ερευνητικού ιστού με τη βιομηχανία, σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Η Eurobank απέκτησε το 3% της MLS Πληροφορικής

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος απέκτησε ποσοστό περίπου 3% των μετοχών της MLS, ενώ δύναται προαιρετικά, βάσει σχετικών συμφωνιών με την εταιρεία και τον βασικό της μέτοχο, Ιωάννη Καματάκη να αποκτήσει επί πλέον 550.156 μετοχές (δηλ. περίπου 4 %). Η επένδυση στην MLS είναι η τέταρτη που πραγματοποιεί η Eurobank EFG μετά τις επενδύσεις της στην Chipita, την Μεσόγειος Α.Ε. και την NGP Plastic.

Η Adacom έλαβε την εξειδίκευση DLP Master Specialization από την Symantec

Ο εν λόγω τίτλος αναγνωρίζει εκείνους τους συνεργάτες που διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση, την αφοσίωση και την αποδεδειγμένη ικανότητα να υλοποιούν έργα της Symantec σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Με την ιδιότητα του Master Specialist, η Adacom θα μπορεί να ικανοποιεί ακόμα καλύτερα τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τεχνικής υποστήριξης που έχουν ως στόχο την προστασία και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Η Adacom είναι η πρώτη εταιρεία που επιτυγχάνει αυτό το επίπεδο συνεργασίας στην Ελλάδα. Αυτό, σε συνδυασμό με τις πιστοποιήσεις της ως πάροχος λύσεων IT compliance και encryption, καθιστά την Adacom leader σε λύσεις enterprise security.

Η Cyta Hellas λανσάρει VDSL υπηρεσίες

Οι τιμές για τους οικιακούς πελάτες της Cyta διαμορφώνονται στα 37 ευρώ/μήνα για την υπηρεσία 2play (σταθερή τηλεφωνία και Internet) με ταχύτητα λήψης δεδομένων έως 35 Mbps (και αποστολή δεδομένων έως 3 Mbps) και στα 45 ευρώ/μήνα για την υπηρεσία 2play 50Mbps (αποστολή έως 10Mbps). Αντίστοιχα για τους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις η τιμή του 2play 35Mbps διαμορφώνεται στα 40 ευρώ/μήνα και του 2play 50Mbps στα 48 ευρώ/μήνα. Το λανσάρισμα των εν λόγω υπηρεσιών πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την έγκριση από την ΕΕΤΤ, των τιμών χονδρικής του ΟΤΕ για υπηρεσίες VDSL.

Intracom IT Services & Intrasoft ανέλαβαν έργο 2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η απαιτούμενη ανάπτυξη και παραμετροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης (ΕΣΠΑΔ) για το Πανεπιστήμιο Πατρών με βάση τις προδιαγραφές του παρόντος τεύχους προκήρυξης, με στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μιας στάσης προς όλους τους συναλλασσόμενους με το ίδρυμα, ήτοι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, Εργαζόμενοι), εξωτερικούς συναλλασσόμενους (π.χ. προμηθευτές), λοιπούς εξωτερικούς φορείς (π.χ. ΥΠΔΒΜΘ, ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και το γενικό κοινό, καλύπτοντας και ακολουθώντας πλήρως όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας και προσβασιμότητας. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στα 2.099.213 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.