Ζημιογόνοι ισολογισμοί για το 2011

Συγκεκριμένα, ανέλυσε ισολογισμούς επιχειρήσεων που έχουν οικονομική χρήση την περίοδο 1/7/2010 – 30/6/2011. Ο κύκλος εργασιών τους εμφανίζεται και πάλι μειωμένος, η δε κερδοφορία τους ανετράπη και το τελικό αποτέλεσμα κατέστη ζημιογόνο. Παρατηρείται δε, μείωση πωλήσεων κατά 3,5% δίχως όμως παράλληλη μείωση του άμεσου κόστους, με συνέπεια τη μεγαλύτερη πτώση του μικτού κέρδους (-13%).

Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις σε συνδυασμό και με τα υψηλά λειτουργικά έξοδα (λ.χ. έξοδα διοίκησης και διάθεσης) οδήγησαν σε συρρίκνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (-71,6%). Υπογραμμίζεται πως το καθαρό αποτέλεσμα από κέρδη 44,2 εκατομμύρια ευρώ το 2010, ανήλθε σε ζημίες της τάξεως των 45,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011! Τα κέρδη EBITDA επίσης υποχώρησαν περίπου κατά 13,2%.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 45% των εταιρειών του δείγματος οπου ανέλυση η ICAP Group ήταν ζημιογόνες, ενώ επιδείνωση αποτελεσμάτων (κερδοφορίας) εμφάνισε το 62% των εταιρειών το 2011 σε σχέση με το 2010. Τέλος, από τους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ο τελευταίος υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ η βιομηχανία αποτέλεσε το μοναδικό κλάδο που εμφάνισε σχετική βελτίωση των αποτελεσμάτων του, με κύριο χαρακτηριστικό την επάνοδο στην κερδοφορία, έστω και με οριακά μόνο κέρδη, σε αντίθεση με τις ζημίες που είχαν καταγραφεί το 2010.

Εντυπωσιακή αύξηση μεγεθών για την Samsung Electronics

Παράλληλα, η εταιρεία στο ίδιο τρίμηνο εμφάνισε ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ύψους 5,3 τρισεκατομμυρίων γουόν, που αντιπροσωπεύουν ετήσια αύξηση της τάξεως του 79%. Όσο για τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου, ανήλθαν στα 4 τρισεκατομμύρια γουόν. Η Samsung Electronics για το οικονομικό έτος 2011 κατάφερε να σημειώσει μεγέθη που κινήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Κι αυτό, καθώς τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 165 τρισεκατομμυρίων γουόν, επιτυγχάνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη ανήθλαν στα 13,73 τρισεκατομμύρια γουόν, μειωμένα κατά 15% σε σχέση με το 2010, ενώ τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν στα 16,25 τρισεκατομμύρια γουόν.

Η Apple ξεπέρασε την HP στην αγορά η/υ

Σύμφωνα με την τελευταία, η Apple διέθεσε κάτι παραπάνω από 15 εκατομμύρια iPad και 5 εκατομμύρια Mac PCs, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο αγοράς της τάξεως του 17% από τις συνολικές πωλήσεις 120 εκατομμυρίων client PCs σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά η αγορά των client PC, στην οποία και συμπεριλαμβάνονται desktop και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, netbooks και tablet PCs, σημείωσε ανάπτυξη 16% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν συνυπολογιστούν οι πωλήσεις των pads, τότε οι πωλήσεις της παγκόσμιας αγοράς των client PC εμφάνισε μείωση της τάξεως του 0,4%.

Τέλος, στις εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη τετράδα της σχετικής κατάταξης με βάση τις πωλήσεις client PCs, μόνο η Lenovo κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς (2%).

Οι ΜΜΕ εκπαιδεύονται και γνωρίζοθν για το cloud

Σύμφωνα, λοιπόν, με την μελέτη, ο βαθμός κατανόησης των επιλογών και πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι υπηρεσίες που στηρίζονται στο cloud εκ μέρους των ΜμΕ, ενισχύθηκε κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Στην κορυφή του ενδιαφέροντος των ΜμΕ αναφορικά με την υιοθέτηση τoυ cloud, βρίσκεται το συνολικό κόστος της λειτουργίας.

Προβλέψεις για αυξημένα κέρδη από την Symantec

Όσο για τα GAAP απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να διαμορφωθούν μεταξύ 0,23 και 0,24 δολαρίων, εμφανίζοντας άνοδο της τάξεως του 5 έως 9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Τέλος, τα προεισπραχθέντα έσοδα αναμένονται να φτάσουν στα 3,915 έως 3,935 δισεκατομμύρια δολάρια, ενισχυμένα κατά 2,5 έως 3% σε ετήσια βάση.

Η IBM εξαγοράζει την Worklight

Με τη συγκεκριμένη εξαγορά η “Μεγάλη Γαλάζια” αναμένεται να εκτείνει τις mobile προσφορές της προς τους εταιρικούς χρήστες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης application, της ολοκλήρωσης με άλλα συστήματα, της ασφάλειας και της διαχείρισης. Η Worklight εκτιμάται πως θα προσφέρει στους πελάτες της ΙΒΜ μια “ανοικτή” πλατφόρμα, η οποία με τη σειρά της θα βοηθήσει στην ταχύτερη παροχή υφιστάμενων αλλά και νέων φορητών εφαρμογών σε πολλαπλές m-συσκευές.

Τέλος, θα κάνει πραγματικότητα την ασφαλή σύνδεση μεταξύ smartphone και tablet εφαρμογών με τα επιχειρησιακά IT συστήματα.

Στη Sieben διαγωνισμός CRM του ENISA

Όσο για τη συνολική τελική αξία της σύμβασης, ανέρχεται στα επίπεδα των 200.000 ευρώ, δίχως ΦΠΑ. Μέσω του συγκεκριμένου έργου, ο ENISA προσβλέπει στην παροχή υπηρεσιών για την παροχή πλατφόρμας διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες. Σκοπός του;

Κατ’ αρχήν, η δημιουργία μιας κοινής όσο και με συνέπεια θέσης σχετικά με τους ενδιαφερόμενους φορείς του ENISA, η αποτελεσματική όσο και συντονισμένη διαχείριση της διάδρασης με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και η ομαλή διαχείριση ομάδων, συναντήσεων και αντίστοιχων εκδηλώσεων.

Επιπροσθέτως, προβλέπεται ο δραστικός περιορισμός της πολυπλοκότητας με τον ταυτόχρονο εξορθολογισμό του διοικητικού φόρτου, η ενίσχυση της προβολής, διάδοσης και προώθησης των ικανοτήτων του Οργανισμού.