IDC: Η παγκόσμια αγορά PCs αποκτά θετικό πρόσημο

Τα αποτελέσματα είναι ελαφρά καλύτερα σε σχέση με τις προβλέψεις της IDC που περίμενε μια μείωση της τάξης του 0,9% κυρίως λόγω των προβλημάτων στη διάθεση των σκληρών δίσκων, όπως και στη δυσμενή οικονομική συγκυρία και τον ανταγωνισμό από άλλες συσκευές.

Η διάθεση των σκληρών δίσκων παρέμεινε ένα από τα βασικότερα εμπόδια για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου τριμήνου, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστές είχαν σαφώς πιο εύκολη πρόσβαση σε drives σε σχέση με τους πελάτες στο retail και το κανάλι διανομής.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές κατάφεραν να διατηρήσουν τις πωλήσεις, με σωστή διαχείριση του inventory τους και απορροφώντας σε πολλές περιπτώσεις τις αυξήσεις των τιμών. Ειδικότερα για την περιοχή EMEA, τα αποτελέσματα ήταν θετικά γυρνώντας σε θετικό πρόσημο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε γενικές γραμμές πάντως τόσο οι ώριμες όσο και οι αναδυόμενες αγορές έδειξαν καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, τα οποία προήλθαν κυρίως από τις πωλήσεις των φορητών υπολογιστών.

 Κατασκευαστής  Πωλήσεις 1Q/2012  Μερίδιο 1Q/2012  Πωλήσεις 1Q/2011  Μερίδιο 1Q/2012   Μεταβολή 
 HP  15.714   18,0%  15.229   17,9%  3,2%
 Lenovo  11.703   13,4%  8.143   9,6%  43,7%
 Dell   10.122   11,6%  10.338   12,1%  -2,1%
 Acer Group   8.622    9,9%  8.953   10,5%  -3,7%
 ASUS  5.260   6,0%  4.310   5,1%  22,0%
 Λοιποί κατασκευαστές    35.691   41,0%  38.164   44,8%  -6,5%
 Σύνολο   87.111   100,0%  85.137  100,0%  2,3%

                

Mobile internet με 1€ την ημέρα

Πρόκειται για ένα «ημερήσιο πάσο» για όλους τους συνδρομητές WIND συμβολαίου, καρτοσύνδεσης και καρτοκινητής, χωρίς ενσωματωμένη χρήση Internet ή επιπρόσθετο πακέτο Internet, που αντικαθιστά τις χρεώσεις ανά kb για internet & WAP που ίσχυαν ως σήμερα.

Το πρόγραμμα προσφέρει έως 20 MB χρήσης εντός Ελλάδος ανά ημέρα, ενώ ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη χρήση του και μετά τα 20ΜΒ μέσα στην ημέρα, με όσα Mobile Internet Daily επιθυμεί.

Πιστοποίηση ITIL Foundation σε 12 στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών

Η εκπαίδευση εντάσσεται στην πράξη «Συνεχιζόμενη κατάρτιση υπαλλήλων του ΥΠΕΞ 2010-2011» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. H  πιστοποίηση ITIL, είναι από τις δημοφιλέστερες πιστοποιήσεις και είναι ζητούμενο για τη στελέχωση  πολλών θέσεων εργασίας τόσο στην Ελληνική, όσο και στην διεθνή αγορά. Το σεμινάριο αφορά στη μεθοδολογία που πρέπει  να ακολουθείται από κάθε εταιρία ή φορέα ICT προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών της.

Το Microsoft Private Cloud εξασφαλίζει επιτυχία στους πελάτες

O Anderson μίλησε επίσης σχετικά με το πώς οι επαγγελματίες της πληροφορικής μπορούν να εξελίξουν το ρόλο τους σε σχέση με το cloud computing, προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Επιπλέον, έδωσε μια πρώτη εικόνα για το πόσο ισχυρότερο θα γίνει το private cloud με τη χρήση του Windows Server “8”, ενώ ανακοίνωσε ότι το λειτουργικό σύστημα θα ονομάζεται επισήμως Windows Server 2012.

Πιστοποίηση Obrela βάσει CREST

Το CREST είναι ένας ευρέως αναγνωρισμένος φορέας που εκπροσωπεί τον κλάδο των υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών, με στόχο τη δημιουργία υψηλού επιπέδου  γνώσης και επαγγελματικής αντιμετώπισης θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια των πληροφοριών.

Μετά από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης από το CREST, η οποία περιελάμβανε ελέγχους στις μεθοδολογίες, στην ποιότητα των δοκιμών, στις ικανότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και στη διαδικασία χειρισμού των δεδομένων, η Obrela κατάφερε να κερδίσει την διαπίστευση.

Το CREST παρέχει ένα αποδεδειγμένο επίπεδο διασφάλισης μιας οργάνωσης-μέλους ότι είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες δοκιμών διείσδυσης (Penetration Testing) με υψηλά πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών.