Εκπαίδευση της Fujitsu σε ITIL

Οι IT Service Management λύσεις της Fujitsu δίνουν σε οργανισμούς τη δυνατότητα για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, μείωση λειτουργικών εξόδων, βελτιστοποίηση επιχειρησιακής ετοιμότητας, αύξηση της αποδοτικότητας υπαρχόντων λειτουργιών, ευχέρεια δημιουργίας νέων υπηρεσιών, καθώς και συμμόρφωση με διάφορα κανονιστικά πλαίσια. H Fujitsu, πιστοποιημένη με ISO/IEC 20000, έχει υιοθετήσει το ITIL σε παγκόσμια κλίμακα.

Παύει η υποβολή νέων αιτήσεων για τη δράση e-security

Ειδικότερα, η παύση υποβολής νέων αιτήσεων στη δράση e-security ισχύει από την Πέμπτη 31/5/2012, ώρα 14:00. Ωστόσο η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για τις περιφέρειες όπου υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι σε εξέλιξη και οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν με επιστολή από την «ΚτΠ ΑΕ» σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεών τους. Στο πλαίσιο της δράσης e-security έχουν συμμετάσχει έως σήμερα 677 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, πραγματοποιώντας επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη καταβληθεί επιχορηγήσεις ύψους 9,1 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία πληρωμών είναι συνεχής.

Συνεργασία ομίλου Πάνου Γερμανού με Wind;

Η εταιρεία, σύμφωνα µε τα δημοσιεύματα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διαθέτει μέσα από τα καταστήματά της προϊόντα και υπηρεσίες συγκεκριμένης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Στο πρόσφατο παρελθόν οι συζητήσεις αυτές είχαν γίνει τόσο µε την Wind, όσο και µε τη Vodafone, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει πλέον το ενδεχόμενο συνεργασίας µε την Wind.

Αναγνώριση της Globo στους καινοτόμους της Δ. Ευρώπης

Σε ειδική τελετή, στο πλαίσιο των World Finance Telecoms Awards 2011, που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου την 1η Μαΐου 2012 η Globo παρέλαβε το βραβείο “Best Telecoms Innovation in W. Europe”, για το σύνολο των τεχνολογικών καινοτόμων λύσεών της στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας τόσο για απλούς χρήστες, όσο και για επιχειρήσεις. H Globo αξιολογήθηκε ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου, όπως είναι η Alcatel-Lucent, Sagem, SAP και Skylogic. Το βραβείο έρχεται να ενισχύσει το προφίλ της Globo ως καινοτόμου εταιρείας στο χώρο των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας στη Δυτική Ευρώπη και συμπίπτει χρονικά με το άνοιγμα της Globo στις ανεπτυγμένες αγορές.

Σε υψηλά επίπεδα το παράνομο λογισμικό στην Ελλάδα

Το 38% των  χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι λαμβάνουν πειρατικό λογισμικό «περιστασιακά», «πάντα» ή «τις περισσότερες φορές», ενώ 32% δήλωσαν «σπάνια». Το ποσοστό της πειρατείας λογισμικού στην Ελλάδα για το 2011 άγγιξε το 61%, αυξημένο κατά 2% σε σύγκριση με το 59% που καταγράφηκε το 2010. Με το ποσοστό του 61%, η Ελλάδα κατατάσσεται 3η ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μεγαλύτερα ποσοστά πειρατείας, ενώ σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό πειρατείας για το 2011 κυμαίνεται στο 33%, καταγράφοντας μια μείωση της τάξης του 2%.

Σε διεθνές επίπεδο, τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν ότι τα ποσοστά πειρατείας στις ανερχόμενες αγορές βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των πιο ώριμων αγορών – 68% σε σύγκριση με 24% κατά μέσο όρο. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο συχνοί παράνομοι χρήστες λογισμικού είναι άνδρες και νέοι σε ηλικία, ενώ ακόμη και επικεφαλής εταιρειών παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό πιο συχνά σε σύγκριση με άλλους χρήστες.

Την Παρασκευή λήγει η προθεσμία για τα BITE Awards

Στο διαγωνισμό συμμετέχει ήδη πλήθος έργων και πρωτοβουλιών από Διευθυντές Πληροφορικής, πρωτοβουλίες και στρατηγικές εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και έργα του Δημοσίου Τομέα. Τα BITE Awards αποτελούν τον μοναδικό Ελληνικό διαγωνισμό για την Επιχειρηματική Πληροφορική και τις Επικοινωνίες. Για να διεκδικήσετε την βράβευσή σας και να προβάλετε τα έργα σας στο ευρύτερο κοινό, επισκεφθείτε το www.businessitawards.gr και συμπληρώστε τη έως την Παρασκευή.

Internet of Things στην ενέργεια από την Intelen

Με τη νέα προσέγγιση ο κάθε ηλεκτρονικός ενεργειακός μετρητής θα έχει μοναδική και μόνιμη IP διεύθυνση στο διαδίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων αλλά και στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν απευθείας με τον μετρητή και με τα αποτελέσματα ανάλυσης των ενεργειακών καταναλώσεων και να δεχθούν βελτιωμένες αμφίδρομες ενεργειακές υπηρεσίες και στατιστικά αποτελέσματα πραγματικού χρόνου.

Σύντομα θα παρουσιαστούν από την Intelen οι δύο πρώτες ολοκληρωμένες global λύσεις ανάλυσης και διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων (Big Data Energy Analytics) με κατανεμημένη υποδομή cloud, οι οποίες θα υποστηρίζουν IPv6 τεχνολογία, όπου κάθε ηλεκτρονικός ενεργειακός μετρητής, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, φωτοβολταϊκό πάρκο, σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και οποιαδήποτε άλλη υποδομή των ευφυών δικτύων,  να έχει μία μοναδική και σταθερή IPv6 διεύθυνση. Αυτό θα επιτρέπει την ανάλυση των δεδομένων απευθείας από το κεντρικό σύστημα, χωρίς την αναγκαία χρήση βάσεων δεδομένων και ενδιάμεσων κλασικών μεθόδων αποθήκευσης.

Στην ένωση Atcom-Elidoc έργο της Εθνικής Πινακοθήκης

Το έργο, στο σύνολό του, αποτελείται από 3 τμήματα, ήτοι: (Α) Δράσεις υποδομής: Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και διαχείριση τεκμηρίων, Πληροφοριακό σύστημα τεκμηρίωσης & ενοποίηση με υφιστάμενα συστήματα, Δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος σύνδεσης (“bridge”) συστημάτων Advance – MuseumPlus και Καταλογογράφηση, επιστημονική τεκμηρίωση αρχειακού υλικού και ηλεκτρονική αποδελτίωση. (Β) Δράσεις εικονικής έκθεσης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικού διαδικτυακού κόμβου διάχυσης γνώσης και Σχεδιασμός και ανάπτυξη εικονικής έκθεσης των συλλογών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών. (Γ) Δράσεις προβολής και δημοσιότητας. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 442.810 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Στο σχετικό διαγωνισμό είχε υποβληθεί και άλλη μια προσφορά.