Συνέδριο e-Skills από τον ΣΕΠΕ

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως καίριο παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και εξόδου από την κρίση, καθώς και τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε ψηφιακές δεξιότητες από την αγορά εργασίας.

Στο τέλος της συνεδρίας κάλυψε το IPO το Facebook

Ωστόσο, μέχρι την ώρα κλεισίματος των συναλλαγών, η μετοχή πάλευε να ξεπεράσει την τιμή των 38 δολ. όπως είχε προγραμματιστεί. Τελικά, κατά την ώρα κλεισίματος, η μετοχή αυξήθηκε κατά 0,6% και έκλεισε στα 38,23 δολ.

Με κεφάλαια που συγκέντρωσε περίπου 105 δις. δολ. στο τέλος της ημέρας, το Facebook έλαβε τη θέση που του αξίζει ανάμεσα στους γίγαντες του Χρηματιστηρίου. Η κεφαλαιοποίηση καθιστά το Facebook μεγαλύτερο από την Hewlett-Packard για παράδειγμα και την τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο με την PepsiCo. Υπενθυμίζεται ότι το Facebook ιδρύθηκε το 2004 και μέσα σε λίγα χρόνια, η εταιρεία έχει αξία 19,25 δις. δολ. και περίπου 2000 υπαλλήλους. Ο Mark Zuckerberg δήλωσε ότι «η μέρα της Δημόσιας Εγγραφής είναι μόνο μια μέρα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, αλλά ο στόχος της εταιρείας μας δεν είναι να είμαστε απλώς μια εισηγμένη. Ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε τον κόσμο πιο ανοιχτό και δικτυωμένο. Κρατηθείτε γερά και συνεχίστε».

Η Yahoo πούλησε μέρος της συμμετοχής της στην κινέζικη Alibaba

Όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός κολοσσός έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις, η Alibaba θα επαναγοράσει το ήμισυ του 40% που κατέχει η Yahoo. Με την πώληση αυτή, η Yahoo θα συγκεντρώσει περί τα 7,1 δισ. δολάρια. Ειδικότερα, η κινεζική εταιρεία θα καταβάλει στη Yahoo 6,3 δισ. δολάρια σε μετρητά και έως 800 εκατ. δολάρια σε προνομιούχες μετοχές της. Η συμφωνία δίνει επίσης τη δυνατότητα στην Alibaba να εξετάσει το ενδεχόμενο δημόσιας προσφοράς (IPO).

Ενισχύετια ο ρόλος των CFO στις αποφάσεις πληροφορικής

Το 44% των CFOs που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι η επιρροή τους στις επενδύσεις IT έχει αυξηθεί, ένα 47% δήλωσε ότι η επιρροή τους παραμένει στο ίδιο επίπεδο και μόλις το 9% πιστεύουν ότι η δυνατότητα επιρροής του μειώθηκε.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, με τους οποίους οι CFOs εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις στην τεχνολογία. Το 41% ανέφερε ότι έχουν το ρόλο του ηγέτη σε μια ομάδα υπεύθυνη για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Ένα άλλο 41% ανέφερε ότι είναι μέλη της ομάδας που λαμβάνει τις αποφάσεις, ένα 16% παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη λήψη αποφάσεων ενώ μόλις 1% λαμβάνουν μόνοι τους τις αποφάσεις.

Το συμπέρασμα που βγαίνει, είναι ότι από τη στιγμή που με κάποιο τρόπο υπάρχουν στο loop της απόφασης, η συμμετοχή των CFOs είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι CFOs ελέγχουν τους οικονομικούς πόρους που μπορούν να επενδυθούν σε IT. Παρά το γεγονός ότι οι CFOs δεν μπορούν να αποφασίσουν ποιοι θα πάρουν τελικά τα χρήματα, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά και να επιβάλουν πολιτικές και αποφάσεις.

Οι επενδύσεις στο IT, σύμφωνα με την έρευνα, είναι υγιείς και μάλιστα οι CFOs είναι ιδιαίτερα θετικοί όταν βλέπουν ότι η επιχείρηση θα αποκτήσει αξία από μια επένδυση. Το 39% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι διαθέτουν το ίδιο budget με το 2010 για την πραγματοποίηση επενδύσεων IT το 2012, ενώ το 44% ανέφερε ότι το budget τους έχει αυξηθεί.

Ανάπτυξη στο εξωτερικό για Atcom και Skroutz

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στην επέκταση των δύο εταιρειών στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα της Atcom στην Τουρκία με έναρξη δραστηριοτήτων μέσα στον επόμενο μήνα και του Skroutz στην Τουρκία (τον Ιούνιο) και στην Ιταλία κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 2011 των δύο εταιρειών, σύμφωνα με τα οποία η Atcom παρουσίασε αύξηση 39% του κύκλου εργασιών από 4,7 εκατ. σε 6,6 εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη EBITDA 941 χιλιάδες ευρώ ενώ οι έκτακτες ζημιές προήλθαν από εκτεταμένες επισφάλειες πελατών και αποσβέσεων αυλών περιουσιακών στοιχείων. Είχε μάλιστα αύξηση πελατειακής βάσης από 320 σε 379 μέσα στο 2011.

Το Skroutz παρουσίασε αύξηση 135% του κύκλου εργασιών από 0,61 εκατ. σε 1,45 εκατ. ευρώ και αύξηση συνεργαζόμενων καταστημάτων από 500 σε 700 το 2011.