Συνεργασία ACE-Hellas με fischer

Η συνεργασία των δύο εταιρειών, μέσω της ενσωμάτωσης των προγραμμάτων υπολογισμού αγκυρίων (Compufix 8.4) και αναμονών οπλισμού χάλυβα (Rebarfix) της fischer στο πρόγραμμα στατικής και δυναμικής ανάλυσης SCADA Pro της ACE-Hellas, έρχεται να καλύψει την ανάγκη για λύσεις σε καθημερινά προβλήματα των μηχανικών σχετικά με τη διαστασιολόγηση των αγκυρίων που απαιτούνται για την ανάληψη φορτίων σε δομικά έργα καθώς και την τοποθέτηση αναμονών οπλισμού σκυροδέματος σε υφιστάμενα κτίρια.

Η Lexmark αποχωρεί από την παραγωγή inkjet hardware

Η εταιρεία θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες, υποστήριξη και προμήθειες στην εγκατεστημένη βάση πελατών inkjet. Οι δράσεις αυτές είναι απαραίτητες για να επαναφέρουμε την εταιρεία στην κερδοφορία, σημείωσε ο Paul Rooke, Πρόεδρος και CEO της εταιρείας. Η αναδιάρθρωση θα αποφέρει σημαντικές μειώσεις κυρίως στις υποδομές που σχετίζονται με τo inkjet hardware (που θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2013) καθώς και θέσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, την εφοδιαστική αλυσίδα και άλλες υποστηρικτικές λειτουργίες.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν το κλείσιμο της μονάδας κατασκευής inkjet hardware στο Cebu στις Φιλιππίνες έως το τέλος του 2015. Μέσω του πλάνου αυτού, πρόκειται να καταργηθούν περίπου 1700 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 1100 θέσεων παραγωγής. Η εταιρεία συνεργάζεται με στρατηγικούς συμβούλους έτσι ώστε να αναζητηθεί η πιθανότητα πώλησης της τεχνολογίας inkjet.

Κι άλλη εξαγορά από την ΙΒΜ

Αυτή τη φορά πρόκειται για μεγαλύτερη εξαγορά από εκείνες που μας έχει συνηθίσει τελευταία. Με την εξαγορά της Kenexa, η ΙΒΜ αγοράζει μεν μια ζημιογόνα εταιρεία, με σημαντικές όμως προοπτικές ανάπτυξης, καθώς πρόκειται για ηγέτιδα εταιρεία κατασκευής λογισμικού on-demand Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχοντας περίπου 9.000 πελάτες. Η ΙΒΜ παραδοσιακά έμενε έξω από την αγορά των επιχειρησιακών εφαρμογών, προτιμώντας να εστιάζει σε software υποδομής. Ωστόσο, τελευταία δείχνει να ασχολείται ολοένα και περισσότερο με τις εφαρμογές, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με τα social media. H IBM ανακοίνωσε ότι η εξαγορά θα τη βοηθήσει να φέρει τα δεδομένα και την τεχνογνωσία στα χέρια των ηγετών στα τμήματά τους όπως οι πωλήσεις και το marketing, το ανθρώπινο δυναμικό και η ανάπτυξη προϊόντων.

Η Accenture εξαγοράζει την Octagon

Ο συνδυασμός της Accenture με την Octagon θα δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη των θεραπευτικών και κανονιστικών διαδικασιών με χαμηλό ρίσκο. Η τάση στην φαρμακευτική βιομηχανία για να εναρμονίσει τη διαχείριση των κλινικών δεδομένων με τις πολύπλοκες κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των προϊόντων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, θα συνεχίσει να επιταχύνεται. Επιπλέον πολλές εταιρείες του κλάδου προτιμούν να κάνουν outsource αυτές τις διαδικασίες προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα και κόστος.

Αύξηση ρεκόρ στο δίκτυο 3G της Cosmote το φετινό καλοκαίρι

Την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου ο όγκος δεδομένων αυξήθηκε κατά 42%. Το δίκτυο της Cosmote, εκτός από τους συνδρομητές της, επιλέγουν και ξένοι επισκέπτες, με τον αριθμό αυτών που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο της Cosmote σε καθημερινή βάση τον Αύγουστο να φτάνει τους 500.000. Η πιο εντυπωσιακή αύξηση παρουσιάστηκε στα Νότια Ιωάννινα, τη Θεσπρωτία και τη Λευκάδα όπου η κίνηση ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 100% και ακολουθούν η Πρέβεζα (+98%), το Κιλκίς (+92%) και η Ευρυτανία (+73%). Στο πλαίσιο της συγκριτικής έρευνας σε mobile Internet που πραγματοποίησε το PC Magazine, η Cosmote απέσπασε τη διάκριση της «Μέγιστης Απόδοσης 3G δικτύου», για την ταχύτερη, την πιο αξιόπιστη και σταθερή απόδοση στο σύνολο των σημείων όπου έγιναν οι δοκιμές.

Μικρή μείωση εσόδων για την Quest Συμμετοχών

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4.098 χιλ. έναντι 6.367 χιλ. του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.130 χιλ. έναντι 2.848 χιλ. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημίες 420 χιλ. έναντι 982 χιλ. κερδών πέρυσι. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 1,7 εκατ. έναντι -0,7 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2011. Τα έσοδα της μητρικής Quest Holdings ανήλθαν σε 2.177 χιλ. έναντι 2.084 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Όσον αφορά τις εταιρείες τεχνολογίας, οι πωλήσεις της Info Quest ανήλθαν σε 47,2 εκατ. έναντι  56.2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, της iSquare σε 22,3 εκατ. έναντι  21,5 εκατ. και της UniSystems ανήλθαν σε 30,3 εκατ. έναντι 32,4 εκατ. Στον κλάδο των μεταφορών οι πωλήσεις της ACS ανήλθαν σε 35,6 εκατ. έναντι 39,1 εκατ. πέρυσι. Στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Quest Energy που ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών σημείωσε πωλήσεις που ανήλθαν στα 2,4 εκατ. έναντι 1,5 εκατ. πέρυσι.

hellas online: Αύξηση στα έσοδα, περιορισμός των ζημίων

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 3% και διαμορφώθηκαν στα 33,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 32,6 εκατ. το 2011. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν στα 32,7 εκατ., από 33,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός, το οποίο σε συνδυασμό με την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία, οδήγησε σε περιορισμό των ζημιών προ φόρων σε -7,9 εκατ. ευρώ, από -8,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 30,3 εκατ., από 24,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιτρέποντας την μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού στα 172,8 εκατ.  από 180,9 εκατ. στο τέλος του 2011. Όσον αφορά την συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2012 ανήλθε σε 487.513 πελάτες, αύξηση 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 28%. Οι επενδύσεις της  εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ, ενώ έφτασαν συνολικά τα 389,3 εκατ. από τις αρχές του 2006.

Σημαντική η θέση των ΤΠΕ στις προτεραιότητες του ΥΠΑΝΥΠ

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και αρκετές πρωτοβουλίες που έχουν σαν κορμό τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αναλυτικότερα, ο Υπουργός έθεσε ως τη δεύτερη προτεραιότητα την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπου στόχος είναι η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων να στηριχθεί κυρίως σε ΣΔΙΤ και παράλληλα να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες παροχών δικτύων μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς – διαχειριστές υποδομών. Στόχος είναι η αξιοποίηση των ΣΔΙΤ, ΕΣΠΑ, του Jessica και του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διασυνδέοντας την Ευρώπη». Ειδικότερα το Υπουργείο στοχεύει στη διασύνδεση των αγροτικών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών με προϋπολογισμό 140 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα προωθείται το έργο οπτική ίνα στο σπίτι (fiber to the home). Επίσης ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κατάρτιση ενός πλάνου αποδοτικότητας και οικονομικής αξιοποίησης του ψηφιακού μερίσματος. Στο πλαίσιο ακόμα του εκσυγχρονισμού των αστικών συγκοινωνιών, προωθούνται άμεσα διαγωνισμοί, μέσω ΣΔΙΤ, για την τηλεματική των αστικών συγκοινωνιών, για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και για την πιστοποίηση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τα ΣΔΙΤ, προωθούνται έργα 1 εκατ. ευρώ, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και έργα τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τέλος, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» μεταφέρεται στο ΥΠΑΝΥΠ.