Η Yahoo πουλά το μερίδιο που κατέχει στην κινεζική Alibaba

Η Alibaba ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη επαναγορά μετοχών που αντιστοιχούν περίπου στο μισό μερίδιο που κατέχει η Yahoo στην εταιρεία (40%), έναντι περίπου 4,3 δις. δολ. μετά από φόρους. Η Yahoo θα επιστρέψει περίπου 3,65 δις. δολ. στους μετόχους της, σε μια κίνηση που είναι αντίθετη με φήμες που την ήθελαν να προχωρά σε άλλου είδους στρατηγικού ενδιαφέροντος εξαγορά.

Πρόβλημα στις υπηρεσίες για τα Blackberry και πάλι

Η Research In Motion αντιμετωπίζει προβλήματα με την υπηρεσία της στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική, σε λιγότερο από ένα χρόνο ύστερα από την εμπλοκή που είχε η υπηρεσία της σε όλο τον κόσμο. Σε μια σύντομη αναφορά, η RIM ανακοίνωσε ότι «αντιμετωπίζουμε ένα θέμα με άρνηση της υπηρεσίας και εργαζόμαστε ώστε να το επιλύσουμε. Απολογούμαστε σε όποιους πελάτες επηρεάζονται», χωρίς να δώσει συγκεκριμένο λόγο για το ζήτημα.

Η Nokia κλείνει το γραφείο της Ελλάδας

Σύμφωνα με τη διεθνές στρατηγικό πλάνο, η αναδιοργάνωση προβλέπει το διαχωρισμό της Ευρώπης σε τμήματα, σε καθένα από τα οποία θα υπάρχει ένα κεντρικό γραφείο. Η Ελλάδα θα ανήκει στο τμήμα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης το οποίο θα έχει κεντρικά γραφεία στη Βουδαπέστη». Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή δεν σχετίζεται με την κρίση ούτε και με τις πωλήσεις της Nokia στη χώρα μας, καθώς αυτές παρουσίαζαν αυξητικές τάσεις.

Έργο της Q&R στο Δήμο Τρικκαίων

H Quality & Reliability υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Δήμο Τρικκαίων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για τον Δήμο. Στο διαγωνισμό που προηγήθηκε είχαν κατατεθεί άλλες τρεις προσφορές.

H Profile στο 5ο Finance Summit στη Γενεύη

Το Finance Summit παρουσιάζει τις νέες εξελίξεις στο χώρο τόσο με λύσεις εταιρειών πληροφορικής όσο και με θεματολογία ανταποκρινόμενη στις μελλοντικές απαιτήσεις των επαγγελματιών του κλάδου. Η παρουσίαση της Profile με τίτλο «How can mobile applications add real value in Wealth Management and not be just a trend?», επιλέχθηκε και συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του συνεδρίου, καθώς έτυχε ανταπόκρισης από τους επισκέπτες. Η Profile θα παρουσιάσει, επίσης, τις νέες λειτουργικότητες του συστήματος IMSplus και ιδιαίτερα το υποσύστημα Mobility. Οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν πώς η χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων εξασφαλίζει πραγματικά δια-δραστική εμπειρία για τον Relationship Manager και τον Επενδυτή, δημιουργώντας αμεσότερη και ποιοτικότερη σχέση η οποία ενισχύει την προσπάθεια των πωλήσεων και της διατήρησης πελατών του οργανισμού.

Αξιοποίηση πόρων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχωρά σε πρόταση αναθεώρησης του υφιστάμενου προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», από 594 εκ. ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, σε 512 εκ. ευρώ, με μεταφορά πόρων 82 εκ. ευρώ σε δράσεις στήριξης της απασχόλησης νέων και ανέργων.

Στόχος παραμένει η υλοποίηση εντός του χρονοδιαγράμματος του ΕΣΠΑ όλων των κρίσιμων έργων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Για να γίνει αυτό εφικτό, παρά την μεταφορά των πόρων σε κοινωνικού χαρακτήρα προγράμματα, θα επισπευσθεί η απένταξη ανενεργών δράσεων ή δράσεων που δεν είναι απαραίτητες στις σημερινές συνθήκες. Εκτιμάται ότι έτσι θα εξοικονομηθούν πόροι 20 εκ. ευρώ, ενώ από την αναθεώρηση προϋπολογισμών έργων εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν επιπρόσθετα  50 εκ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό για την προσπάθεια εξοικονόμησης και των ευρωπαϊκών πόρων που γίνεται στο Υπουργείο είναι και το εξής παράδειγμα που ανέφερε ο Υφυπουργός: υπάρχει ενταγμένο στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση έργο 5 εκ. ευρώ για την υποστήριξη των δράσεων της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός από 5 εκ. ευρώ θα μειωθεί στις 300 χιλιάδες ευρώ, για την υλοποίηση μόνο περιορισμένων και στοχευμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε απολύτως απαραίτητα έργα νέων τεχνολογιών.

Εξοπλισμός από την Pansystems στην ΗΔΙΚΑ

Το έργο αφορά την προμήθεια: 28 συστημάτων κατηγορίας Blade Servers CPU-x86 με το/τα σασί τους, οι οποίοι θα λειτουργούν σε διάταξη High Availability, 6 συστημάτων κατηγορίας Blade Servers CPU-RISC (ή EPIC), ενός συστήματος Storage (SAN) με όλα τα απαραίτητα υποσυστήματά του, 1 συστήματος αντιγράφων ασφαλείας Tape Backup Library, 2 ικριωμάτων (Racks), Λογισμικού (Software), κεντρικού συστήματος διαχείρισης και συστήματος αυτοματοποίησης λειτουργικών σεναρίων των εικονικών και των φυσικών μηχανών, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης και υπηρεσίες συντήρησης για 5 έτη. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 348.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η Pansystems ήταν και η μόνη εταιρεία που κατέθεσε προσφορά.