Στην ένωση εταιρειών ΕΚΥΤ-Isosoft-Πρίσμα έργο του ΕΑΠ

Στην ένωση εταιρειών ΕΚΥΤ – Isosoft – Πρίσμα Ηλεκτρονικά κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το έργο: «Ανάπτυξη συστήματος ασφαλούς δικτυακής ψηφοφορίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ», στο πλαίσιο του υποέργου: «Σύστημα ασφαλούς δικτυακής ψηφοφορίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ». Η αξία του έργου ανέρχεται συνολικά σε 47.200 ευρώ και στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Παλμός Ανάλυσις.

Δράσεις στρατηγικής σημασίας για την κοινωνική ασφάλιση από την Η.ΔΙ.Κ.Α.

Οι εταιρείες/ενώσεις εταιρειών που υπέβαλαν προσφορές είναι το 1. το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, 2. η Ernst & Young, 3. οι Διαδικασία -Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Μελετών, 4. οι Σ.Ν. Σαγιάς & Συνεργάτες-Ένεκα και 5. οι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Eplo-KPMG. Επίσης, στις 23 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» συνολικού προϋπολογισμού 1.782.915,00 ευρώ, που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Προσφορές υπέβαλαν: 1. οι Altec Integration–Quality & Reliability– Telenavis Hellas, και 2. οι PriceWaterhouse Business Solutions– iKnowHow Πληροφορική. Τέλος, στις 30 Οκτωβρίου εκπνέει και η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για το έργο που αφορά την «Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών» συνολικού προϋπολογισμού 1.948.020,00 ευρώ.

Τα 2/3 των επιχειρήσεων θα υιοθετήσουν Σύστημα Διαχείρισης mobile συσκευών έως το 2017

Με την συνεχώς αυξανόμενη λειτουργικότητα των smartphones και την διάδοση των tablets, μεγάλο μέρος της κίνησης του δικτύου και των εταιρικών δεδομένων μεταφέρεται στις mobile συσκευές. Η Gartner επίσης προβλέπει ότι το 90% των επιχειρήσεων θα διαθέτουν 2 ή και περισσότερα λειτουργικά συστήματα που πρέπει να υποστηρίξουν. Τον τελευταίο χρόνο, πολλές εταιρείες άλλαξαν το λειτουργικό τους σύστημα σε Apple iOS, με ακόμη περισσότερες να αναμένεται να ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να προσφέρουν υποστήριξη σε πολλές πλατφόρμες ταυτόχρονα και με καινούριες πλατφόρμες – όπως τα Windows 8 – να εμφανίζονται συνεχώς, η ανάγκη για λύσεις MDM συνεχίζει να αυξάνεται.

Παράλληλα, τα tablets αποτελούν μία ακόμη ηγέτιδα δύναμη για να υιοθετήσουν οι εταιρείες λύσεις MDM. Οι περισσότερες εταιρείες και οι χρήστες τους υποστηρίζουν τα tablets για περιορισμένη χρήση, ωστόσο, οι χρήστες «πιέζουν» για τη διάθεση περισσότερων εφαρμογών. Έτσι, καθώς όλο και περισσότερες εφαρμογές γίνονται διαθέσιμες και η remote πρόσβαση βελτιώνεται, όλο και μεγαλύτερο μέρος του εταιρικού περιεχομένου θα είναι διαθέσιμο για αποθήκευση στις συσκευές αυτές. Σημειώνεται, δε, ότι οι χρήστες ήδη μεταφέρουν τα εταιρικά τους δεδομένα σε δημόσια clouds για μεταγενέστερη χρήση τους μέσω των συσκευών τους.

Τέλος, η Gartner αναμένει ότι η εξάπλωση των mobile συσκευών είναι αναπόφευκτη και ο μόνος τρόπος για τους εργαζόμενους του τμήματος IT να διατηρήσουν τον έλεγχο είναι να διαχωρίσουν τις συσκευές αυτές σε τρεις κατηγορίες: συσκευές «εμπιστοσύνης» που παρέχονται από την εταιρεία, «ανεκτές» συσκευές και μη-υποστηριζόμενες συσκευές. Σε αυτό το σενάριο, παρέχεται στους χρήστες μία λίστα προκαθορισμένων τεχνολογιών για κάθε κατηγορία, μαζί με τον προϋπολογισμό για την προβλεπόμενη χρήση κάθε συσκευής. Οι χρήστες μπορούν έπειτα να βελτιστοποιήσουν τις τεχνολογίες που επιλέγουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας, χωρίς να υπερβούν τον προϋπολογισμό.

MLS Πληροφορική: Συμφωνία με Teleunicom και Cyta

Η Teleunicom αναλαμβάνει τη διάθεση του iQTalk ως αποκλειστικός διανομέας της MLS στην Κύπρο και η Cyta θα έχει την αποκλειστικότητα (Time to Market) για τους πρώτους δύο μήνες κυκλοφορίας του κινητού στην Κύπρο. Το πρώτο ελληνικό κινητό θα είναι διαθέσιμο στους Κύπριους καταναλωτές από τις αρχές Νοεμβρίου μέσα από το δίκτυο της Cyta. Το MLS iQTalk είναι το πρώτο ελληνικό Android κινητό που του μιλάς, σε καταλαβαίνει και πραγματοποιεί την κλήση για εσένα. Παράλληλα, έχει ενσωματωμένο το λογισμικό πλοήγησης MLS Destinator Talk&Drive με χάρτες Ελλάδας και Κύπρου. Τόσο η MLS, όσο και η Teleunicom και η Cyta, αναμένουν σημαντικά οφέλη από τη συνεργασία τους αυτή. Η συμφωνία με την Cyta προβλέπει την προαγορά ενός ικανού αριθμού κινητών για να καλύψει το δίκτυο των καταστημάτων του ομίλου και των συνεργατών της.

Στρατηγική συνεργασία Intelen – MGD Energy

Η συνεργασία αφορά την κατασκευή νέων πάρκων βάσει καινοτόμων διαδικασιών, την κοινή παροχή υπηρεσιών σε θέματα μέτρησης και ανάλυσης ενεργειακής πληροφορίας σε φωτοβολταικές εγκαταστάσεις και μεγάλα κτίρια (Intelen PV/Building cloud process) αλλά και την δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων στον χώρο των solar analytics και  εφαρμογή big data μεθόδων στο σύνολο των ΑΠΕ.

Ήδη οι δύο εταιρίες έχουν συμφωνήσει σε ένα portfolio που ξεπερνά τα 3MWp, ενώ η συνεργασία θα επεκταθεί και σε θέματα ευφυών δικτύων (smart grids), όπως η ισοστάθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου για συγκεκριμένα μικρο-δίκτυα, εφαρμογές net-metering και ο υπολογισμός του σημείου μηδενικού αποτυπώματος ρύπων για κτιριακές υποδομές με ενσωματωμένα ΑΠΕ (net zero carbon footprint).

Έργο των Printec και Tonbeller AG στον Όμιλο Alpha Bank

Ο Όμιλος Alpha Bank εγκατέστησε το σύστημα προστασίας, το οποίο σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία και τη φήμη του Ομίλου στις θυγατρικές του Alpha Bank Albania SHA, Alpha Bank Bulgaria, Alpha Bank AD Skopje, Alpha Bank Romania και Alpha Bank Srbija AD, μέσω της Alpha Supporting Services, τον πάροχο υπηρεσιών Πληροφορικής του Ομίλου. Μετά από την αξιολόγηση διαφόρων συστημάτων, η Alpha Bank, επέλεξε το Siron Compliance Solutions της Tonbeller, η Printec ανέπτυξε ειδικό λογισμικό για τις ανάγκες του έργου, ενώ η υποδομή έχει εγκατασταθεί και διαχειρίζεται κεντρικά στην Ελλάδα από την Alpha Bank.

Τρεις υποψήφιοι για το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, που διεξήχθη σήμερα, για το έργο «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», υποβλήθηκαν προσφορές από τις παρακάτω τρεις εταιρείες: Altec Integration Α.Ε., Globo Technologies Α.Ε. και Space Hellas Α.Ε. Η συνολική αξία του έργου είναι 4.748.611,60 ευρώ.